Foretag et opkald med Wi-Fi-opkald

Med Wi-Fi-opkald kan du foretage eller modtage telefonopkald, hvis du har Wi-Fi-forbindelse i et område med dårlig eller ingen mobildækning. Læs mere om, hvordan du ringer op med Wi-Fi-opkald.

En iPhone, der viser Wi-Fi-opkaldsskærmen, hvor Wi-Fi-opkald på denne telefon er slået til. 

Foretag Wi-Fi-opkald fra din iPhone

Du kan aktivere Wi-Fi-opkald ved at gå til Indstillinger > Telefon > Wi-Fi-opkald. Du skal muligvis indtaste eller bekræfte din adresse i tilfælde af, at den skal bruges, når du foretager alarmopkald.

Hvis du kan ringe op med Wi-Fi-opkald, vises operatørens navn efterfulgt af Wi-Fi på statuslinjen. Du ringer nu op med Wi-Fi-opkald.

Når der er mobildækning, bruger din iPhone mobilnettet til alarmopkald. Hvis du har slået Wi-Fi-opkald til, og der ikke er mobildækning, foretager telefonen muligvis alarmopkald med Wi-Fi-opkald. Enhedens lokalitet kan blive brugt som hjælp i forbindelse med udrykning, når du foretager alarmopkald, uanset om du har aktiveret Lokalitetstjenester eller ej.

En iPhone, der viser skærmbilledet Opkald på andre enheder. Tillad opkald på andre enheder er slået til og tillader opkald på Johns iPad og Johns MacBook Pro. 

Tilføj en enhed for at bruge den med Wi-Fi-opkald

 1. Kontroller, at den enhed, du vil tilføje, har den nyeste version af softwaren.
 2. Gå til Indstillinger > Telefon > Wi-Fi-opkald på din iPhone.
 3. Slå Tilføj Wi-Fi-opkald til andre enheder til.
 4. Gå tilbage til den forrige skærm, og tryk derefter på Opkald på andre enheder.
 5. Slå Opkald på andre enheder til, hvis det ikke er slået til. Du finder en liste over dine kvalificerede enheder under Tillad opkald på.
 6. Aktiver alle de enheder, du vil bruge med Wi-Fi-opkald.

Derefter skal du kontrollere, at alle dine andre enheder accepterer opkald fra din iPhone:

 • På iPad: Gå til Indstillinger > FaceTime. Derefter skal du slå Opkald fra iPhone til.
 • På Mac: Åbn appen FaceTime, og vælg FaceTime > Indstillinger. Slå derefter Opkald fra iPhone til.

Wi-Fi-opkald aktiveres automatisk for Apple Watch, når du slår Opkald på andre enheder til.

En iPhone med visning af skærmen Telefon og Wi-Fi-opkald slået til.

Hvis du ikke kan tilføje en enhed:

 • På iPhone: Kontroller, at Wi-Fi-opkald og Opkald på andre enheder er slået til, og at din enhed vises under Tillad opkald på.
 • Kontroller, at du bruger det samme Apple-id til FaceTime og iCloud på din iPhone og din anden enhed.

Foretag og modtag Wi-Fi-opkald på en anden enhed

Hvis din operatør understøtter Wi-Fi-opkald på enheder med forbindelse til iCloud, kan du også foretage og modtage Wi-Fi-opkald på andre enheder.

Sørg for, at du er logget på iCloud og FaceTime med det samme Apple-id som det, du bruger på din iPhone. Du skal også sørge for, at du har installeret den nyeste software på enhederne.

Følg disse trin for at foretage et Wi-Fi-opkald fra din iPad, dit Apple Watch eller din Mac.

Ring fra din iPad

 1. Hvis du endnu ikke har tilføjet din enhed, hvilket giver den tilladelse til at bruge Wi-Fi-opkald, tilføje den.
 2. Åbn appen FaceTime.
 3. Indtast en kontakt eller et telefonnummer, og tryk derefter på kontakten eller telefonnummeret.
 4. Tryk på knappen Lyd.

Du kan også ringe op ved at trykke på et telefonnummer i Kontakter, Mail, Beskeder, Safari og andre apps.

Ring fra din Mac

 1. Åbn appen FaceTime.
 2. Vælg FaceTime > Indstillinger (eller Præferencer).
 3. Slå Opkald fra iPhone til.
 4. Foretag og modtag telefonopkald i FaceTime.

Ring op fra dit Apple Watch

 1. Åbn appen Telefon.
 2. Vælg en kontakt.
 3. Tryk på knappen Telefon .
 4. Vælg det telefonnummer eller den e-mailadresse, du vil ringe til.

Fjern en enhed

Hvis du har en enhed, som du ikke vil bruge Wi-Fi-opkald fra:

 1. På iPhone: Gå til Indstillinger > Telefon > Opkald på andre enheder.
 2. Slå Wi-Fi-opkald fra for den ønskede enhed på listen over enheder.

Få hjælp

Hvis du ikke kan bruge eller slå Wi-Fi-opkald til, skal du kontrollere, at din operatør understøtter Wi-Fi-opkald, og at du har installeret den nyeste software på dine enheder. Følg derefter disse trin, hvis du ikke kan slå Wi-Fi-opkald til eller foretage Wi-Fi-opkald. Vent to minutter, før du går fra ét trin til det næste.

 1. Gå til Indstillinger > Telefon > Wi-Fi-opkald, og kontroller, at Wi-Fi-opkald er slået til.
 2. Genstart din iPhone.
 3. Opret forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk. Ikke alle Wi-Fi-netværk understøtter Wi-Fi-opkald.
 4. Slå Wi-Fi-opkald fra og derefter til igen.
 5. Gå til Indstillinger > Generelt > Overfør eller Nulstil iPhone > Nulstil.
 6. Tryk på Nulstil netværksindstillinger.

FaceTime er ikke tilgængelig i alle lande eller områder.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: