Po úpravě tohoto ovládacího prvku se stránka znovu načte
iPhone 6 Plus

Program oprav Multi-Touch pro iPhone 6 Plus

Apple zjistil, že některá zařízení iPhone 6 Plus mohou po opakovaných pádech na tvrdý povrch a následném dalším fyzickém namáhání vykazovat chvění obrazu na displeji nebo problémy s Multi-Touch ovládáním.

Pokud váš iPhone 6 Plus vykazuje výše popsané symptomy, je v provozuschopném stavu a jeho obrazovka není prasklá nebo rozbitá, Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu Apple vaše zařízení opraví za výrobcem doporučenou cenu opravy 3,790 Kč. Autorizovaný poskytovatel servisu Apple může nabídnout jinou cenu.

Zákazníky, kteří už za opravu v souvislosti s tímto problémem u Apple nebo autorizovaného poskytovatele servisu Apple zaplatili, bude Apple kontaktovat, aby jim vyplatil náhradu. Pokud jste kontaktováni nebyli, ale zaplatili jste za opravu, která podle vás s tímto problémem souvisela, kontaktujte Apple.

Částka náhrady bude odpovídat rozdílu mezi cenou, kterou jste za servis iPhonu 6 Plus původně zaplatili, a cenou opravy doporučenou výrobcem.

Postup servisu

Doneste svůj iPhone 6 Plus ke spolupracujícímu autorizovanému poskytovateli servisu Apple. Váš iPhone bude před každým servisem zkontrolován, jestli se na něj tento program vztahuje a jestli je funkční. Program se týká jen iPhonu 6 Plus.

Poznámka: Partnerští mobilní operátoři se tohoto programu neúčastní.

Svůj iPhone 6 Plus připravte na proces servisu zazálohováním dat do iTunes nebo na iCloud.

Další informace

Apple může servis omezit jen na zemi nebo oblast, ve které byl produkt původně zakoupen. V případě iPhonů 6 Plus zakoupených ve členských zemích EHP je servis k dispozici i v ostatních zemích EHP.

Program se vztahuje na problémová zařízení iPhone 6 Plus po dobu pěti let od prvního maloobchodního prodeje daného přístroje.

Informace ze 13. 10. 2020