Ændring af baggrund på iPhone

Vil du gerne ændre baggrunden på din iPhone? Du kan vælge et Apple-billede eller et af dine egne billeder. Læs mere om, hvordan du gør.

Åbn Indstillinger på din iPhone

Gå til Indstillinger, tryk på Baggrund, og tryk derefter på Vælg ny baggrund.

Du kan også slå Mørkt udseende til, så din iPhone nedtoner baggrunden afhængigt af det omgivende lys.

Vælg et billede

Vælg et billede under Dynamisk, Stillbilleder, Live eller et af dine egne billeder. Standardbaggrunden ændres, hver gang du opdaterer iOS.

Hvis du vil vælge en Live-baggrund eller et Live Photo, skal du have en iPhone 6s eller en nyere model.

iPhone XR og iPhone SE (1. og 2. generation) understøtter ikke Live-baggrund.

Sådan flytter du billedet og vælger en skærmindstilling

Træk i billedet for at flytte det. Eller knib fingrene sammen eller spred dem for at zoome ind og ud, så billedet passer til skærmen. 

Visse billeder kan muligvis ikke flyttes eller skaleres.

Hvis Perspektiv er slået til, bevæger baggrunden sig, når du vipper skærmen. Tryk på knappen Perspektiv for at slå det fra. Skærmindstillingen Perspektiv er ikke tilgængelig, når Reducer bevægelse er slået til, eller når Energibesparende funktion er slået til. Hvis din baggrund er et Live Photo, kan du enten slå Live Photo-effekten eller Perspektiv til, men ikke begge dele på samme tid.

Når du har justeret billedet, skal du trykke på Indstil. Hvis du vil starte forfra, skal du trykke på Annuller.

Sådan indstiller du baggrunden og vælger, hvor den skal vises

Du kan indstille baggrunden som din hjemmeskærm, låst skærm eller begge dele. Hjemmeskærmen vises, når din iPhone ikke er låst. Låst skærm vises, når du afbryder vågeblus på din iPhone.

Hvis du vil se din nye baggrund, skal du låse din iPhone eller tjekke hjemmeskærmen.

Hvis du vil se din nye Live-baggrund i funktion, skal du trykke og holde nede på låseskærmen.

Udgivelsesdato: