Logic Remote: kan muligvis ikke tilsluttes, hvis der allerede er installeret en Touch OSC-enhed i Logic Pro X

Der kan ikke oprettes forbindelse, når du prøver at slutte Logic Remote til en Mac, der kører Logic Pro X, som allerede har Touch OSC control surface (Touch OSC-kontrolflade) installeret.

Sådan løses problemet: 

  1. Luk Logic Remote-appen, hvis den kører.
  2. Åbn Logic Pro X.
  3. Vælg Logic Pro X > Control Surfaces (Kontrolflader) > Setup (Indstilling).
  4. I indstillingsvinduet skal du slette alle de Touch OSC-enheder, der er angivet.
  5. Er der allerede en Logic Remote i indstillingsvinduet, skal du slette den.
  6. Start Logic Remote-appen, og slut den til Mac.
  7. Godkend tilslutningen, når du bliver bedt om det i Logic Pro X.

Læs mere

Hvis firewallen er aktiveret på den computer, der kører Logic Pro, kan visse indstillinger forstyrre Logic Remote. Læs Logic Remote: May not connect to Logic Pro X with some Firewall settings (Logic Remote: kan muligvis ikke sluttes til Logic Pro X med visse firewall-indstillinger) for at få flere oplysninger.

Dette dokument opdateres, efterhånden som oplysningerne bliver tilgængelige.

Udgivelsesdato: