macOS High Sierra

Zobrazení webových stránek otevřených na jiných zařízeních

Tlačítko Zobrazit všechny panely umožňuje zobrazit webové stránky, které máte otevřené na ostatních počítačích Mac (OS X 10.8.2 nebo novější) a iOS zařízeních (iOS 6 nebo novější). Ověřte, zda je Safari zapnuto v předvolbách iCloudu (na počítači Mac) a v Nastavení > iCloud (na iOS zařízeních).

Otevřít Safari

Zobrazení všech panelů, ve kterém jsou vidět všechny otevřené webové stránky včetně stránek na ostatních zařízeních uživatele

Zobrazení webové stránky otevřené na jiném zařízení

  • Kliknutím na tlačítko Zobrazit všechny panely zobrazíte webové stránky otevřené na vašem Macu a seznamy stránek otevřených na vašich ostatních zařízeních. Chcete‑li některou stránku otevřít, klikněte na ni.

    Můžete také zadat část názvu stránky do dynamického vyhledávacího pole a potom na stránku kliknout v oddílu Panely iCloudu ve výsledcích hledání.

Zavření webové stránky otevřené na jiném zařízení

  • Klikněte na tlačítko Zobrazit všechny panely , přesuňte ukazatel na název webové stránky pod příslušným zařízením a pak klikněte na tlačítko Zavřít vpravo.

Předání webové stránky mezi zařízeními