Wi-Fi-baser: Indstilling og konfiguration af et WDS (Wireless Distribution System) (802.11b/g)

I denne artikel beskrives den grundlæggende fremgangsmåde til indstilling af et trådløst WDS-netværk (Wireless Distribution System) med 802.11g vha. AirPort Extreme (802.11g) eller AirPort Express (802.11g).

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Hvis du bruger Mac OS X v10.4 eller en ældre version, skal du indstille WDS vha. AirPort-hjælpeværktøj til Graphite og Snow 4.2.5. Hvis du bruger Mac OS X v10.5, skal du bruge AirPort-hjælpeværktøjet. Fremgangsmåden for hver enkelt app er beskrevet nedenfor.

Komponenterne i et WDS – primære baser, relay-baser og sekundære baser

➊Primær WDS-base (primær Wi-Fi-base)
➋ Relay-base i et WDS
➌ Sekundær base i et WDS

Sådan konfigurerer du et WDS (Wireless Distribution System)

Vejledning til at bruge AirPort-hjælpeværktøj til Graphite og Snow 4.2.5

Vigtigt: AirPort-hjælpeværktøj til Graphite og Snow 4.2.5 er udviklet til Wi-Fi-baser med 802.11g.

Start med den base, som skal konfigureres som den primære base, og konfigurer derefter relay-basen (hvis du bruger en relay-base) og til sidst den sekundære base.

Sørg for, at Wi-Fi-baserne er placeret tilstrækkeligt tæt på hinanden til, at de kan modtage signal fra den base, de har forbindelse til. Placeringerne afhænger af omgivelserne. Du skal muligvis prøve dig lidt frem.

Hvis du tidligere har konfigureret Wi-Fi-baserne, kan det være en idé at gendanne fabriksindstillingerne på alle de Wi-Fi-baser, der skal indgå i WDS-netværket, før du går i gang. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør, herunder om effekten af gendannelsen, her.

 1. Start alle Wi-Fi-baser, og vent, indtil de vises på AirPort-menuen.
 2. Vælg en 802.11 g Wi-Fi-base, der skal konfigureres, på AirPort-menuen (start med den primære base). Wi-Fi-baser omfatter muligvis AirPort Extreme (802.11g) og AirPort Express (802.11g).
 3. Åbn AirPort-hjælpeværktøjet til Graphite og Snow, som er placeret under Programmer/Hjælpeprogrammer på Mac-computeren (du kan også hente og installere værktøjet her).
 4. Vælg Wi-Fi-basen i basevælgeren, og klik på Konfigurer.
 5. Angiv et navn for det trådløse WDS-netværk i afsnittet AirPort-netværk.
 6. Valgfrit: Trådløs sikkerhed er indstillet til Slået fra som standard, så det ikke er nødvendigt at angive en adgangskode for at få adgang til netværket. Det anbefales at klikke på knappen Skift trådløs sikkerhed..., vælge WPA2 Personal og oprette en adgangskode på 8-63 tegn.
 7. Vælg 1 på kanalmenuen. Du kan frit vælge et andet kanalnummer, men vær opmærksom på, at det helst skal være tre kanaler væk fra eventuelle nærliggende netværk.
 8. Vælg Netværk på værktøjslinjen.
 9. Hvis du konfigurerer den primære base, skal du kontrollere, om Distribuer IP-adresser er markeret (medmindre du har en anden router, som i forvejen leverer DHCP-tjenester). Hvis du konfigurerer en sekundær base eller en relay-base, skal du fjerne markeringen ud for denne indstilling for den pågældende enhed.
 10. Klik på WDS på værktøjslinjen.
 11. Marker Slå denne base til som WDS-base:
 12. Vælg "primær base," "sekundær base" eller "relay-base" på menuen WDS-funktion.
  • Hvis du indstiller en primær base, skal du klikke på knappen Tilføj (+) og angive AirPort-id'et eller den trådløse MAC-adresse for de sekundære baser. Der kan gå nogle sekunder, før listen vises.
  • Hvis du tilføjer en sekundær base, skal du angive AirPort-id'et eller den trådløse MAC-adresse for den primære base.
  • Hvis du tilføjer en relay-base, skal du angive AirPort-id'et eller den trådløse MAC-adresse for den primære base og derefter klikke på Tilføj (+) for at angive AirPort-id'er eller trådløse MAC-adresser for de sekundære WDS-baser.
 13. Klik på OK.
 14. Klik på Opdater.

Afkrydsningsfeltet "Tillad trådløse klienter på denne base" er markeret som standard. Lad afkrydsningsfeltet være markeret for denne og andre baser, medmindre du konkret har brug for ikke at tillade trådløs trafik til en bestemt base. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet "Tillad trådløse klienter på denne base" og efterfølgende ønsker at ændre indstillingerne for basen, skal du oprette forbindelse til basens LAN-port med et Ethernet-kabel. Du kan ikke oprette trådløs forbindelse til basen uden at ændre basens konfiguration.

Fremgangsmåde med AirPort-værktøj 5.5.2 og en nyere version

Start med den base, som skal konfigureres som den primære base, og konfigurer derefter relay-basen (hvis du bruger en relay-base) og til sidst den sekundære base. Fremgangsmåderne for de enkelte programmer er beskrevet nedenfor.

Kontroller, om Wi-Fi-baserne er placeret tilstrækkeligt tæt på hinanden til, at de kan modtage signal fra den base, de har forbindelse til. Placeringerne afhænger af omgivelserne. Du skal muligvis prøve dig lidt frem.

Hvis du tidligere har konfigureret Wi-Fi-baserne, kan det være en idé at gendanne fabriksindstillingerne på alle de Wi-Fi-baser, der skal indgå i WDS-netværket, før du går i gang. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør, herunder om effekten af gendannelsen, her.

WDS er udviklet til 802.11g og bør ikke bruges til 802.11n-enheder. Wi-Fi-baser omfatter muligvis AirPort Extreme (802.11g) og AirPort Express (802.11g).

Den primære WDS-base konfigureres i to trin. Som det første trin skal du konfigurere indstillingerne for Wi-Fi-basen, så den opretter forbindelse til internettet uafhængigt af WDS-indstillingerne. Når du har gjort dette, skal du konfigurere den primære WDS-base.

Oprettelse af forbindelse til internettet fra en primær WDS-base

 1. Vælg en 802.11g Wi-Fi-base, der skal konfigureres, på AirPort-menuen.
 2. Åbn AirPort-værktøj. AirPort-værktøj er placeret under Programmer/Hjælpeprogrammer på Mac eller under Start > Alle programmer > AirPort i Windows.
 3. Vælg den primære WDS Wi-Fi-base i basevælgeren (start med den primære base), og klik derefter på Konfigurer.
 4. Angiv et navn til Wi-Fi-basen.
 5. Angiv en adgangskode for at beskytte indstillingerne for Wi-Fi-basen, og klik på Fortsæt.
 6. Vælg Jeg vil oprette et nyt trådløst netværk, og klik på Fortsæt.
 7. Vælg et navn til det trådløse netværk.
 8. Valgfrit: Hvis du vil forhindre, at uautoriserede personer kan få adgang til det trådløse netværk, anbefaler vi, at du bruger WPA2 Personal som standardsikkerhed og opretter en adgangskode med 8-63 tegn. Vælg den indstilling, du vil bruge, og klik på Fortsæt.
 9. Vælg internetforbindelsestypen, og klik på Fortsæt.
 10. Angiv de relevante TCP/IP-oplysninger, og klik på Fortsæt.
 11. Klik på Opdater.
 12. Vent, mens den primære base genstarter.

Konfiguration af en primær WDS-base

 1. Start alle Wi-Fi-baser, og vent, indtil de vises på AirPort-menuen.
 2. Vælg den primære 802.11g Wi-Fi-base, der skal konfigureres, på AirPort-menuen.
 3. Vælg den primære WDS Wi-Fi-base på listen med enheder til venstre i vinduet i AirPort-værktøj, og klik på Manuel indstilling.
 4. Vælg AirPort-symbolet på værktøjslinjen, og klik på fanen Trådløs.
 5. Vælg Opret forbindelse til WDS-netværk under Trådløs funktion.
 6. Klik på fanen WDS.
 7. Vælg Primær WDS under WDS-funktion.
 8. Slå Tillad trådløse klienter til (se den første note nedenfor).
 9. Klik på knappen Tilføj (+), og angiv AirPort-id'et eller den trådløse MAC-adresse for de enkelte relay-baser eller sekundære baser, som er inden for dækningsområdet (se den anden note nedenfor), og klik derefter på OK. Du kan efterfølgende konfigurere sekundære WDS-baser, som skal oprette forbindelse til en WDS relay-base, fordi den primære WDS-base er for langt væk.
 10. Når du har tilføjet alle Wi-Fi-baserne, skal du klikke på Opdater.

