Om RAM-fejlkoder ved selvtest under start af Mac

Få mere at vide om, hvordan din Intel-baserede Mac kan vise RAM-fejlkoder under selvtesten, under start af Mac.

Intel-baserede Mac-computere bruger en kombination af toner og blinkende indikatorer til at vise fejlkoder under selvtesten, når de startes. Nogle nyere Macintosh-modeller bruger kun starttoner til at indikere fejl.

Hvis din Mac ikke registrerer noget RAM (Random Access Memory), eller hvis det installerede RAM ikke overholder specifikationerne, er skærmen sort, men indikatoren for strømforsyning på forsiden af computeren (hvis en sådan findes) blinker en gang i sekundet for at give signal om fejlen. Fejlen kan skyldes beskadiget RAM, forkert RAM eller intet RAM.

Noget RAM kan se ud til at bestå selvtesten, men kan alligevel ikke bruges af operativsystemet. I det tilfælde er skærmen på Mac grå, der lyder tre toner, og indikatoren for strømforsyning på forsiden af computeren (hvis en sådan findes) blinker tre gange, holder pause og gentager sekvensen, indti computeren slukkes.

Når du vil løse disse problemer, skal du først fjerne hukommelsen og isætte den igen og derefter afprøve computeren. Hvis hukommelsen fortsat ikke består selvtesten, skal du prøve med hukommelse, som er afprøvet og virker på en anden computer, eller med ny hukommelse.

Udgivelsesdato: