TCP- og UDP-porte, der bruges af Apple-produkter

Læs mere om de TCP- og UDP-porte, der bruges af Apple-produkter, f.eks. macOS og iCloud. Mange af disse er velkendte porte, som er standard i branchen. 

Porte, der bruges af Apple-produkter

Dette er en oversigt med nogle almindelige eksempler, det er ikke en komplet liste. Denne guide opdateres jævnligt med oplysninger, der er tilgængelige ved udgivelsen. Hvis du er interesseret i de værter og porte, der er specifikke for virksomhedsnetværk, kan du læse om brug af dine Apple-produkter på virksomhedsnetværk.

Noget software bruger muligvis andre porte og tjenester, så det kan være nyttigt at bruge software, der overvåger porte, når det skal besluttes, hvordan firewalls eller lignende adgangsstyrende planer skal konfigureres.

Visse tjenester bruger muligvis mere end én af disse porte. VPN-tjenesten kan f.eks. benytte op til fire forskellige porte. Når du finder et produkt på denne liste, skal du søge (Kommando-F) i din browser efter navnet og derefter gentage søgningen (Kommando-G) for at finde alle forekomster af produktet.

Nogle firewalls tillader selektiv konfiguration af UDP- eller TCP-porte med samme nummer, så det er vigtigt at vide, hvilken type port der konfigureres. Hvis din firewall ikke tillader, at du specificerer porttypen, vil konfigurering af den ene porttype sandsynligvis også konfigurere den anden.

Port TCP eller
UDP
Tjeneste eller
protokolnavn
1
RFC2 Tjenestenavn3 Anvendes af
22 TCP Secure Shell (SSH), SSH File Transfer Protocol (SFTP) og Sikker kopi (scp) 4253 ssh Xcode Server (hostet og ekstern Git+SSH, ekstern SVN+SSH)
25 TCP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 5321 smtp

Mail (afsendelse af e-mail), iCloud Mail (afsendelse af e-mail)

53 TCP/UDP DNS (Domain Name System) 1034 domæne -
80 TCP HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 2616 http World Wide Web, FaceTime, iMessage, iCloud, Kort, Apple Music, iTunes Store, Podcasts, Mac App Store, Sikkerhedskopi, Kalender, WebDAV, AirPlay, macOS internetgendannelse, Xcode Server (Xcode-app, hostet og ekstern Git HTTP og ekstern SVN HTTP)
88 TCP Kerberos 4120 kerberos Kerberos, inkl. skærmdelingsgodkendelse
110 TCP POP3 (Post Office Protocol), 
APOP (Authenticated Post Office Protocol)
1939 pop3 Mail (modtagelse af e-mail)
123 UDP NTP (Network Time Protocol) 1305 ntp Præferencer for dato og tid, serversynkronisering af netværkstid, serversynkronisering af netværkstid for Apple TV
137 UDP WINS (Windows Internet Naming Service) - netbios-ns -
138 UDP NETBIOS Datagram Service - netbios-dgm Windows Datagram Service, Windows Network Neighborhood
139 TCP SMB (Server Message Block) - netbios-ssn Arkivdeling og Windows-udskriftstjenester
143 TCP IMAP (Internet Message Access Protocol) 3501 imap Mail (modtagelse af e-mail)
192 UDP OSU Network Monitoring System - osu-nms Registrering eller angivelse af PPP-status for AirPort-base (visse konfigurationer), AirPort-hjælpeværktøj, AirPort Express-assistent
389 TCP LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 4511 ldap Apps, der søger efter adresser, f.eks. Mail og Adressebog
443 TCP SSL (Secure Sockets Layer) eller HTTPS 2818 https TLS-websteder, iTunes Store, Softwareopdatering, Spotlight-forslag, Mac App Store, Kort, FaceTime, Game Center, iCloud-godkendelse og DAV-tjenester (Kontakter, Kalendere og Bogmærker), iCloud-sikkerhedskopi og -apps (Kalender, Kontakter, Find min iPhone, Find mine venner, Mail, iMessage, Dokumenter og Fotostream), iCloud Key Value Store (KVS), AirPlay, macOS-internetgendannelse, Diktering, Siri, Xcode Server (hostet og ekstern Git HTTPS, ekstern SVN HTTPS, Apple Developer-registrering), push-notifikationer (efter behov)
445 TCP Microsoft SMB-domæneserver - microsoft-ds -
465 TCP Afsendelse af e-mailmeddelelser (godkendt af SMTP)   smtp (legacy) Mail (afsendelse af e-mail)
500 UDP Wi-Fi-opkald 5996 IKEv2 Wi-Fi-opkald
515 TCP LPR (Line Printer), LPD (Line Printer Daemon) - printer Udskrivning til en netværksprinter, printerdeling i macOS
548 TCP AFP (Apple Filing Protocol) over TCP - afpovertcp AppleShare, Personlig arkivdeling, Apple-arkivtjeneste
554 TCP/UDP RTSP (Real Time Streaming Protocol) 2326 rtsp AirPlay, medieafspillere med streaming
587 TCP Afsendelse af e-mailmeddelelser (godkendt af SMTP) 4409 submission Mail (afsendelse af e-mail), iCloud Mail (SMTP-godkendelse)
631 TCP IPP (Internet Printing Protocol) 2910 ipp Printerdeling i macOS, udskrivning til mange almindelige printere
636 TCP Secure LDAP - ldaps -
749 TCP/UDP Kerberos 5 admin/changepw - kerberos-adm -
993 TCP Mail IMAP SSL - imaps iCloud Mail (SSL IMAP)
995 TCP/UDP Mail POP SSL - pop3s -
1900 UDP SSDP - ssdp Bonjour
2195 TCP APNS (Apple Push Notification Service) - —  Push-notifikationer
2196 TCP APNS (Apple Push Notification Service) - —  Feedbacktjeneste
2197 TCP APNS (Apple Push Notification Service) - - Push-notifikationer
3031 TCP/UDP Eksterne AppleEvents - eppc Programsammenkædning, Eksterne Apple Events
3283 TCP/UDP Apple Remote Desktop og Klasseværelse - net-assistant, classroom Apple Remote Desktop
3284 TCP Arkivoverførsel i Klasseværelse classroom Appen Klasseværelse (deling af dokumenter)
3285 TCP Klasseværelse classroom Klasseværelse
3478-3497 UDP - - nat-stun-port - ipether232port FaceTime, Game Center
3689 TCP DAAP (Digital Audio Access Protocol) - daap iTunes-musikdeling, AirPlay
3690 TCP/UDP Subversion - svn Xcode Server (anonym ekstern SVN)
4398 UDP - - - Game Center
4500 UDP Wi-Fi-opkald 5996 IKEv2 Wi-Fi-opkald
5100 TCP - - socalia kamera- og scannerdeling i macOS
5223 TCP APNS (Apple Push Notification Service) - - iCloud DAV-tjenester (Kontakter, Kalendere og Bogmærker), push-notifikationer, FaceTime, iMessage, Game Center og Fotostream
5228 TCP - - - Spotlight-forslag, Siri
5297 TCP - - - Beskeder (lokal trafik)
5350 UDP NAT Port Mapping Protocol Announcements - - Bonjour
5351 UDP NAT Port Mapping Protocol - nat-pmp Bonjour
5353 UDP MDNS (Multicast DNS) 3927 mdns Bonjour, AirPlay, Deling i hjemmet og Printer Discovery
5900 TCP/UDP Ekstern rammebuffer 6143 rfb Apple Remote Desktop, Skærmdeling
8000–8999 TCP - - irdmi Webtjeneste, iTunes Radio-stream
9100 TCP Udskrivning - - Udskrivning til visse netværksprintere
9418 TCP/UDP Overførsel af git-pakke - git Xcode Server (ekstern git)
16384-16403 UDP RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol) - tilsluttet, - Meddelelser (lyd-RTP, -RTCP, video-RTP, -RTCP)
16384-16387 UDP RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol) - tilsluttet, - FaceTime, Game Center
16393–16402 UDP RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol) - - FaceTime, Game Center
16403-16472 UDP RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol) - - Game Center
42000–42999 TCP - - - iTunes Radio-stream
49152-65535 TCP Xsan - - Xsan Filesystem Access

1. Tjeneste, der er registreret hos Internet Assigned Numbers Authority, undtagen hvor "ikke-registreret brug" er angivet. 

2. Nummeret på et RFC-dokument (Request for Comment), som definerer tjenesten eller protokollen. RFC-dokumenterne redigeres af RFC Editor.

FaceTime er ikke tilgængelig i alle lande eller områder.

Læs mere

Programfirewallen i macOS er ikke en portbaseret firewall. Den kontrollerer adgang efter app i stedet for efter port. 

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: