Om startlyde på en Mac

Læs mere om de lyde, som din Mac kan lave under starten og deres betydning.

Mac-modeller fra primo 2016 og tidligere modeller afspiller en startlyd. Mac-modeller fra ultimo 2016 og nyere har ikke en startlyd, bortset fra MacBook Air (13", 2017).

Hvis du har problemer med din Mac, afspiller den måske en af følgende lyde ved opstart:

  • En enkelt tone, der gentages hvert 5. sekund: Der er ikke isat RAM. Hvis du for nylig har erstattet eller opgraderet RAM i computeren, skal du kontrollere, at det er isat korrekt. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Apple-support.
  • Tre på hinanden følgende toner efterfulgt af en pause på fem sekunder (gentages): Det isatte RAM har ikke bestået dataintegritetskontrollen. Hvis du for nylig har erstattet eller opgraderet RAM i computeren, skal du kontrollere, at det er isat korrekt. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Apple-support.
  • En enkelt lang tone, mens du holder afbryderknappen nede: En EFI ROM-opdatering er i gang. Dette gælder Mac-modeller fra før 2012.
  • Tre lange toner, tre korte toner, tre lange toner: Der er registreret EFI ROM-fejl, og Mac-computeren skifter til EFI ROM-gendannelse. Nyere computere gendannes automatisk ved ROM-fejl, og når dette sker, vises en statuslinje på skærmen under ROM-gendannelsen. Din Mac-computer må ikke bruges under en igangværende ROM-gendannelse. Mac-computeren genstarter efter endt gendannelse.

Læs mere

Udgivelsesdato: