macOS High Sierra

Stahování položek z webu

Hudbu, PDF soubory, software a další položky můžete stahovat klikáním na odkazy na webových stránkách.

Otevřít Safari

Důležité: Stáhnete-li položku, která obsahuje software, při jejím otevření se zobrazí upozornění. Pokud jste neočekávali, že se bude jednat o softwarový program, nebo zdroj není důvěryhodný, je bezpečnější položku neotvírat.

Tlačítko Stahování na nástrojovém panelu, pod kterým se zobrazuje seznam stahování
 • Stažení položky: Klikněte na libovolný odkaz ke stažení nebo podržte Ctrl, klikněte na obrázek nebo jiný objekt na stránce a vyberte Stáhnout odkazovaný soubor. (Některé položky webové stránky nelze stáhnout.) Safari po stažení rozbalí komprimované soubory, například formátu ZIP.

  Poznámka: Pokud stáhnete položku, kterou jste již dříve stáhli, Safari odstraní starší duplicitní soubor, aby na Macu nezabíral místo. Další informace najdete v tématu Optimalizace úložiště na Macu.

 • Zobrazení seznamu stažených položek: Klikněte na tlačítko Zobrazit stahování v pravém horním rohu okna Safari. Pokud je seznam stahování prázdný, tlačítko se nezobrazuje.

  • Pozastavení stahování: Klikněte na tlačítko Zastavit vpravo od názvu souboru v seznamu stažených položek. Chcete-li pokračovat, klikněte na tlačítko Pokračovat .

  • Vyhledání stažené položky na vašem Macu: Klikněte na ikonu lupy vedle názvu souboru v seznamu stažených položek. Pokud po stažení soubor přemístíte nebo změníte umístění pro stahování, Safari nebude moci soubor najít.

   Tip: Chcete‑li změnit umístění pro ukládání souborů ve vašem Macu, vyberte volby Safari > Předvolby, klikněte na Obecné, poté klikněte na místní nabídku „Umístění stažených souborů“ a vyberte umístění.

  • Vymazání seznamu stahování: V seznamu stahování klikněte na možnost Smazat. Chcete-li odstranit jednu položku, klikněte na ni se stisknutou klávesou Ctrl a vyberte volbu Odstranit ze seznamu. Ve výchozím nastavení Safari automaticky odstraní položku po jednom dnu. Chcete-li změnit čas pro automatické odstranění souborů, vyberte volby Safari > Předvolby, klikněte na volbu Obecné, poté klikněte na místní nabídku „Záznamy stahování odstranit“ a vyberte volbu.