Zálohování iOS zařízení

Vytvořením zálohy iOS zařízení si můžete zkopírovat a uchovat data, která jsou v něm uložená. Při výměně zařízení můžete z jeho zálohy svá data přenést do nového iOS zařízení.

Obrazovka iOS aplikace a data

Rozhodněte se, který způsob je pro vás nejlepší

Tento článek vám pomůže s rozhodnutím, která metoda zálohování je pro vás nejlepší. Pokud byste někdy potřebovali náhradní zálohu, můžete si jednu zálohu vytvořit na iCloudu a další v iTunes.

iCloud

 • Ukládá zálohy na iCloud.
 • Nabízí až 2 TB úložného prostoru (prvních 5 GB je zdarma).
 • Vaše zálohy vždy šifruje.
 • Umožňuje vytváření a používání záloh všude tam, kde je Wi-Fi.

iTunes

 • Ukládají zálohy do Macu nebo PC.
 • Velikost úložného prostoru závisí na dostupném prostoru v Macu nebo PC.
 • Umožňují zálohy šifrovat (standardně vypnuto).
 • Umožňují vytváření a používání záloh z Macu nebo PC.

Zálohy na iCloudu

S připojením k Wi-Fi můžete svoje zařízení zálohovat na iCloud. Při zálohování na iCloud nemusíte zařízení připojovat k počítači, ani nemusíte být doma. 

Zálohy na iCloudu obsahují skoro všechna data a nastavení uložená v zařízení. Zálohy na iCloudu neobsahují:

 • data, která už jsou uložená na iCloudu, například kontakty, kalendáře, poznámky, Můj fotostream a Knihovnu fotografií na iCloudu,
 • data uložená v jiných cloudových službách jako Gmail nebo pošta Exchange,
 • údaje a nastavení Apple Pay,
 • nastavení Touch ID,
 • obsah Hudební knihovny na iCloudu a v App Storu (pokud je pořád k dispozici v iTunes, App Storu nebo iBooks Storu, můžete si svůj dříve zakoupený obsah znovu stáhnout).

Přečtěte si, jak vytvořit zálohu na iCloudu a jak spravovat úložiště na iCloudu nebo mazat zálohy, které už nepotřebujete.

Zálohy v iTunes

Na Macu nebo PC můžete svoje zařízení zálohovat do iTunes. Synchronizace zařízení do počítače není totéž, co vytvoření zálohy. Záloha v iTunes obsahuje skoro všechna data a nastavení vašeho zařízení. Záloha v iTunes neobsahuje:

 • obsah z iTunes a App Storu nebo PDF soubory stažené přímo do iBooks (tento obsah můžete zálohovat pomocí funkce Přenést nákupy v iTunes),
 • obsah synchronizovaný z iTunes, jako importované MP3 soubory nebo CD disky, videa, knihy a fotky,
 • fotky, které už jsou uložené v cloudu, například Můj fotostream a Knihovna fotografií na iCloudu,
 • nastavení Touch ID,
 • údaje a nastavení Apple Pay,
 • data aplikací Aktivita, Zdraví a Klíčenka (k zálohování tohoto obsahu budete muset v iTunes použít šifrovanou zálohu).

Přečtěte si, jak vytvářet zálohy v iTunes, jak je najít na Macu nebo PC a jak mazat zálohy, které už nepotřebujete.

Můžu zálohu zařízení použít pro jiný typ zařízení – například zálohu iPhonu pro iPad?

Obnovení zařízení ze zálohy zařízení jiného typu, například použití zálohy iPadu na iPhone, je sice možné, ale některé typy obsahu nepůjdou převést. Sem patří například fotky, zprávy, přílohy ve zprávách, hlasové poznámky a aplikace, které nejsou kompatibilní s nastavovaným zařízením. Například do iPhonu se nepřenesou aplikace, které jsou kompatibilní jenom s iPadem.

Datum zveřejnění: