AirPort Express: Hvad er klientfunktion?

Når det drejer sig om Wi-Fi-netværk, er en "klient" en enhed, der opretter forbindelse til netværket – f.eks. en computer. En klient kan også være en trådløs printserver eller en trådløs lydenhed.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

AirPort Express kan fungere som et fuldgyldigt trådløst adgangspunkt, og den kan oprette forbindelse til et eksisterende netværk for at give mulighed for trådløs printserver og trådløse lydfunktioner. Når AirPort Express kører på denne måde, er den i "klientfunktion".

Når AirPort Express er i klientfunktion, bruges den ikke som et trådløst adgangspunkt, og Ethernet-porten bruges heller ikke. Som trådløs klient er AirPort Express blot en destination for AirTunes og udskriftsjob. AirPort Express kan både oprette forbindelse til 802.11b- og 802.11g-netværk – også netværk med sikkerhedsprotokoller som WEP og WPA-PSK.

I klientfunktion giver ProxySTA-funktionen mulighed for, at enheder med ledning kan tilsluttes via Ethernet (kun på 802.11n-baseret AirPort Express).

WDS (Wireless Distribution System) er en anden måde, som AirPort Express kan oprette forbindelse til et eksisterende Wi-Fi-netværk på. AirPort Express bruger Ethernet-porten og giver mulighed for anvendelse som trådløst adgangspunkt i WDS-tilstand, men det kræver, at dine andre adgangspunkter er AirPort Extreme og/eller AirPort Express. Fordelen ved klientfunktion er, at du kan oprette forbindelse til netværk fra adgangspunkter, der ikke er fra Apple, samt ældre AirPort-baser (modellerne "Dual Ethernet" og "Graphite").

Læs mere

Andre producenter af Wi-Fi-produkter bruger andre betegnelser for "klientfunktion". Det kan være "klienttilstand", "AP-klienttilstand", "trådløs klienttilstand" og "STA-tilstand". Hvis du skal bruge en af disse funktioner, skal du blot huske, at "klientfunktion" er det samme.

Udgivelsesdato: