Om serverværtsforbindelser i macOS, iOS og iTunes og baggrundsprocesser i iTunes

Nogle typer Apple-software, herunder macOS, iOS og iTunes, anvender forskellige porte og servere til at oprette forbindelse til forskellige tjenester. iTunes til Windows installerer også nogle processer, der kører i baggrunden, når softwaren er åben.

Sørg for, at sikkerhedssoftwaren er konfigureret korrekt. Opsætningen varierer, afhængigt af softwaren, og du skal derfor kontakte producenten for at få flere oplysninger.

På Mac modtager programmer signeret af Apple automatisk indgående forbindelser. Denne artikel er ikke relevant, hvis du anvender macOS' indbyggede applikationsfirewall.

Serverforbindelser

Følgende servere bruges af macOS, iOS og iTunes:

Apple-servere Andre servere
albert.apple.com evintl-ocsp.verisign.com
appldnld.apple.com evsecure-ocsp.verisign.com
configuration.apple.com *.amazonaws.com
*.cdn-apple.com *.digicert.com
deimos3.apple.com *.symcb.com
gg*.apple.com *.symcd.com
gs.apple.com  
itunes.apple.com  
*.itunes.apple.com  
mesu.apple.com  
*.mzstatic.com  
skl.apple.com  
swscan.apple.com  
xp.apple.com  


Almindelige porte

Flere typer Apple-software, herunder macOS, iOS og iTunes, bruger eller er tilknyttet følgende porte:

Porte TCP eller UDP Bruges af
80 TCP Internettet og tjenester, iCloud, QuickTime-installeringsprogrammet, iTunes Store og Radio, AirPlay
443 TCP TLS-websteder og tjenester, iTunes Store, iCloud-godkendelse og DAV-tjenester
123 TCP/UDP Network Time Protocol (NTP) til synkronisering af netværksserverens ur, synkronisering af Apple TV-netværksserverens ur
554 TCP/UDP Streaming-medieafspillere, AirPlay
1900 TCP Bonjour-tjenesten
3689 TCP DAAP, iTunes-musikdeling, AirPlay
5223 TCP DAV-tjenester i iCloud (kontakter, kalendere og bogmærker), Fotostream
5224 TCP Spotlight-forslag
5350 (UDP) UDP Bonjour-tjenesten
5351 (UDP) UDP Bonjour-tjenesten
5353 (UDP) UDP Bonjour, AirPlay og Deling i hjemmet-tjenester
8000-8999 TCP Webtjeneste, Internetradio-stream
42000-42999 TCP Internetradio-stream

Læs mere om TCP- og UDP-porte, der anvendes af Apple-software. Blokerede porte skyldes ofte fejlkoder i 3000-området.


iTunes til Windows-processer

iTunes til Windows installerer nogle processer, der kører i baggrunden, når softwaren er åben. Læs mere om, hvad hver proces gør:

Proces Funktion
AppleMobileBackup.exe Sikkerhedskopierer data på din iPhone eller iPod touch
AppleMobileDeviceHelper.exe Venter på kommandoer for at hjælpe iTunes med at kommunikere med enheder
AppleMobileDeviceService.exe Sikrer, at iTunes kan genkende iPhone og iPod touch
AppleMobileSync.exe Synkroniserer iPhone- og iPod touch-data med computeren
distnoted.exe Sikrer, at iTunes kan synkronisere med iPhone og iPod touch
iPodService.exe Tillader iTunes adgang til enheder
iTunesHelper.exe Venter på kommandoer for at hjælpe iTunes med at kommunikere med enheder (f.eks. iPod)
iTunesPhotoProcessor.exe Omkoder fotos og billeder til enheder
MDCrashReportTool.exe Udtrækker lograpporter fra enheden og sender dem til Apple (hvis det er valgt)
mDNSResponder.exe Sikrer, at iTunes kan finde tjenester på det lokale netværk (musikdeling, Apple TV, AirTunes). Kaldes også Bonjour til Windows.
SyncServer.exe Koordinerer synkroniseringsprocesserne
qttask.exe Anbringer et QuickTime-symbol i meddelelsesområdet (systembakken) på proceslinjen i Windows. Dette symbol vises muligvis. Det afhænger af konfigurationen af QuickTime, og om QuickTime-symbolet er slået til i meddelelsesområdet.
Proces, der afhænger af Sync-konfiguration Funktion
dotmacsyncclient.exe Synkroniserer enheden med iCloud
com.google.ContactSync.exe Synkronisering af Google-kontakter
com.apple.IE.client.exe Synkroniserer enheden med Internet Explorer
com.apple.Outlook.client.exe Synkroniserer enheden med Outlook
com.apple.Safari.client.exe Synkroniserer enheden med Safari
com.apple.WindowsContacts.client.exe Synkroniserer enheden med Windows Adressekartotek/Windows Kontaktpersoner
com.apple.WindowsMail.client.exe Synkroniserer med Windows Mail
com.yahoo.go.sync.client.exe Synkroniserer med Yahoo

Afhængigt af konfigurationen vises nogle af disse baggrundsprocesser muligvis ikke. iTunes kan starte andre baggrundsprocesser for forskellige opgaver, f.eks. synkronisering og diagnosticering. Der kan føjes nye funktioner til disse baggrundsprocesser i fremtiden. Du bør ikke slå disse processer fra – selv ikke hvis iTunes ikke er åbnet på computeren.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: