macOS High Sierra

Nalezení hledaných stránek

Díky Safari snadno najdete přesně to, co hledáte. Jakmile začnete psát do dynamického vyhledávacího pole, Safari bude průběžně zobrazovat návrhy Safari, jako jsou například články z Wikipedie, zpravodajství, hudba z iTunes, předpověď počasí, informace o profesionálních sportovcích a týmech, ceny akcií, nápověda Apple, polohy na mapě a další informace, dále také návrhy z používaného vyhledávače.

Otevřít Safari

 • Zahájení hledání: Do dynamického vyhledávacího pole zadejte slovo nebo slovní spojení. Při psaní se zobrazují návrhy Safari. Vyberte některý z nich nebo stisknutím klávesy Return spusťte hledání pomocí zvoleného vyhledávače.

  Dynamické vyhledávací pole s hledaným souslovím „weather cupertino“ pro počasí ve městě Cupertino a s výslednými návrhy Safari

  Kliknete‑li na některý návrh, Safari otevře příslušnou webovou stránku nebo vám nabídne interaktivní náhled s užitečnými informacemi.

  Tip: Pokud jste na svém Macu i iOS zařízeních v předvolbách iCloudu zaškrtli možnost Safari, Safari bude zobrazovat historii procházení, záložky a návrhy otevřených stránek (Panely iCloudu) ze všech vašich zařízení.

 • Spuštění hledání na základě aktuální webové stránky: Do dynamického vyhledávacího pole zadejte jedno nebo více písmen. Během psaní se budou zobrazovat návrhy Siri související s obsahem aktuální webové stránky. Čtete‑li například právě webovou stránku o Pedrovi Almodóvarovi a chcete se o něm dozvědět víc, zadejte písmeno„p“.

 • Vyhledání stavu letu: Do dynamického vyhledávacího pole zadejte číslo letu. Pod polem se zobrazí podobné informace o letu.

  Číslo letu zadané do dynamického vyhledávacího pole a stav letu zobrazený přímo pod ním
 • Návrat k poslednímu dokončenému hledání: Vyberte okno nebo panel, v němž jste naposledy něco hledali, a použijte příkaz Historie > Rychlý návrat do výsledků hledání.

 • Opakování hledání: Odstraňte veškerý text z dynamického vyhledávacího pole, klikněte na lupu a poté ze seznamu vyberte poslední hledání.

 • Hledání na aktuální stránce: Stiskněte klávesy Cmd‑F a poté zadejte slovo nebo frázi do pole hledání, které se zobrazí v pravém horním rohu. Chcete‑li na stránce zobrazit další výskyt, klikněte na tlačítko Další nalevo od tohoto pole.

 • Rychlé hledání dříve navštíveného webu: Zadejte název webu následovaný hledaným výrazem. Pokud například zadáte „wiki einstein“, vyhledáte na Wikipedii výraz „einstein“.

 • Přepínání vyhledávačů: Odstraňte veškerý text z dynamického vyhledávacího pole, klikněte na lupu a poté ze seznamu vyberte vyhledávač.

  Vyhledávače můžete přepínat také na panelu Hledat v předvolbách Safari.

Pokud chcete prohledat web, najít informace na Macu atd., můžete se také zeptat Siri nebo hledat ve Spotlightu.

Návrhy v Safari a soukromí

Siri analyzuje způsob, jakým své zařízení používáte, a výsledkům přizpůsobuje předkládané návrhy a výsledky hledání. Siri se učí ze způsobu, jakým se svými zařízeními pracujete, a přizpůsobuje mu uživatelské prostředí. Na základě informací uložených v zařízení, například historie webových stránek v Safari, e‑mailů, zpráv a kontaktů a také informací, kterými přispívají jiné nainstalované aplikace, vám může Siri nabízet návrhy ve Spotlightu a Vyhledávání, vzpomínky v aplikaci Fotky a další položky. Úplný seznam funkcí, které Siri přizpůsobuje, najdete na panelu Siri v Předvolbách systému v části Návrhy Siri a soukromí.

Přizpůsobení je synchronizováno mezi všemi zařízeními s použitím šifrování na celé přenosové trase. Siri tyto informace bezpečně synchronizuje mezi všemi vašimi zařízeními, abyste měli všude k dispozici konzistentní prostředí. Synchronizovaná data jsou na celé přenosové trase šifrována.

Aby pro vás byly návrhy a výsledky hledání relevantnější, jsou některé informace anonymně zasílány společnosti Apple. V některých případech, například když použijete návrhy Siri ve Spotlightu, Vyhledávání nebo Safari, může Siri zasílat společnosti Apple obecné tematické okruhy vytipované jako oblasti vašeho zájmu, aby pro vás byly další výsledky hledání relevantnější. Zjištěné zájmové okruhy (například vaření nebo basketbal) vám pomohou nacházet smysluplnější výsledky. Použité technologie na ochranu soukromí přitom brání zpětnému přiřazení zájmových okruhů k vaší osobě.

Při zpracování vašich vyhledávacích požadavků zařízení zasílá společnosti Apple kromě těchto zájmových okruhů také samotné vyhledávací dotazy, návrhy, které jste vybrali, a související údaje o využití. Tyto informace nejsou přidruženy k vaší osobě. Výsledky, v nichž by byly vidět soubory a data z vašeho zařízení, odesílány nejsou.

Pokud máte na zařízení zapnuté polohové služby, bude společnosti Apple zaslána poloha zařízení, abyste získali relevantnější doporučení. Dotazy na běžná slova a fráze může společnost Apple přeposlat vyhledávací službě. Poskytovatel vyhledávací služby tyto dotazy neukládá. Pokud má vaše zařízení přístup ke službám poskytujícím odběr hudebního obsahu nebo videoobsahu, mohou být pro zlepšení výběru návrhů další hudby a videí zasílány společnosti Apple určité informace, například názvy odebíraných služeb nebo typy odběru. Vaše uživatelská jména, čísla ani hesla se společnosti Apple neodesílají. Zaslané údaje o poloze, vyhledávací dotazy, okruhy vašeho zájmu a informace o využití bude společnost Apple využívat jen k upřesňování návrhů a vylepšování jiných produktů a služeb společnosti Apple.

Volba a rozhodování je na vás. V poskytování informací využívaných k přizpůsobení Siri můžete aplikacím zabránit: Otevřete Předvolby systému, klikněte na Siri a pak vyberte Návrhy Siri a soukromí. Zrušte zaškrtnutí políčka u požadované aplikace.

Pokud nechcete, aby funkce Návrhy Siri posílala informace o vás společnosti Apple, můžete Návrhy Siri vypnout: V Předvolbách systému vyberte Spotlight a zrušte zaškrtnutí políček Návrhy Spotlightu a Povolit návrhy Spotlightu ve Vyhledávání. Návrhy Safari můžete vypnout přímo v Safari. Otevřete Safari, v nabídce Safari vyberte Předvolby, klikněte na Hledání a zrušte výběr volby Návrhy Safari.

Pro návrhy Siri můžete také vypnout polohové služby: Otevřete Předvolby systému, klikněte na Zabezpečení a soukromí, na panelu Soukromí vyberte Polohové služby, vyberte Podrobnosti u položky Systémové služby a zrušte výběr volby Návrhy založené na poloze. Když polohové služby na svém zařízení vypnete, společnosti Apple nebude zasílána vaše přesná poloha. Aby bylo možné poskytovat relevantní návrhy hledání, společnost Apple může využívat IP adresy vašeho internetového připojení k přibližnému odhadu vaší polohy jejím porovnáním se zeměpisnou oblastí.

Informace shromažďované společností Apple budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Apple, které naleznete na webu www.apple.com/cz/privacy.