Valg af ny baggrund på iPhone

Du kan vælge et Apple-billede eller et af dine egne billeder som baggrund på din iPhone.

Åbn Indstillinger på din iPhone

Under Indstillinger trykker du på Baggrund > Vælg ny baggrund.

Vælg et billede

Vælg et billede under Dynamisk, Stillbilleder, Live eller dine egne billeder. Standardbaggrunden ændres, hver gang du opdaterer iOS.

Hvis du vil vælge en Live baggrund eller et Live Photo, skal du have en iPhone 6s eller en nyere model.

iPhone XR og iPhone SE understøtter ikke Live baggrund.

Flyt billedet, og vælg en skærmindstilling

Træk i billedet for at flytte det. Eller knib fingrene sammen eller ud for at zoome ind og ud, så billedet passer til skærmen. 

Visse billeder kan muligvis ikke flyttes eller skaleres.

Du kan vælge Perspektiv, så baggrunden flytter med, når du vipper skærmen. Ellers kan du vælge Stillbillede, så baggrunden ikke bevæger sig. Skærmindstillingen Perspektiv er ikke tilgængelig, når Reducer bevægelse er slået til, eller når Energibesparende funktion er slået til.

Hvis du har en iPhone 6s eller en nyere model, og du har brugt et Live Photo, kan du vælge Live. Når du trykker hårdt på skærmen, animeres baggrunden til låseskærmen.

Brug af Live Photo og Live baggrund kræver en iPhone 6s eller en nyere version.

Sådan indstiller du baggrunden og vælger, hvor den skal vises

Når du har justeret billedet, skal du trykke på Indstil. Hvis du vil starte forfra, skal du trykke på Annuller.

Du kan indstille baggrunden som din hjemmeskærm, låst skærm eller begge dele. Hjemmeskærmen vises, når din iPhone ikke er låst. Låst skærm vises, når du afbryder vågeblus på din iPhone.

Hvis du vil se din nye baggrund, skal du låse din iPhone eller tjekke hjemmeskærmen.

Udgivelsesdato: