Příklad zobrazení třídy (Matematika). Jsou vidět čtyři úkoly a tři studenti. Kromě tohoto zobrazení hodin jsou na bočním panelu Školy ještě tři další hodiny (Literatura, Přírodopis a Technika), zobrazení Nedávná aktivita, Koncepty, Oblíbené a Importované a zobrazení třídního archivu.

Rychlé zobrazení všech vašich tříd, úkolů a studentů

Pomocí bočního panelu ve Škole se dostanete ke všem svým hodinám a zadáním (Nedávná aktivita, Koncepty, Oblíbené, Importované) nebo můžete klepnout na Hledat a vyhledávat podle názvu úkolu, aktivity v aplikaci, názvu souboru nebo jména studenta. V zobrazení třídy vidíte přehledně všechny úkoly a studenty související s vybranou třídou.

Třídy, úkoly a studenti ve Škole

Příklad zobrazení podrobností o úkolu (Celá čísla) ze třídy Matematika. Zobrazují se podrobné informace o pokroku ve vybrané aktivitě, včetně dokončených procent, průměrného stráveného času a průměrného celkového počtu slov ve třídě. V části Všechny aktivity je vidět 5 studentů, kteří aktivity ještě nedokončili. Celkem máte 43 aktivit a sedm studentů jste požádali o přepracování úkolu. V části Data studentů se můžete podívat, jestli někteří studenti nestíhají.

Zobrazení učebního pokroku třídy a studentů

Můžete přiřazovat aktivity, které hlásí pokrok studentů, a potom v zobrazení pokroku třídy, zobrazení podrobností o úkolu, nebo zobrazení pokroku studenta sledovat, jak studenti postupují.

Zobrazení pokroku v rámci třídy, v rámci úkolu nebo u konkrétního studenta ve Škole

Ukázka souboru určeného ke spolupráci. Zobrazují se taky podrobnosti o spolupráci v aplikaci Pages ze sady iWork.

Sdílení souborů a spolupráce se studenty

Soubory můžete sdílet s jednotlivými studenty nebo s celou třídou. Potom s nimi můžete spolupracovat na aktivitách.

Spolupráce se studenty ve Škole

Odpovědník ve Škole. Můžete vytvořit vlastní otázky čtyř různých typů (vícenásobný výběr, posuvník, otevřená odpověď, hodnocení) nebo použít ukázkové otázky.

Vytváření odpovědníků, které zjišťují, co se studenti naučili

Během výuky nebo po ní můžete studentům rozeslat odpovědníky a podle toho posoudit, jak vyučovanou látku pochopili, jak reagují a nakolik se zapojují do úkolů nebo aktivit.

Přidání odpovědníku

Jestli si chcete přečíst uživatelskou příručku aplikace Škola, klepněte v horní části stránky na Obsah.

Pokud potřebujete podrobnější nápovědu, navštivte web podpory vzdělávání.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.