Hvis fejl -45054 vises i iTunes Store

Læs mere om, hvordan du løser et problem med fejl -45054 på en Mac eller pc.

Hvis de arkiver eller mapper, som iTunes bruger til download af køb, er begrænsede, får du muligvis vist følgende advarsel:

"Vi kan ikke gennemføre din forespørgsel på iTunes Store. Der er opstået en ukendt fejl (-45054)".

På en Mac

 1. Slut iTunes, hvis programmet kører.
 2. Klik på skrivebordet for at sikre, at du er i Finder.
 3. Gå til menulinjen øverst på skærmen, og vælg Oversigt > Som kolonner.
 4. Vælg Gå > Gå til mappe på samme menulinje.
 5. Skriv følgende i det vindue, der åbnes:
  /Brugere/Fælles/adi
 6. Klik på Gå.


Hvis du får vist beskeden "Mappen kan ikke findes", skal du kontrollere, om /Brugere/Fælles eksisterer ved at gå til /Brugere/.

Hvis du ser en fælles mappe, som har en rød cirkel med et minustegn på

Hvis den fælles mappe vises med et  på:

 1. Klik på skrivebordet for at sikre, at du er i Finder. Åbn derefter menuen Gå øverst på skærmen, og vælg Hjælpeprogrammer.
 2. Find Terminal i mappen Hjælpeprogrammer, og åbn programmet.

  Det næste trin kræver, at du indtaster kommandoer i Terminal for at ændre tilladelsesindstillinger. Vær forsigtig, hvis du ikke er fortrolig med Terminal og UNIX-lignende miljøer. Hvis du indtaster ugyldige kommandoer, kan du miste data eller risikere, at systemsoftwaren bliver ubrugelig. Hvis du ikke ændrer tilladelserne præcist som vist, risikerer du at reducere systemets sikkerhed eller eksponere private data. Dette trin forudsætter, at administratoradgangskoden ikke er tom.

 3. Indtast denne kommando i Terminal-vinduet:
  sudo chmod 1777 /Brugere/Fælles
 4. Tryk på Retur. 
 5. Indtast adgangskoden til din administratorkonto, når du bliver bedt om det. Tryk derefter på Retur.
 6. Slut Terminal.


Hvis mappen Fælles ikke vises

 1. Klik på skrivebordet for at sikre, at du er i Finder. Åbn derefter menuen Gå øverst på skærmen, og vælg Hjælpeprogrammer.
 2. Find Terminal i mappen Hjælpeprogrammer, og åbn programmet.

  Det næste trin kræver, at du indtaster kommandoer i Terminal for at ændre tilladelsesindstillinger. Vær forsigtig, hvis du ikke er fortrolig med Terminal og UNIX-lignende miljøer. Hvis du indtaster ugyldige kommandoer, kan du miste data eller risikere, at systemsoftwaren bliver ubrugelig. Hvis du ikke ændrer tilladelserne præcist som vist, risikerer du at reducere systemets sikkerhed eller eksponere private data. Dette trin forudsætter, at administratoradgangskoden ikke er tom.

 3. Indtast denne kommando i Terminal-vinduet:
  sudo mkdir -p /Brugere/Fælles/
 4. Tryk på Retur.
 5. Indtast adgangskoden til din administratorkonto, når du bliver bedt om det. Tryk derefter på Retur.
 6. Indtast denne kommando i Terminal-vinduet:
  sudo chmod 1777 /Brugere/Fælles
 7. Tryk på Retur.
 8. Slut Terminal.

Hvis /Brugere/Fælles/ findes, og du kan åbne

 1. Klik på skrivebordet for at sikre, at du er i Finder. Gå derefter til menuen øverst på skærmen, og vælg "Gå til mappe."
 2. I feltet "Gå til mappe" skal du skrive:
  /Brugere/Fælles/adi
 3. Gå til menulinjen øverst på skærmen, og vælg Oversigt > Som kolonner.
 4. Find mappen adi, og træk den til papirkurven. Du kan også klikke på den og trykke på Command + Delete på tastaturet.
 5. Godkend adgangskoden til din Mac, når du bliver bedt om det.
 6. Åbn iTunes, og log på.

På en pc

 1. Slut iTunes, hvis programmet kører.
 2. Tryk på Windows-tasten på tastaturet. Hvis tastaturet ikke har en Windows-tast, skal du trykke på tasterne Control (Ctrl) og Escape (Esc) på tastaturet.
 3. Klik på forstørrelsesglasset eller i søgefeltet. Indtast %ProgramData% i søgefeltet, og tryk derefter på Retur.
 4. Slå visning af skjulte filer til:
  Windows 10: Klik på Vis, og vælg "Skjulte elementer".
  Windows 8: Klik på Vis, og klik derefter på Indstillinger. Gå til fanen Vis, og vælg "Vis skjulte filer, mapper og drev".
  Windows 7: Klik på Organiser, og klik derefter på "Mappe- og søgeindstillinger". Gå til fanen Vis, og vælg "Vis skjulte filer, mapper og drev".
 5. Åbn mappen Apple Computer og derefter mappen iTunes.
 6. Slet mapperne adi og SC Info: Højreklik på hver mappe, og vælg Slet i menuen.
 7. Genstart computeren.
 8. Åbn iTunes, og prøv at købe noget.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: