Po úpravě tohoto ovládacího prvku se stránka znovu načte
iPad Air 3. generace

Program servisu iPadů Air (3. generace), kterým přestala fungovat obrazovka

Apple zjistil, že za určitých okolností může u omezeného počtu zařízení iPad Air (3. generace) dojít k tomu, že obrazovka trvale přestane fungovat. Před vypnutím může obrazovka krátce probliknout.

Vadné kusy byly vyrobeny od března 2019 do října 2019. Autorizovaný poskytovatel servisu Apple opraví zařízení s touto vadou bezplatně.

Poznámka: Na žádné jiné modely iPadu se tento program nevztahuje.

Průběh servisu

Najděte si autorizovaného poskytovatele servisu Apple, u kterého servis iPadu Air necháte provést. Před zahájením servisu bude váš iPad Air prověřen, jestli se na něj tento program vztahuje.

Pokud máte otázky nebo potřebujete další pomoc, obraťte se na podporu Apple.

Pokud můžete, před servisem si iPad zazálohujte na iCloud nebo do počítače. Přečtěte si o přípravě iPadu na servis.

Pokud má váš iPad Air jakékoli poškození, které dokončení opravy znemožňuje, například prasklou obrazovku, je potřeba nejprve vyřešit tento problém. V některých případech může být taková další oprava zpoplatněná.

Další informace

Apple může servis omezit jen na zemi nebo oblast, ve které byl produkt původně zakoupen. V případě zařízení iPad Air zakoupených v zemích EHP je servis k dispozici i v ostatních členských zemích EHP.

Tento celosvětový program společnosti Apple neprodlužuje standardní záruku na iPad Air (3. generace). Na vaše práva vyplývající ze zákona na ochranu spotřebitele nemá tento program vliv.

Tento program se vztahuje na vadná zařízení iPad Air (3. generace) po dobu dvou let od prvního maloobchodního prodeje daného přístroje.

Informace z 6. března 2020