Få hjælp til batteriet i din bærbare Mac

Læs om, hvordan du optimerer batterilevetiden, diagnosticerer batteriproblemer og får batteriservice.

Brug indstillinger, der optimerer batterilevetiden

Din bærbare computers batterilevetid påvirkes af, hvordan din Mac er konfigureret, og hvordan du bruger den, men du kan forbedre batterilevetiden ved at bruge indstillinger, der hjælper med at spare energi.

Tjek batteriindstillinger

Fra Apple-menuen  i menulinjen skal du vælge Systemindstillinger og derefter klikke på Batteri. Når du bruger macOS Ventura eller en nyere version, skal du klikke på Indstillinger for at se yderligere indstillinger.

Energiforbruget påvirkes af de batteriindstillinger, der er relateret til strømtilstande eller energitilstande, og de indstillinger, der gør det muligt for din Mac at afbryde vågeblus ved netværksadgang eller at optimere videostreaming, mens den er på batteri. Tilgængeligheden af disse og andre indstillinger varierer afhængigt af Mac-versionen. 

Læs mere om batteriindstillinger

Tjek skærmindstillinger

Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger, og klik derefter på Skærme. Klik på Avanceret for at se yderligere indstillinger.

Energiforbruget påvirkes af de skærmindstillinger, der er relateret til lysstyrke, herunder de indstillinger, der gør det muligt for din Mac at justere lysstyrken automatisk, kompensere for omgivende lys eller dæmpe skærmen en smule, mens den er på batteri. Tilgængeligheden af disse og andre indstillinger varierer afhængigt af Mac-versionen.

Læs mere om skærmindstillinger

 


Diagnosticer batteriproblemer

Kontroller dit batteris tilstand og opladningsstatus for at få hjælp til at diagnosticere batteriproblemer.

Tjek batteritilstanden

Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger, og klik derefter på Batteri. De viste batterioplysninger inkluderer Batteritilstand:

  • Normal: Batteriet fungerer normalt. 
  • Eftersyn anbefales: Batteriet er dårligere til at bevare spændingen, end da det var nyt, eller batteriet virker ikke, som det skal. Du kan fortsat bruge din Mac, men hvis dit batteri har brug for et serviceeftersyn, eller hvis batteriets nedsatte ladekapacitet påvirker din oplevelse, kan du få batteriet efterset i en Apple Store eller af en Apple-autoriseret serviceudbyder, eller du kan kontakte Apple.

Batteriindstillinger i macOS Ventura

I visse tidligere versioner af macOS vises batteritilstanden muligvis som Replace Soon (Udskift snart), Replace Now (Udskift nu) eller Service Battery (Få et batterieftersyn), og disse vises muligvis i batteristatusmenuen i stedet for Batteriindstillinger: Tryk på Alternativtasten (eller Alt), og hold den nede, mens du trykker på batteristatusmenuen  i menulinjen. 

Nogle programmer fra andre producenter giver også rapporter om batteritilstand, men disse data kan være unøjagtige og er ikke en sikker indikation på, at systemets driftstid rent faktisk er nedsat. Det er bedst at stole på batteritilstandsoplysningerne fra macOS.

Løs problemer med batteriopladning

Batteristatusmenuen  i menulinjen viser batteriets aktuelle opladningsstatus, og om batteriet er i gang med at blive opladet, samt om din skærm eller andre programmer har et højt strømforbrug. Når din Mac er tilsluttet strøm og bruger optimeret batteriopladning i macOS Big Sur eller en nyere version, viser denne menu også andre oplysninger, f.eks. om opladningen er sat på pause, og hvornår batteriet vil være fuldt opladet. 

Batteristatusmenu

Af og til viser dit batteri muligvis ikke en fuld opladning (100 %), selv efter at strømforsyningen har været tilsluttet i lang tid. Dette skyldes optimeret batteriopladning, som hjælper med at forlænge den overordnede batterilevetid. Hvis opladningen er sat på pause, og du har brug for, at dit batteri bliver fuldt opladet snart, kan du vælge Start fuld opladning nu fra batteristatusmenuen .

Hvis dit batteri ikke oplader, skal du kontrollere, at du bruger den korrekte strømforsyning til din Mac. Hvis strømforsyningen ikke er klassificeret til mindst den watteffekt, som din Mac kræver, oplader den muligvis ikke din Mac på en pålidelig måde. Hvis du bruger den korrekte strømforsyning, skal du kontrollere, at strømforsyningen ikke er defekt:

Hvis dit batteri stadig ikke oplades:

  • Sluk din Mac, luk låget i 30 sekunder, og prøv derefter at oplade igen.
  • Hvis du bruger en Intel-baseret Mac, kan det måske hjælpe at nulstille SMC.

Brug Apple-diagnosticering

De tests, som Apple-diagnosticering udfører, inkluderer tests for batteriproblemer.

Læs mere om, hvordan du bruger Apple-diagnosticering

 


Få et serviceeftersyn af dit batteri

I perioden med Apples et-årige begrænsede garanti udskiftes et defekt batteri uden beregning. Hvis du har købt AppleCare Protection Plan til din bærbare Mac-computer, og dit batteri bevarer mindre end 80 % af sin oprindelige kapacitet, erstatter Apple batteriet uden beregning. Hvis du ikke er dækket, kan du få batteriet udskiftet mod et gebyr. 

På MacBook-, MacBook Air- og MacBook Pro-computere med indbyggede batterier må batterierne kun udskiftes af en Apple-autoriseret serviceudbyder eller Apple Store eller en uafhængig reparationsudbyder, der bruger ægte Apple-dele.1 Dit udstyr kan blive beskadiget, hvis reparationer udføres af uerfarne personer, eller hvis der bruges uægte Apple-dele, og denne type skader er ikke dækket af garantien. Ægte Apple-dele er også tilgængelige til reparationer uden for garantien gennem Self Service Repair.2

Nogle af de ældre bærbare Mac-computere har batterier, som du selv kan udskifte. Kontakt en Apple-autoriseret serviceudbyder eller Apple Store for at få et serviceeftersyn af et aftageligt batteri.

     


Læs mere om de batterier, der bruges i Apple-produkter


1. Uafhængige reparationsudbydere har adgang til ægte Apple-dele, værktøjer, uddannelse, servicevejledninger, diagnosticering og ressourcer. Reparationer, der foretages af uafhængige reparationsudbydere, er ikke dækket af Apples garanti eller AppleCare-planer, men kan være dækket af udbyderens egen reparationsgaranti. 

2. Self Service Repair giver adgang til originale Apple-dele, -værktøjer og -reparationsvejledninger, så kunder, der har erfaring med kompleksiteten ved reparation af elektroniske enheder, kan udføre deres egen reparation uden for garantien. Self Service Repair er i øjeblikket tilgængeligt i visse lande eller områder for specifikke modeller af Mac-computere fra 2020 eller nyere. Hvis du vil se reparationsmanualer og bestille dele til kvalificerede modeller, skal du gå til siden Self Service Repair.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: