Genstart af iPhone, iPad eller iPod touch

Brug fremgangsmåden her for at genstarte enheden.

Sådan genstartes enheden

  1. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil det røde mærke vises.
  2. Træk i mærket for at slukke enheden helt.
  3. Når enheden er slukket, skal du igen trykke på og holde knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Sådan tvinges enheden til at genstarte

Du skal kun tvinge en iPhone, iPad eller iPod touch til at genstarte som sidste udvej og kun, hvis enheden ikke svarer. Hvis du vil tvinge enheden til at genstarte, skal du holde knapperne Vågeblus til/fra og Hjem nede samtidigt i mindst ti sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Yderligere hjælp

Her kan du få oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis enheden stadig ikke svarer eller ikke kan tændes.

Sidst ændret: