Ændring af baggrund på iPhone

Vil du gerne ændre baggrunden på din iPhone? Du kan vælge et Apple-billede eller et af dine egne billeder.

Åbn Indstillinger på din iPhone

Åbn Indstillinger, tryk på Baggrund, og tryk derefter på Vælg ny baggrund.

Du kan også slå Mørkt udseende til, så din iPhone nedtoner baggrunden afhængigt af det omgivende lys.

Siden til valg af iPhone-baggrund i appen Indstillinger

Vælg et billede

Vælg et billede under Dynamisk, Stillbilleder, Live eller et af dine egne billeder. Standardbaggrundene ændres, hver gang du opdaterer iOS.

Det er muligt at bruge en Live-baggrund eller et Live Photo på alle modeller efter iPhone 6s undtagen iPhone XR og iPhone SE (1. og 2. generation).

Valgmuligheder for valg af baggrundsbillede omfatter Dynamisk, Stillbilleder og Live

Sådan flytter du billedet og vælger en skærmindstilling

Træk i billedet for at flytte det. Eller knib fingrene sammen eller spred dem for at zoome ind og ud, så billedet passer til skærmen.

Visse billeder kan muligvis ikke flyttes eller skaleres.

Hvis Perspektivzoom er slået til, bevæger baggrunden sig, når du vipper skærmen. Slå det fra ved at trykke på knappen Perspektivzoom nederst på skærmen. Skærmindstillingen Perspektivzoom er ikke tilgængelig, når Reducer bevægelse er slået til, eller når Energibesparende funktion er slået til. Hvis din baggrund er et Live Photo, kan du enten slå Live Photos-effekt eller Perspektivzoom til, men ikke begge dele på samme tid.

Når du har justeret billedet, skal du trykke på Indstil. Hvis du vil starte forfra, skal du trykke på Annuller.

Knappen Perspektivzoom med et billede af en naturskøn bjergkæde på en iPhone

Sådan indstiller du baggrunden og vælger, hvor den skal vises

Du kan indstille baggrunden som hjemmeskærm, låst skærm eller begge dele. Hjemmeskærmen vises, når din iPhone ikke er låst. Den låste skærm vises, når du afbryder vågeblus på din iPhone.

Hvis du vil se din nye baggrund, skal du låse din iPhone eller gå til hjemmeskærmen.

Hvis du vil se din nye Live-baggrund i funktion, skal du trykke og holde nede på den låste skærm.

Du kan bruge et valgt billede som Baggrund til låst skærm på din iPhone, som Baggrund til hjemmeskærm på din iPhone eller begge dele.

Udgivelsesdato: