Begrænsninger for Min fotostream og Fælles album

I iCloud er der fastsat grænser for antallet af billeder, der kan overføres til Min fotostream eller fælles album inden for en time, en dag og en måned – grænserne har til formål at forhindre utilsigtet brug og misbrug af tjenesten.

Overførselsbegrænsninger for Min fotostream

Begrænsningerne for Min fotostream nedenfor er fastlagt på baggrund af de forventede overførselsmønstre. Der er følgende overførselsbegrænsninger for Min fotostream:

 • Overførsler til Min fotostream pr. time: 1.000 billeder
 • Overførsler til Min fotostream pr. dag: 10.000 billeder
 • Overførsler til Min fotostream pr. måned: 25.000 billeder

Hvis du overskrider en af disse begrænsninger, standses dine overførsler til Min fotostream midlertidigt, og der vises muligvis en advarsel på enheden. Overførslerne genoptages automatisk, når du ikke længere overskrider en af disse grænser, f.eks. den følgende time eller dag.

Begrænsninger for delingsforslag

Delingsforslag er begrænset til 5.000 emner med en maksimal delingsstørrelse på 1 GB.

Begrænsninger for Fælles album

Dette er time- og dagsgrænserne for Fælles album:

 • Det maksimale antal billeder og videoer fra en enkelt bidragyder pr. time på tværs af alle fælles album: 1000
 • Det maksimale antal billeder og videoer fra en enkelt bidragyder pr. dag på tværs af alle fælles album: 10.000

Grænserne gælder uafhængigt af ovenstående overførselsgrænser. Eksempel: I løbet af en dag kan du overføre 10.000 fotos til Min fotostream og derefter dele disse 10.000 fotos eller 10.000 andre fotos.

Nedenfor følger yderligere begrænsninger af brugen af fælles album:

 • Maks. antal fælles album, en ejer kan dele: 200
 • Maks. antal fælles album, en bruger kan abonnere på: 200
 • Maks. antal abonnenter pr. delt album: 100 (antal abonnenter på et fælles album)
 • Maks. samlet antal fotos og videoer fra alle bidragydere pr. fælles album: 5.000
 • Maks. antal kommentarer pr. foto eller video i et fælles album: 200 (en kommentar kan enten være "Synes godt om" eller indtastning af tekst)
 • Maks. antal tegn pr. kommentar: 1024
 • Maks. antal invitationer, som en opretter af et fælles album kan sende pr. dag: 200

Læs mere

Læs mere om Min fotostream og Fælles album.

Fotos, der overføres til Min fotostream eller Fælles album, tæller ikke med i iCloud-lagringspladsen. Fotos, som overføres til Min fotostream, opbevares 30 dage i iCloud, så dine enheder har masser af tid til at oprette forbindelse til iCloud og hente dem. Her kan du se, hvordan fotos fra Min fotostream eller et fælles album arkiveres i Kamerarulle eller på en computer.

Følgende arkivtyper understøttes:

 • Billeder til Min fotostream: JPEG, TIFF, PNG og de fleste RAW-formater.
 • Video- og arkivformater til Fælles album: MP4- og QuickTime-arkiver og H.264- og MPEG-4-videoarkiver. Videoer kan vare op til 15 minutter.

Vær opmærksom på følgende, når du importerer billeder:

 • Når du importerer billeder til en iPad eller iPhone via Camera Connection Kit, arkiveres billederne direkte på fanen Fotografier. Hvis Min fotostream er slået til, og der er oprettet forbindelse til et trådløst netværk, kan det ske, at du når ovenstående begrænsninger. Dette kan undgås ved at slå Min fotostream fra, når du importerer billeder til din iPad eller iPhone via Camera Connection Kit.
 • Ved import af mange billeder i iPhoto eller Aperture kan en eller flere af ovenstående grænser blive nået, hvis du har valgt Automatisk overførsel i indstillingerne for Min fotostream. iPhoto og Aperture standser midlertidigt overførslen til Min fotostream, når grænsen er nået. Overførslen genstartes automatisk næste time, dag eller måned, afhængigt af hvilken grænse der er ramt.
 • Hvis du har slået iCloud-fotos til på en enhed med iOS 8.3 eller i OS X Yosemite v10.10.3, overfører Min fotostream de nyeste fotos, så de kan deles med de enheder, der ikke bruger iCloud-fotos. Fotos i Min fotostream føjes automatisk til albummet Alle fotos på enheder, som iCloud-fotos er aktiveret på.

På grund af begrænsninger af lagringspladsen er det muligvis kun de nyeste fotos, der vises på Apple TV.

Udgivelsesdato: