Brug af Knapbetjening til at styre Mac-computeren

Knapbetjening er en teknologi, der hjælper dig med at skrive tekst, vælge menuer, flytte markøren og meget mere – alt sammen med et tryk på en knap. Du kan bruge en tast på tastaturet, en museknap, en knap på pegefeltet, et joystick eller en adaptiv enhed som en eller flere knapper.

Knapbetjening scanner skærmen, indtil du klikker på en knap. Med klikket vælger du et emne eller udfører en handling.

Slå Knapbetjening til

I macOS Ventura eller nyere:

 1. Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger.
 2. Klik på Tilgængelighed i indholdsoversigten.
 3. For at se indstillingerne for Knapbetjening skal du klikke på Knapbetjening til højre.
 4. Slå Knapbetjening til.

I tidligere versioner af macOS:

 1. Vælg Apple-menuen  > Systemindstillinger, og klik derefter på Tilgængelighed.
 2. For at se indstillingerne for Knapbetjening skal du vælge Knapbetjening i indholdsoversigten.
 3. Vælg Slå Knapbetjening til på fanen Generelt.

Når du slår Knapbetjening til, vises panelet Hjem på skærmen:

Hjemmerække

Du kan gå gennem emnerne i panelet Hjem ved at trykke på en knap, f.eks. museknappen eller mellemrumstasten. Tryk på knappen igen for at vælge det fremhævede emne. Hvis du vil bruge andre enheder til at styre din Mac, skal du vælge "Skift mellem platforme må styre computeren" i indstillingerne for Knapbetjening.

 


Indstil knapperne

Brug indstillinger for Knapbetjening til at indstille de knapper, der udfører en handling, når der trykkes på dem. Du kan bruge en mus, et tastatur eller dedikeret knaphardware, der er sluttet til USB eller Bluetooth. Det er også muligt at ændre de handlinger, der er tilknyttet en eksisterende knap.

Som standard bruges mellemrumstasten som en knap.

 • En knap tilføjes ved at klikke på knappen Tilføj (+) i afsnittet Knapper og derefter trykke på den ønskede knap. Indtast et navn, og vælg en handling – f.eks. Stop scanning. Hvis knappen skal udløse kørsel af et script eller åbning af et program, skal du klikke på Speciel og vælge et script eller et program.
 • En knap fjernes ved at vælge knappen i afsnittet Knapper og derefter klikke på knappen Fjern (-).
 • Hvis du vil ændre handlingen for en eksisterende knap, skal du vælge knappen på listen, klikke på knappen Mere eller knappen Handling og derefter ændre navnet eller handlingen. Klik på Tildel igen for at bruge en anden knap til handlingen.

 


Scan og vælg emner

Scan emner
Når du trykker på knappen Vælg emne, begynder Knapbetjening at skifte mellem et panel, en gruppe eller en brugerflade. Knapbetjening fremhæver hvert emne eller hver gruppe under scanning. Hvis du vælger et emne, standses scanningen midlertidigt, medmindre du bruger muligheden for at fortsætte scanningen, efter at du har foretaget et valg. Hvis du slog automatisk scanning fra, skal du trykke på knappen Flyt til næste emne for at gå videre i scanningen. Knapbetjening starter forfra med en scanning som indstillet i panelet Navigation.

Vælg et emne
Tryk på knappen Vælg emne, når det ønskede emne er markeret. Hvis det valgte emne er en gruppe, og du ikke har valgt indstillingen til at genoptage scanningen efter et valg, skal du trykke på knappen for at scanne gruppen. Tryk derefter på knappen for at vælge et emne i gruppen.

Tryk på knappen for at gå ud af en gruppe, når gruppen er markeret, eller når stemmen siger "gå ud".

Hvis du skal bruge en markør til at klikke på et emne, som ikke indgår i brugerfladen i et program, kan du bruge markørfunktionen til at scanne skærmen og klikke på et emne.

 1. Klik for at begynde at scanne vandret.
 2. Når områdescanneren fremhæver det område, du vil klikke på, skal du trykke på knappen igen.
 3. Tryk igen for at angive den præcise vandrette placering. 
 4. Klik for at starte den lodrette områdescanning.
 5. Tryk igen for at angive den præcise lodrette placering. 
 6. Klik på knappen en sidste gang for at klikke på skærmelementet, der er under den blå krydsmarkør.

 


Brug paneler

Valg af panelindstillinger
Klik på knappen Vælg emne i et panel, når symbolet for Panelindstillinger  eller knappen Handling er fremhævet i øverste højre hjørne. Tryk igen på knappen, når den ønskede indstilling er markeret. Panelets størrelse kan forøges og formindskes, og det samme kan graden af gennemsigtighed.

Tilbage til panelet Hjem
Klik på knappen Vælg emne i et panel, når symbolet for Hjem i øverste højre hjørne er markeret. Tryk på knappen, når panelet Hjem er markeret på brugerfladen.

 


Brug panelet Hjem

Tastatur
Skriv tekst i et dokument eller felt ved at scanne tastaturet i panelet, åbne en gruppe taster og derefter vælge en tast. Den første gruppe indeholder foreslåede ord baseret på de første taster, du trykker på. Du skal ikke bruge tid på at skrive hele ord, men kan i stedet vælge et foreslået ord. Andre tastaturer er muligvis tilgængelige i panelet Speciel.

 

Markør
Vælg Flyt for at flytte markøren på skærmen. En lodret blok glider hen over skærmen. Hvis du trykker på knappen Vælg emne, stopper blokken, og en lodret blå linje begynder at bevæge sig på tværs af blokken. Tryk igen på knappen for at standse den blå linje eller få den til at gå ned i hastighed, indtil du trykker igen for at standse linjen, afhængigt af de valgte indstillinger for den glidende markørs præcision i panelet Navigation. Hvis du gør det samme vandret, flyttes markøren til de to blå linjers skæringspunkt.

 

App
Scan emner og grupper i det aktive vindue i det aktuelle program.

 

Dock
Start med at scanne emner i Dock med det samme.

 

Menulinje
Scan i menulinjegruppen og derefter i menugruppen.

 

System
Bestem lydstyrken eller skærmens lysstyrke på din Mac, og hav kontrollen over medieafspilning.

 

Speciel
Du kan oprette tilpassede vinduer i panelet Tilgængelighed i Systemindstillinger. Vælg Knapbetjening, og klik derefter på Åbn panelredigeringsværktøj. Alle tilpassede paneler, som du har oprettet, vises her. 

 

Lokalitet
Bruges til at ændre placeringen af panelet Hjem til Knapbetjening på skærmen.


Læs mere

For yderligere at tilpasse Knapbetjening skal du bruge navigationsindstillingerne i indstillingerne for Knapbetjening. Du kan læse mere om Knapbetjening og panelredigeringsværktøjet til Knapbetjening på Apple-webstedet Tilgængelighed og i den indbyggede Hjælp på din Mac-computer.

Udgivelsesdato: