Hvis mikrofonerne på din iPhone, iPad eller iPod touch ikke fungerer

Hvis lyden ikke er klar under telefonopkald, eller hvis Siri ikke kan registrere din stemme, kan du her læse mere om, hvad du kan gøre.

Du kan opleve nogle af disse problemer med din iOS-enhed, når du foretager et opkald, bruger FaceTime eller Siri eller afspiller optaget lyd:

 • Andre personer kan ikke høre dig under et telefonopkald eller et FaceTime-opkald
 • Andre personer siger, at du lyder uklar under et telefonopkald eller et FaceTime-opkald
 • Siri kan ikke registrere stemmefeedback 
 • Ved afspilning af optaget lyd er lyden uklar, eller der kommer slet ingen lyd 
 • Du kan ikke ændre lydkilderne under et opkald

Test mikrofonerne på enheden

Du kan finde ud af, om der er et problem med mikrofonen på enheden – og ikke et problem med din mobilforbindelse eller den app, du bruger – ved at teste hver mikrofon. Placeringen af mikrofonen kan variere alt efter enhed. Du kan bruge dit produkts tekniske specifikationer til at finde mikrofonerne.

Når du tester mikrofonerne, skal du kontrollere, at iOS-enheden ikke er forbundet til et kabelbaseret eller trådløst hovedsæt.

iPhone

Der er mere end en enkelt mikrofon på iPhone.

Du kan teste den primære mikrofon på undersiden af iPhone ved at trykke på Memoer og derefter trykke på optagesymbolet. Tal ind i mikrofonen, og tryk på afspilningssymbolet for at afspille optagelsen. Du bør høre din stemme klart og tydeligt.

Du kan teste mikrofonen på forsiden ved at åbne appen Kamera og optage en video ved hjælp af kameraet på forsiden. Du kan teste mikrofonen på bagsiden ved at åbne appen Kamera og optage en video ved hjælp af kameraet på bagsiden. Når du afspiller videoen, bør du kunne høre din stemme tydeligt.

Hvis din stemme er uklar under et opkald, skal du kontrollere, at mikrofonen bagpå ikke er blokeret eller tildækket.

Hvis Siri ikke kan høre dig, skal du sikre dig, at modtageren og mikrofonen på forsiden oven på din iPhone ikke er tildækket eller beskidt.

iPad

Du kan teste mikrofonen på iPad ved at optage en video med appen Kamera og derefter afspille optagelsen. Du kan også bruge FaceTime til at optage en video eller foretage et almindeligt opkald for at teste lydkvaliteten.

iPod touch

Du kan teste mikrofonen på iPod touch ved at åbne Memoer. Tryk på optagesymbolet, tal ind i mikrofonen, og tryk på afspilningssymbolet for at afspille optagelsen. Du bør høre din stemme klart og tydeligt.

Få hjælp

Hvis problemet fortsætter, efter at du har testet enhedens mikrofon, skal du prøve denne fremgangsmåde:

 1. Hvis der er sluttet noget til mikrofonstikket, skal du fjerne det og frakoble eventuelle Bluetooth-hovedsæt.
 2. Undgå at blokere mikrofonen og iSight-mikrofonen med dine fingre eller etuiet, mens du holder enheden eller optager video.
 3. Fjern skærmbeskyttelse, beskyttelsesfilm eller etuier, der dækker mikrofonen, iSight-mikrofonen eller modtageren på iPhone.
 4. Fjern urenheder fra mikrofonerne eller modtageren på iPhone. Se placeringen af mikrofonerne i brugerhåndbogen til enheden.
 5. Genstart enheden.
 6. Kontroller, at du har den seneste version af iOS.

Hvis du har prøvet forslagene i denne artikel, og andre stadig ikke kan høre dig under telefonopkald eller FaceTime-opkald, eller hvis Siri ikke kan høre dig, skal du kontakte Apple-support.

FaceTime er ikke tilgængelig i alle lande eller områder.

Udgivelsesdato: