Hold Apple Watch inden for de tilladte driftstemperaturer

Her kan du læse om de anbefalede driftstemperaturer for Apple Watch. Du kan få tip til, hvordan du holder dig inden for disse temperaturer og behandler din enhed sikkert.

Apple Watch er udviklet til at fungere bedst i omgivende temperaturer fra 0 til 35 °C og skal opbevares ved omgivende temperaturer på mellem -20 og 45 °C. F.eks. må Apple Watch ikke ligge uden opsyn i direkte sollys i længere perioder eller efterlades i en bil på varme dage. Opbevaring og brug af enheden uden for det anbefalede temperaturområde kan forkorte batterilevetiden og forårsage andre skader.

Temperaturstyring med Apple Watch

Apple Watch regulerer selv sin indvendige temperatur. Når det sker, kan det ses på flere måder:

 • Opladningen tager længere tid eller stopper.
 • Skærmen dæmpes.
 • Dataoverførsel stopper midlertidigt eller kører langsomt.
 • Apps lukkes.
 • På Apple Watch-modeller med mobilforbindelse vil du måske ikke kunne modtage et mobilsignal eller måske ikke kunne foretage eller modtage opkald. Når dette sker, er mobilnetværksknappen i Kontrolcenter rød. Normal mobilfunktionalitet genoptages, efter Apple Watch er kølet ned. Du kan dog stadig foretage nødopkald.
  Kontrolcenter på Apple Watch.

Urskive, der viser termometersymbolet og klokkeslættet.

Hvis temperaturen for Apple Watch er over normalen, viser det kun et rødt termometer og klokkeslættet.

Gør følgende:

 1. Hvis du har din enhed på, skal du fjerne den fra dit håndled. Hvis du er ved at oplade dit Apple Watch, skal du fjerne det fra opladeren. Dit ur slukkes automatisk et par sekunder efter at have vist termometeret. Hvis du efterlader dit ur i opladeren, slukkes det ikke. Hvis du forsøger at tænde for dit ur, vises det røde termometer igen. 
 2. Flyt dit Apple Watch til et koldere sted, og lad det køle af, inden du tager det på igen eller fortsætter opladningen. Når dit ur er kølet af, tændes det automatisk igen.
 3. Hvis du foretager mobilopkald på et Apple Watch med mobilforbindelse i et område med et svagt mobilsignal, skal du gå til et sted med et stærkere signal.

Sådan behandler du dit Apple Watch og tilbehøret sikkert

Apple Watch, strømforsyningen og det magnetiske opladerkabel til Apple Watch følger gældende standarder og grænser for overfladetemperatur. Selv inden for disse grænser kan vedvarende kontakt med varme overflader i lange perioder forårsage ubehag eller skade.

Her er nogle sikkerhedstip:

 • Husk, at Apple Watch, strømforsyningen og det magnetiske opladerkabel til Apple Watch bliver varmt, når det er sluttet til en strømkilde.
 • Apple Watch, det magnetiske opladerkabel til Apple Watch og strømforsyningen bør ikke være i længerevarende kontakt med huden, når de er tilsluttet.
 • Under opladning skal Apple Watch, strømforsyningen og det magnetiske opladerkabel til Apple Watch være et sted med god ventilation. F.eks. må disse enheder ikke være tildækket, når de oplades eller er sluttet til en strømkilde.
 • Brug af mobilforbindelse på Apple Watch-modeller med mobilforbindelse kan få enheden til at føles varm. 
 • Tag dit Apple Watch af, hvis det bliver ubehageligt varmt. Vær særlig forsigtig, hvis du har en fysisk tilstand, der påvirker din evne til at fornemme varme mod kroppen.

Apple Watch, strømforsyningen og det magnetiske opladerkabel til Apple Watch er i overensstemmelse med standarden for Safety of Information Technology Equipment, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013. Sikkerhedsstandarden er indført i mange lande og områder. Den har bl.a. følgende betegnelser:

 • UL 60950-1 i USA
 • CSA 60950-01 i Canada
 • EN 60950 i Europa
 • AS/NZS 60950:1 i Australien og New Zealand
Udgivelsesdato: