Om batterier i bærbare Mac-computere

Her kan du læse om, hvordan du kan optimere batterilevetiden på din bærbare Mac-computer, løse problemer med batteriet og få service.

Om batterier i bærbare Mac-computere

MacBook-, MacBook Air- og MacBook Pro-computere har lithium-polymer-batterier, som giver maksimal batterilevetid og fylder meget lidt. Det er nemmere at forstå batteriteknologi og batterilevetid, hvis du kender almindelig batteriterminologi:

 • Antal cyklusser: Batterier forventes at virke i et bestemt antal cyklusser. Dette tal angiver det samlede antal totale og delvise afladningscyklusser i batteriets levetid. Du kan se grænsen for din computers ladningscyklusser i artiklen Sådan fastlægger du antallet af battericyklusser for bærbare Mac-computere.
 • Fuld ladekapacitet: Dette tal angiver den mængde strøm målt i mAh (milliamperetimer), som batteriet kan oplades til, minus den energi, der kræves for at lukke enheden ned. Denne værdi bliver mindre, efterhånden som batteriet slides på grund af brug og ældning.
 • Resterende ladekapacitet: Dette tal angiver den aktuelle mængde strøm i mAh (milliamperetimer), der er tilbage i batteriet. Tallet bliver mindre, når computeren bruges, uden at den er sluttet til en strømkilde, fordi der bruges strøm fra batteriet.
 • Forbrugsvarer: Forbrugsvarer er varer, som opbruges, efterhånden som deres interne komponenter anvendes. Batterier er forbrugsvarer med kemiske komponenter, som med tiden mister evnen til at bevare spændingen. Hvis cyklusantallet for et batteri overstiger den forventede grænse, anses batteriet for at være opbrugt.
 • Defekt batteri: Batterier anses for at være defekte, når de ikke længere virker på grund af en defekt i materialer eller udførelse eller på grund af en produktionsfejl. Defekte batterier dækkes af Apples etårige begrænsede garanti og udvidede serviceaftaler.
 • Belastning: Mængden af processer, der udføres i forbindelse med en eller flere opgaver. Nogle processorkrævende handlinger belaster batteriet meget og giver en markant lavere driftstid pr. opladning.

Indstilling af din Mac-computer for første gang

Når du indstiller din Mac-computer for første gang, kan nogle aktiviteter bruge mere strøm, end din Mac bruger ved almindelig anvendelse – f.eks. indstilling af Mail og Fotos, download af dine arkiver fra iCloud og indeksering af dine arkiver med Spotlight. 

Hvis du har en stor mængde data, som skal overføres via Wi-Fi, kan det tage et par dage, før din Mac er færdig med indstillingsprocesserne. Det er bedst at slutte din computer til en strømkilde i dette tidsrum. Når indstillingen er fuldført, begynder batterilevetiden at afspejle de almindelige aktiviteter, du foretager på din Mac.

Batteristatusmenuen

Batteristatusmenuen er det primære sted til visning af batteristatus. Den viser batteriets aktuelle opladningsstatus, og om batteriet er i gang med at blive opladet. Batteristatusmenuen er placeret til højre på menulinjen:

Batteristatusmenuen viser dig også, om din skærm eller bestemte apps har et stort strømforbrug. Hvis skærmen har et stort strømforbrug, kan du klikke på Skærmlysstyrke for at sænke lysstyrken til 75 %. Du kan også overveje at lukke de apps, der er angivet på listen, for at spare på batteriet.

Hvis du vil se batteriets tilstand, skal du holde Alternativtasten nede og klikke på batterisymbolet på menulinjen for at se batteristatusmenuen. Du vil se en af de følgende statusindikatorer:

 • Normal: Batteriet fungerer normalt. 
 • Udskift snart: Batteriet fungerer normalt, men det holder i kortere tid, end da det var nyt. Du bør holde øje med batteriets tilstand ved at kontrollere batteristatusmenuen jævnligt.
 • Udskift nu: Batteriet fungerer normalt, men det holder i væsentligt kortere tid, end da det var nyt. Det er sikkert at fortsætte med at bruge computeren, men hvis den nedsatte ladekapacitet har indflydelse på din brug, bør du indlevere den til en Apple Store eller til en Apple-autoriseret serviceudbyder.
 • Batteri til service: Batteriet fungerer ikke normalt. Det er sikkert at bruge Mac-computeren, når den er tilsluttet en egnet strømforsyning, men du bør snarest muligt indlevere den til en Apple Store eller en Apple-autoriseret serviceudbyder.

Nogle tredjepartsprogrammer giver rapporter om batteriets tilstand, men disse data kan være unøjagtige og er ikke en sikker indikation på, at systemets driftstid faktisk kan være nedsat. De mest pålidelige oplysninger fås i batteristatusmenuen, som beskrevet ovenfor.  

Forlængelse af batterilevetid

Din bærbare computers batterilevetid afhænger af computerens konfiguration og af, hvordan du bruger computeren. Her er nogle enkle indstillinger og trin, du kan følge for at optimere batterilevetiden for din MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro.

Energibesparelse under Systemindstillinger

Panelet Energibesparelse i Systemindstillinger har indstillinger, der hjælper med at forbedre batterilevetiden på din bærbare Mac-computer, når den er passiv. Du kan f.eks. sætte skærmen på vågeblus, når den er passiv, så baggrundslyset slukkes. Det forbedrer batterilevetiden betydeligt.

Du kan også forbedre batterilevetiden ved at fravælge "Slå Power Nap til, når der bruges batteri".

På MacBook Pro-computere fra 2016 sænkes skærmlysstyrken til 75 %, når du frakobler strømforsyningen, hvis du har aktiveret "Gør skærmen lidt mørkere, når der bruges batteri".

Eksemplet ovenfor er fra OS X Mountain Lion v10.8.4. Nogle funktioner som Automatisk skift af grafikfunktion og Power Nap er ikke tilgængelige på alle bærbare Mac-computere eller i alle macOS-versioner.

Justering af lysstyrken på tastaturet og skærmen

Det indbyggede tastatur på din bærbare Mac-computer kan indstilles, så der automatisk spares på batteriet:

 • Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger og derefter Tastatur. Aktiver "Juster tastaturlysstyrke ved begrænset lysstyrke", så styrken på tastaturets baggrundslys automatisk kan skrues ned og op.
 • I sektionen Tastatur i Systemindstillinger kan du også vælge, at baggrundslyset skal slukkes, når tastaturet har været inaktivt i et stykke tid.

Du kan også indstille tastaturets lysstyrke manuelt med tasterne F5 og F6 og vælge den laveste lysstyrke, hvor du stadig kan se tasterne. 

Lysstyrken på din skærm har en stor indvirkning på batterilevetiden, og hvis du tillader, at lysstyrken på skærmen automatisk justeres, hjælper det med at spare på strømmen. Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger og derefter Skærme. Aktiver "Juster lysstyrke automatisk", så lysstyrken bliver svagere eller stærkere afhængigt af det omgivende lys.

Du kan hurtigt sænke skærmlysstyrken til 75 % via batteristatusmenuen. Vælg Skærmlysstyrke i sektionen for højt strømforbrug i batteristatusmenuen.

Du kan manuelt justere skærmlysstyrken til et behageligt niveau med tasterne F1 og F2.

MacBook Pro med Touch Bar

Hvis du bruger en ny MacBook Pro, kan du hurtigt justere skærmens lysstyrke ved at trykke på  på Control Strip til højre på Touch Bar. Du får adgang til tastaturets lysstyrkeknapper ved at trykke på  på Control Strip:

Control Strip udvides, og du kan trykke på     for at justere skærmens lysstyrke og trykke på     for at justere tastaturets lysstyrke:

Grafikydeevne og effekt på batterilevetiden

MacBook Pro-modeller på 15" og 17" har som regel to grafikprocessorer eller GPU'er. De er muligvis dokumenteret som en selvstændig GPU og en integreret GPU.

Den selvstændige GPU leverer som regel stærk ydeevne, men bruger til gengæld meget strøm. Den integrerede GPU giver optimal batterilevetid, men har som regel ikke den høje ydeevne, som en selvstændig GPU kan levere.

Hvis du vil optimere batterilevetiden, skal du bruge den integrerede GPU. I disse artikler kan du få vejledning i brugen af disse forskellige GPU'er og oplysninger om, hvad der kan medføre uventet brug af den selvstændige GPU:

Slå strømkrævende funktioner og teknologier fra

Bærbare Mac-computere har en række integrerede teknologier, som kan have betydelig indvirkning på batterilevetiden.

 • Hvis du ikke har brug for Wi-Fi eller Bluetooth, kan du deaktivere AirPort eller Bluetooth via deres symboler på menulinjen eller i Systemindstillinger. Dette hjælper med at spare på strømmen.
 • Eksterne USB-, FireWire- og Thunderbolt-enheder samt SD-kort og ExpressCards, der er sluttet til den bærbare computer, kan også bruge strøm. Fjern dem fra computeren for at forlænge batterilevetiden.
 • Fjern cd'er eller dvd'er fra det indbyggede SuperDrive (hvis den bærbare computer har dette) for at undgå, at drevet kører periodisk.

Fejlfinding af batterier

Når du foretager fejlfinding af batteriproblemer, er det en god ide at starte med de indbyggede diagnosticeringsværktøjer på den bærbare Mac-computer. Følg trinnene i disse artikler:

Hvis Apple-diagnosticering rapporterer, at dit batteri skal til service, og angiver referencekode PPT004, skal du bekræfte problemet ved at køre Apple-diagnosticering via internettet, da det bruger de nyeste diagnosticeringsoplysninger. Dette gør du ved at slukke for din Mac-computer ved at vælge Luk ned i Apple-menuen (). Tryk derefter på afbryderknappen for at tænde Mac-computeren. Tryk med det samme på Alternativ-D, og hold tasterne nede, indtil Apple-diagnosticering starter.

Hvis problemet bekræftes ved at køre Apple-diagnosticering via internettet, skal du kontakte Apple eller tage computeren med til en Apple-autoriseret serviceudbyder eller en Apple Store-butik. Her kan du få oplyst, hvilke muligheder der er for service og support.

Hvis du ikke finder problemer ved hjælp af Apple-diagnosticering eller Apple Hardware Test, kan du læse videre for at få flere oplysninger om fejlfinding af batterier.

Batteridriftstiden er kort

 1. Vent, til din Mac er færdig med den indledende indstilling. Når du indstiller din Mac-computer for første gang, kan nogle aktiviteter bruge mere strøm, end din Mac bruger ved almindelig anvendelse – f.eks. indstilling af Mail og Fotos, overførsel af dine arkiver fra iCloud og indeksering af dine arkiver med Spotlight. Hvis du har en stor mængde data, der skal overføres, kan det tage flere dage, før batterilevetiden vender tilbage til et almindeligt dagligt niveau.
 2. Find ud af, hvad batterilevetiden normalt er for dit produkt. Webstedet med tekniske specifikationer viser den forventede batterilevetid for Apples batterier baseret på batteribrugen. Værdierne for brug af trådløst internet og standbytid er medtaget i artiklen Tekniske specifikationer for hvert produkt.
 3. Få mere at vide om, hvordan du minimerer almindelige årsager til afladning af batteriet:
 • Forlæng batterilevetiden ved hjælp af afsnittet Forlængelse af batterilevetiden tidligere i denne artikel.
 • Få mere at vide om, hvordan apps kan påvirke batteriydeevnen på en Mac-computer. Nogle programmer – f.eks. browsere, videoredigeringssoftware og videospil – kræver mere strøm afhængigt af, hvordan du bruger dem. Tjek med jævne mellemrum, om der er opdateringer til din software. Det er vigtigt at bruge de nyeste versioner.
 • Konfigurer automatisk sikkerhedskopierings- og synkroniseringssoftware, så det kun kører, når din computer er sluttet til en strømkilde, eller til at gå på pause, når batteriniveauet når under en bestemt procentdel.
 • Kontroller Aktivitetsovervågning for at se, om der er fejl i softwareprocesser, især når du har installeret softwareopdateringer eller et nyt operativsystem. Det er vigtigt at installere opdateringer for at sikre optimal ydeevne for alle programmer.
 • Hvis du stadig har problemer med batteriet, efter du har optimeret computerens ydeevne, og du har kontrolleret for softwareprocesser med fejl, skal du udføre en test i Sikker tilstand. Sikker tilstand begrænser antallet af aktive emner på systemet og muliggør test i et minimalt miljø. Hvis batterilevetiden er bedre i Sikker tilstand, skal du muligvis foretage yderligere isolering af software for de emner, der er slået fra i Sikker tilstand, for at finde ud af, hvad strømforbruget normalt er.

Mit batteri lader ikke op

Kontroller, om computerens strømforsyning har det korrekte watt-tal. En strømforsyning med et lavere watt-tal, end systemet kræver, kan muligvis ikke oplade computeren pålideligt.

Du kan få hjælp til at identificere den rette strømforsyning i Find den rigtige strømforsyning og det rigtige kabel til din bærbare Mac-computer. Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding af strømforsyninger i artiklen Fejlfinding af MagSafe-strømforsyninger. Hvis problemerne fortsætter, skal du nulstille SMC.

Mit batteri lades ikke 100 % op

Til tider vises der ikke fuld opladning for batteriet (100 %) i macOS, selv om strømforsyningen har været tilsluttet i længere tid. Batteriet kan stoppe opladningen mellem 93 og 99 procent. Dette er normal adfærd, som kan hjælpe med at forlænge batteriets overordnede levetid.

Mit batteri genkendes ikke

Hvis batteriet i din MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro er løbet helt tørt, aktiveres en tilstand med lavt strømforbrug for at bevare evnen til at lade i fremtiden.

Slut strømforsyningen til din bærbare Mac-computer, og giv den mindst fem minutters opladningstid. Hvis skærmbilledet "Tilslut strømforsyning" stadig vises efter fem minutters opladning, skal du nulstille SMC

Advarslen om lavt batteriniveau vises ikke

Hvis der ikke vises en advarsel ved lavt batteriniveau, eller hvis niveauet vises som 15 % eller under, kan det skyldes, at batterisymbolet på menulinjen er slået fra. Følg disse trin for at slå menukommandoen for batteristatus til:

 1. Åbn Systemindstillinger.
 2. Klik på Energibesparelse.
 3. Marker afkrydsningsfeltet "Vis batteristatus på menulinje" for at se menukommandoen for batteristatus.

På bærbare computere med OS X Mavericks v10.9 eller nyere vises der en advarsel om lavt batteriniveau, når der er ca. 10 minutters batterilevetid tilbage. I ældre versioner af OS X vises advarslen ved 15 % eller mindre opladning.

Eftersyn af batteriet i den bærbare Mac-computer

På MacBook-, MacBook Air- og MacBook Pro-computere med indbyggede batterier må batterierne kun udskiftes af en Apple-autoriseret serviceudbyder eller en Apple Store-butik. Hvis du selv forsøger at udskifte et indbygget batteri, kan det medføre skader på udstyret, og sådanne skader er ikke dækket af garantien.

Følgende bærbare Mac-computere har indbyggede batterier:

 • MacBook (13", ultimo 2009) og nyere modeller 
 • MacBook (Retina, 12", primo 2015) og nyere modeller
 • Alle MacBook Air-computere
 • Alle MacBook Pro-computere med Retina-skærme
 • MacBook Pro (13", medio 2009) og nyere modeller, MacBook Pro (15", medio 2009) og nyere modeller 

De fleste ældre bærbare Mac-computere har batterier, som du selv kan udskifte. Kontakt en Apple-autoriseret serviceudbyder eller Apple Store-butik for at få hjælp til at udskifte et batteri.

Oplysninger om batterigaranti

I perioden med Apples et-årige begrænsede garanti udskiftes et defekt batteri uden beregning. Hvis du har købt en AppleCare Protection Plan til din bærbare Mac-computer, udskifter Apple den bærbare computers batteri uden beregning, hvis der er mindre end 80 % af batteriets oprindelige kapacitet tilbage. Hvis du ikke er dækket, kan du få batteriet udskiftet mod et gebyr. 

Læs mere

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: