macOS High Sierra

Ukládání webových stránek

Můžete uložit celou webovou stránku, včetně veškeré grafiky a odkazů, nebo jen její části.

Otevřít Safari

  • Uložení textu z webové stránky: Přetáhněte vybraný text do dokumentu nebo na plochu.

  • Uložení obrázku z webové stránky: Přetáhněte obrázek do dokumentu nebo na plochu nebo podržte klávesu Ctrl, klikněte na obrázek a vyberte „Uložit obrázek do ‚Stahování‘“, „Uložit obrázek jako“ nebo „Přidat obrázek do Fotek“. Některé obrázky, například obrázky na pozadí, nelze uložit.

  • Uložení odkazu z webové stránky: Přetáhněte odkaz do dokumentu nebo na plochu nebo podržte Ctrl, klikněte na odkaz a vyberte „Přidat odkaz do záložek“ nebo „Přidat odkaz do seznamu četby“.

  • Uložení celé webové stránky: Použijte příkaz Soubor > „Uložit jako“ a potom vyberte Formát > „Webový archiv“ nebo Formát > „Zdroj stránky“.

    • Webový archiv: Uloží veškerou grafiku a odkazy zůstanou funkční, dokud budou k dispozici cílové webové stránky. Webové archivy jsou užitečné pro dočasné soubory, jako jsou například účtenky.

    • Zdroj stránky: Uloží pouze zdrojový kód HTML. Tato funkce je užitečná v případě, že chcete uložit HTML zdroj pro použití na vlastní webové stránce.

Poznámka: Některé webové stránky mohou ukládání položek na stránce zabraňovat.