Sådan kontrolleres lagringspladsen på din iPhone, iPad og iPod touch

iOS holder øje med lagringspladsen på din enhed ved at analysere, hvor meget plads hver app bruger. Du kan også kontrollere lagringspladsen på din enhed under Indstillinger eller i iTunes.

Sådan optimerer iOS lagringspladsen

Hvis lagringspladsen på din enhed næsten er opbrugt, optimerer iOS automatisk lagringspladsen under installering af en app, opdatering af iOS, download af musik, optagelse af videoer osv.

iOS kan fjerne nogle af dine elementer, f.eks. streamet musik og videoer, arkiver i iCloud Drive og dele af apps, der ikke er behov for, for at frigøre mere lagringsplads. Fjerner også midlertidige arkiver og rydder cachen på din enhed. iOS fjerner kun elementer, der kan downloades igen, eller som der ikke længere er behov for.

Brug iOS-enheden til at kontrollere lagringspladsen

Gå til Indstillinger> Generelt > [Enhed] lagringsplads. Der vises muligvis en liste over anbefalinger til optimering af enhedens lagringsplads, efterfulgt af en liste over installerede apps og den mængde lagringsplads, som de enkelte apps optager. Tryk på en apps navn for at få flere oplysninger om dens lagringsplads. Cachelagrede data og midlertidige data tæller muligvis ikke med som brug.

Afhængigt af appen kan du muligvis slette noget af appens indhold eller slette hele appen med tilhørende indhold. Du kan også fjerne appen, så den optagede lagringsplads frigøres, mens dens dokumenter og data bevares på enheden.

Hvis din enhed er næsten fuld, og iOS ikke kan frigøre mere plads på din enhed, får du muligvis vist advarslen Lagringsplads er næsten fuld. Hvis du får vist denne advarsel, skal du fjerne indhold, som du sjældent bruger, f.eks. videoer og apps. 

Sådan bruges anbefalinger til optimering af lagringspladsen

I afsnittet Lagringsplads under Indstillinger kan iOS muligvis vise anbefalinger til optimering af lagringspladsen på din enhed. Tryk på Vis alle for at få vist alle anbefalinger for din enhed.

Læs beskrivelsen for hver anbefaling, og tryk derefter på Slå til for at slå den til.

Sådan bruges iTunes til at kontrollere lagringspladsen på din iOS-enhed

 1. Åbn iTunes på computeren.
 2. Slut enheden til computeren.
 3. Vælg din enhed i iTunes. Der vises en bjælke, der angiver, hvor meget lagringsplads indholdet på iOS-enheden optager fordelt efter type. 
 4. Placer musen på en indholdstype, f.eks. Andet eller Apps, for at få vist flere oplysninger:

Nedenfor vises en liste over de forskellige indholdstyper på din iOS-enhed, hvor du også kan se, hvad den enkelte typer omfatter:

 • Lyd: Sange, lydpodcasts, lydbøger, indtalte memoer og ringetoner.
 • Video: Film, musikvideoer og tv-udsendelser.
 • Fotos: Indhold i dit Fotobibliotek, på din Kamerarulle og i din Fotostream.
 • Apps: Installerede apps. Appsenes indhold vises under Dokumenter og data.
 • Bøger: iBooks-bøger, lydbøger og PDF-arkiver.
 • Dokumenter og data: Offline-læseliste i Safari, arkiver lagret i installerede apps og appindhold, f.eks. kontakter, kalendere, beskeder og e-mails (og deres bilag).
 • Andet: Indstillinger, Siri-stemmer, systemdata og cachelagrede arkiver.

Om cachelagrede arkiver på iOS-lagringspladsen "Andet"

Cachelagrede arkiver oprettes, når du streamer eller får vist indhold som musik, videoer og fotos. Når du streamer musik eller videoer, lagres det pågældende indhold som cachelagrede arkiver på iOS-enheden, så du hurtigt kan få adgang til det igen. iTunes kategoriserer cachelagret musik, videoer og billeder som Andet i stedet for faktiske sange, videoer eller billeder. 

Din iOS-enhed fjerner automatisk cachelagrede arkiver og midlertidige arkiver, når din enhed har brug for mere lagringsplads.

Hvis lagringspladsen på en iOS-enhed er forskellig fra det, der vises i iTunes

iTunes kategoriserer cachelagrede arkiver som Andet, og derfor kan der være forskel på den rapporterede brug af Musik eller Video. Du kan få vist brugen på din iOS-enhed ved at gå til Indstillinger > Generelt > [Enhed] lagringsplads.

Hvis du vil slette de cachelagrede arkiver på iOS-enheden

iOS-enheden sletter automatisk cachelagrede arkiver og midlertidige arkiver, når den er ved at løbe tør for lagringsplads. Du behøver ikke at slette dem manuelt.

Læs mere

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: