Hvis din Mac bipper under start

Visse forhold relateret til hukommelse eller firmware kan få din Mac til at bippe én eller flere gange under start.

På nogle Mac-modeller vil du muligvis høre en af de følgende bipsekvenser i begyndelsen af startprocessen, mens skærmen stadig er tom. Disse bipsekvenser er ikke de samme som den startlyd (klokkespil), som en Mac afspiller, når den starter normalt.

Ét bip hvert 5. sekund

Din Mac kan ikke finde nogen hukommelse (RAM). Hvis du for nylig har tilføjet eller udskiftet hukommelse, skal du sørge for, at hukommelsen er installeret korrekt.

Tre bip, derefter en pause på 5 sekunder (gentages)

Hukommelsen i din Mac bestod ikke integritetskontrollen. Hvis du har tilføjet eller udskiftet hukommelse, skal du sørge for, at hukommelsen er installeret korrekt.

Tre lange bip, tre korte og derefter tre lange

Din Mac gendanner sin firmware for at løse et firmwareproblem. Du vil muligvis få vist en statuslinje, hvorefter din Mac burde starte normalt.

Udgivelsesdato: