Få hjælp til Find min iPhone

Du kan få hjælp til Find min iPhone, hvis din iOS-enhed eller Mac ikke vises, hvis din enhed er offline, eller hvis der vises en enhed, som du ikke bruger mere.

Min enhed vises ikke i Find min iPhone

Der kan være flere grunde til, at enheden ikke vises på iCloud.com eller i appen Find min iPhone:

 • iCloud er ikke konfigureret på din enhed. Vælg Indstillinger > iCloud, og log ind med dit Apple-id.
 • Find min iPhone er slået fra på din enhed. Vælg Indstillinger > Find min iPhone > slå Find min iPhone til, og tryk derefter på Tillad.
 • Du er logget på iCloud med et andet Apple-id på din iOS-enhed. Log på Find min iPhone med dine andre konti, indtil enheden vises.
 • Enheden har ikke forbindelse til et netværk. Hvis du har adgang til din enhed, og det ser ud til, at du har en aktiv internetforbindelse, kan du prøve at slå Flyfunktion til og fra. Hvis der stadig er problemer, skal du slukke og tænde enheden. Find min Mac kan kun finde din Mac, hvis den er sluttet til internettet fra et kendt Wi-Fi-netværk. Hvis din Mac er sluttet til internettet ved hjælp af et Ethernet-kabel, kan Find min Mac ikke finde din computer.
 • Datoen på enheden (iPhone, iPad eller iPod touch) er forkert. Vælg Indstillinger > Generelt > Dato & tid for at kontrollere og indstille datoen.

Du kan registrere op til 100 enheder med samme Apple-id. Hvis du forsøger at føje mere end 100 enheder til Find min iPhone sammen med din iCloud-konto, vises enheden ikke på listen Alle enheder (iOS 7 eller nyere). Hvis du har brug for at tilføje en ny enhed, og du allerede har registreret 100 enheder, skal du fjerne en af de eksisterende enheder for at gøre plads.

Min enhed vises i Find min iPhone, men den er offline

Hvis meddelelsen "Offline", "Ingen tilgængelige lokaliteter" eller "Lokalisering er slået fra" vises, kan der være følgende årsager til, at din enhed muligvis er offline:

 • Enheden er slukket, batteriet er løbet ud, eller det er mere end 24 timer siden, den sidste lokalitet blev sendt til Apple (hvis Send sidste lokalitet er slået til). Når din enhed har forbindelse internettet, kan du se den resterende batteritid i øverste højre hjørne af informationsvinduet. 
 • Din iPad, iPod touch eller Mac-computer er på vågeblus og er ikke tilsluttet et tidligere anvendt Wi-Fi- eller datanetværk. Vent nogle minutter, og prøv igen.
 • Du befinder dig i et land, hvor denne tjeneste ikke er tilgængelig. Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land grundet tekniske eller juridiske begrænsninger.

Det er fortsat muligt at afspille lyd, sende en besked, anmode om låsning og påbegynde sletning af alle data på iOS-enheden med Find min iPhone. Enheden modtager kommandoen, når den tændes og har en internetforbindelse.

Hvis du kontakter mobildataudbyderen for at melde din enhed mistet eller stjålet, deaktiverer de muligvis dit SIM-kort eller din konto. Dermed afbrydes tjenesten på din iPhone, og det er ikke muligt at finde, afspille lyd, sende en besked, anmode om låsning og påbegynde sletning af alle data på iOS-enheden med Find min iPhone. Vi vil dog gerne forklare dig, hvordan du beskytter dine data.

Enhedens sidste kendte position er tilgængelig i ét døgn. Hvis enheden er offline eller ikke kan oprette forbindelse til Find min iPhone i mere end 24 timer, kan du ikke se den sidst kendte placering.

Positionscirklen er for stor til, at den kan bruges

Positionscirklen kan være stor, hvis din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac stadig beregner en mere nøjagtig position. Vent nogle minutter, og opdater kortet igen. Hvis positionscirklen stadig er stor, har enheden muligvis ikke adgang til et Wi-Fi- eller GPS-signal.

Der vises en enhed, som jeg ikke ejer eller bruger mere

Inden du sælger eller forærer din iOS-enhed eller Mac-computer væk, skal du logge ud af iCloud og slette alt indhold og alle indstillinger. Når du logger ud af iCloud fra din enhed, slås Find min iPhone fra, og enheden fjernes fra listen. 

Hvis enheden er offline, kan du fjerne den. Gå ind på iCloud.com, og klik på   til højre for navnet, eller skub over enhedens navn i appen Find min iPhone på din iOS-enhed, og tryk på Fjern.

Hvis enheden kommer online igen, og Find min iPhone er slået til, vises den automatisk igen på listen med enheder.

Enheden er tilknyttet en tidligere ejers konto

Hvis du bliver bedt om at oplyse en tidligere ejers Apple-id og adgangskode, når du indstiller din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 7 eller en nyere version, er enheden stadig tilknyttet vedkommendes konto med aktiveringslåsen til Find min iPhone. Kontakt vedkommende, og bed ham eller hende slå Find min iPhone fra og fjerne enheden fra kontoen.

Find min Mac kan ikke slås til

Prøv følgende, hvis Find min Mac ikke kan slås til:

 1. Gå til Systemindstillinger for iCloud. Hvis meddelelsen "Administratorrettigheder krævet" vises, har du ikke administratorrettigheder på Mac-computeren. Log af kontoen, og log på den igen med administratorrettigheder. Prøv herefter at slå Find min Mac til.
 2. Kontroller, om gendannelsessystemet er opdateret. Hvis meddelelsen "Opdatering af gendannelsessystem krævet" vises under systemindstillinger for iCloud, skal Mac-computeren opdateres. Vælg Softwareopdatering på Apple-menuen, og installer opdateringen til Mac OS X-gendannelsesharddisk til din version af OS X.
 3. Sørg for, at gendannelsespartitionen på din Mac ikke er beskadiget. Prøv at kontrollere og reparere partitionen med diskværktøj.

Læs mere

Du kan også få hjælp med appen Find min iPhone og få mere at vide om aktiveringslåsen til Find min iPhone i iOS 7 eller nyere versioner.

Find min iPhone er ikke tilgængelig for din konto, når du bruger et administreret Apple-id tilknyttet en uddannelsesinstitution. Du vil ikke kunne se Find min iPhone, når du logger på iCloud.com. Kontakt administratoren for din institution, hvis du har mistet din enhed.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Sidst ændret: