macOS High Sierra

Opakované návštěvy webových stránek

Safari uchovává historii stránek, které jste navštívili, až po dobu jednoho roku, takže se na ně můžete snadno vrátit.

Otevřít Safari

  • Zobrazení stránek, které jste navštívili v aktuálním okně nebo na aktuálním panelu: Na nástrojovém panelu klikněte na tlačítko Zpět nebo Vpřed (nebo použijte Touch Bar). Chcete-li vybrat určitou stránku, můžete také kliknout na tlačítko Zpět nebo Vpřed a podržet je. Pokud váš trackpad nebo vaše myš podporuje gesta, můžete listovat mezi jednotlivými stránkami historie přejetím doleva nebo doprava. Viz část Použití gest na dotykovém trackpadu a myši.

  • Zobrazení nedávno zavřených stránek: Použijte příkaz Historie > Nedávno zavřené. Také můžete použít příkaz Historie > Znovu otevřít poslední zavřený panel nebo Historie > Znovu otevřít poslední zavřené okno, čímž otevřete naposledy zavřený panel nebo okno, nebo příkaz Znovu otevřít všechna okna poslední relace.

  • Zobrazení delšího seznamu naposledy navštívených stránek: Vyberte požadovanou webovou stránku v nabídce Historie.

  • Zobrazení všech webových stránek v historii prohlížení: Použijte příkaz Historie > Zobrazit veškerou historii.

  • Procházení miniatur často navštěvovaných webových stránek: Použijte příkaz Záložky > Zobrazit Top stránky. Pokud příkaz Zobrazit Top stránky nevidíte, použijte příkaz Safari > Předvolby, klikněte na Obecné, potom na místní nabídku „V novém okně otevřít“ a vyberte Top stránky.

  • Otevření stránek v seznamu četby: Klikněte na tlačítko Boční panel na nástrojovém panelu a potom na Seznam četby .

Safari využívá iCloud k udržování stejné historie procházení na všech vašich Macích a iOS zařízeních, v jejichž předvolbách iCloudu je Safari zapnuté. Váš Mac však může udržovat historii procházení až po dobu jednoho roku, zatímco na některých iOS zařízeních se historie procházení udržuje pouze měsíc. Chcete-li určit, jak často má váš Mac odstraňovat položky historie, použijte předvolby Obecné.