MacBook Pro s výběrem šablon Pages na obrazovce. Nalevo je vybraná kategorie Všechny šablony a napravo jsou předdefinované šablony, uspořádané v řádcích podle kategorií

Vytváření dokumentů pomocí šablon

Základem každého dokumentu je šablona, neboli maketa, z níž při jeho vytváření vycházíte. Můžete vytvářet jednak dokumenty pro zpracování textu, jako jsou zprávy nebo dopisy, a dále dokumenty s uspořádáním po stránkách, jako jsou plakáty nebo letáky. Text a obrázky v šabloně jednoduše nahradíte vlastním obsahem.

Seznámení s dokumenty pro zpracování textu a dokumenty s uspořádáním po stránkách

Nástrojový panel s tlačítky pro přidání tabulek, grafů, textových rámečků, tvarů a médií. Tlačítko pro přidání tvarů je zvolené, na bočním panelu vlevo je vybraná kategorie Aktivity a napravo se zobrazují tvary.

Přidávání fotografií, tvarů, tabulek a dalších prvků

Přidání objektů, například tabulek, grafů, tvarů a médií (obrázků, zvuku a videí), do dokumentů. Objekty můžete uspořádat do vrstev, změnit jejich velikost a umístit je kdekoli na stránce.

Seznámení s obrázky, grafy a dalšími objekty

Ovládací prvky Formát pro změnu velikosti a vzhledu vybraného obrázku; u horního okraje panelu s ovládacími prvky se nacházejí tlačítka Styl, Obrázek a Uspořádat

Doladění každého detailu

Můžete upravit vzhled textu, k obrázku přidat stín, vyplnit tvary barvou nebo provést jiné úpravy – v dokumentu lze zkrátka upravit vše.

Úvod do aplikace Pages

Tvar s textem, který ho obtéká ze tří stran

Dejte textu správný tvar

Při tvarování toku textu v dokumentech můžete plně uplatnit svoji kreativitu. Máte v dokumentu obrázek? Nechte text obtékat okolo něj. Chcete, aby text plynul v nepravidelných sloupcích nebo aby boční panel pokračoval na další stránce? Textové rámečky můžete propojit, takže text bude přetékat z jednoho do druhého.

Umístění objektů do textu

Nabídka Spolupráce se zobrazenými jmény uživatelů, kteří na dokumentu spolupracují; pod jmény se zobrazují volby sdílení

Spolupráce v reálném čase

K práci na dokumentu můžete přizvat jiné uživatele. Prováděné změny uvidí každý, koho pozvete. Můžete však rozhodovat o tom, kdo smí dokument upravovat a kdo jen zobrazit.

Úvod do spolupráce

Tato příručka vám pomůže v začátcích používání Pages 10.1 na Macu. Chcete‑li zjistit, která verze Pages je na Macu nainstalovaná, použijte příkaz Pages > O aplikaci Pages (z nabídky Pages na horním okraji obrazovky). Chcete-li si tuto příručku projít, klikněte na volbu Přehled obsahu poblíž horního okraje stránky. Příručku si můžete také stáhnout z Apple Books (tam, kde je tato služba k dispozici).

Pokud potřebujete více informací, navštivte Webovou stránku podpory pro aplikaci Pages.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.