Konfiguration af en sekundær WDS-base

 1. Kontroller, om alle Wi-Fi-baser er tændt, og vent, indtil de vises på AirPort-menuen.
 2. Vælg en Wi-Fi-base med 802.11g, der skal konfigureres som sekundær WDS, på AirPort-menuen.
 3. Vælg den sekundære WDS Wi-Fi-base i basevælgeren i AirPort-værktøj, og klik på Manuel indstilling.
 4. Vælg AirPort-symbolet på værktøjslinjen, og klik på fanen Trådløs.
 5. Vælg Opret forbindelse til WDS-netværk under Trådløs funktion.
 6. Klik på fanen WDS.
 7. Vælg Ekstern WDS under WDS-funktion.
 8. Slå Tillad trådløse klienter til (se den første note nedenfor).
 9. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du angive et AirPort-id for den primære WDS-base. Klik derefter på Opdater.

Konfiguration af relay-basen i et WDS

 1. Kontroller, om alle Wi-Fi-baser er tændt, og vent, indtil de vises på AirPort-menuen.
 2. Vælg en Wi-Fi-base med 802.11g, der skal konfigureres som WDS-relay, på AirPort-menuen.
 3. Vælg WDS Wi-Fi relay-basen i basevælgeren i AirPort-værktøj, og klik på Manuel indstilling.
 4. Vælg AirPort-symbolet på værktøjslinjen, og klik på fanen Trådløs
 5. Vælg Opret forbindelse til et WDS-netværk under Trådløs funktion.
 6. Klik på fanen WDS.
 7. Vælg WDS-relay under WDS-funktion.
 8. Slå Tillad trådløse klienter til (se den første note nedenfor).
 9. Hvis du endnu ikke har gjort det, skal du angive AirPort-id'et for den primære WDS-base.
 10. Klik på knappen Tilføj (+), og angiv AirPort-id'et eller den trådløse MAC-adresse for de enkelte sekundære WDS-baser, som er inden for dækningsområdet, men ikke har direkte forbindelse til den primære WDS-base (se den anden note nedenfor), og klik derefter på OK.
 11. Klik på Opdater.

Bemærk: Lad afkrydsningsfeltet være markeret for denne og andre baser, medmindre du konkret har brug for ikke at tillade trådløs trafik til en bestemt base. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet "Tillad trådløse klienter" og efterfølgende ønsker at ændre indstillingerne for basen, skal du oprette forbindelse til basens LAN-port med et Ethernet-kabel. Du kan ikke oprette trådløs forbindelse til basen uden at ændre basens konfiguration.

Bemærk: Når du indstiller baser i et WDS, skal du kende AirPort-id'et for de enkelte baser. AirPort-id'et, også kaldet MAC-adressen (Media Access Controller), er angivet på etiketten under bunden af AirPort Extreme-basen ved siden af AirPort-symbolet og i samme side som strømforsyningen på AirPort Express-basen. Hvis du vil gøre WDS-opsætningen nemmere, kan du placere alle baserne på et bord og slutte strøm til dem.

Læs mere

Hvis du vælger at udføre en manuel WDS-konfiguration (i modsætning til den automatiske funktion, som bruges i ovenstående fremgangsmåde), skal du kontrollere, om alle baserne har det samme netværksnavn samt den samme kanal og sikkerhed (adgangskode). Hvis du forsøger at give Wi-Fi-baser på et WDS-netværk forskellige netværksnavne, fungerer netværket muligvis ikke. Hvis du ændrer netværksnavnet for baserne til det samme netværksnavn som den primære base, skulle det igen være muligt at bruge netværket.

Når du bruger WDS, bruges en del af de enkelte Wi-Fi-basers kapacitet som ekstra kapacitet til vedligeholdelse af netværket. Det betyder, at hvis du måler netværkets maksimale hastighed, er den lavere, end hvis du brugte en enkelt base som selvstændig enhed.

Udgivelsesdato: