Genopbygning af Spotlight-indekset på din Mac-computer

Hvis søgning på din Mac-computer ikke giver de forventede resultater, kan det muligvis hjælpe at genopbygge Spotlight-indekset.

  1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Spotlight.
  2. Klik på fanen Anonymitet.
  3. Træk den mappe eller disk, der skal indekseres igen, til den liste over placeringer, som Spotlight ikke kan søge i. Du kan også klikke på knappen Tilføj (+) og vælge den mappe eller disk, der skal tilføjes.
    Hvis du vil føje et emne til fanen Anonymitet, skal du have ejerskabstilladelser til det pågældende emne. Du kan læse mere om tilladelser ved at vælge Hjælp på menulinjen i Finder og derefter søge på "tilladelser".
  4. På den samme liste over placeringer skal du vælge den mappe eller disk, som du lige har tilføjet. Klik derefter på knappen Fjern (–) for at fjerne den fra listen.
  5. Slut Systemindstillinger. Spotlight gentager indekseringen af indholdet i mappen eller på disken.
Udgivelsesdato: