MacBook Pro s výběrem šablon Pages na obrazovce. Nalevo je vybraná kategorie Všechny šablony a napravo jsou předdefinované šablony, uspořádané v řádcích podle kategorií

Vytváření dokumentů pomocí šablon

Základem každého dokumentu je šablona, neboli maketa, z níž při jeho vytváření vycházíte. Můžete vytvářet jednak dokumenty pro zpracování textu, jako jsou zprávy nebo dopisy, a dále dokumenty s uspořádáním po stránkách, jako jsou plakáty nebo letáky. Text a obrázky v šabloně jednoduše nahradíte vlastním obsahem.

Seznámení s dokumenty pro zpracování textu a dokumenty s uspořádáním po stránkách

Panel nástrojů s tlačítky pro přidání tabulek, grafů, textových rámečků, tvarů a médií. Tlačítko pro přidání tvarů je zvolené, na bočním panelu vlevo je vybraná kategorie Aktivity a napravo se zobrazují tvary.

Přidávání fotografií, tvarů, tabulek a dalších prvků

Přidání objektů, například tabulek, grafů, tvarů a médií (obrázků, zvuku a videí), do dokumentů. Objekty můžete uspořádat do vrstev, změnit jejich velikost a umístit je kdekoli na stránce.

Seznámení s obrázky, grafy a dalšími objekty

Tvar s textem, který ho obtéká ze tří stran

Doladění každého detailu

Můžete upravit vzhled textu, k obrázku přidat stín, vyplnit tvary barvou nebo provést jiné úpravy – v dokumentu lze zkrátka upravit vše. Text může dokonce obtékat kolem obrázků nebo můžete propojit textové rámečky tak, aby text přetékal z jednoho rámečku do druhého. Můžete také pomocí funkce hromadné korespondence automaticky upravit více dokumentů přidáním jmenovitého oslovení.

Úvod do aplikace Pages

Výběr šablon, v seznamu na levé straně je vybrána kategorie Knihy, na pravé straně jsou šablony knih s orientací na výšku.

Staňte se vydavatelem

Pages nabízejí šablony knih, pomocí kterých můžete vytvářet interaktivní knihy ve formátu EPUB. Můžete přidat text a obrázky – dokonce i přehled obsahu. Jakmile budete mít vše připraveno, můžete knihu zpřístupnit pro zakoupení nebo sdílení v Apple Books.

Úvod do vytváření knih

Nabídka spolupráce se zobrazenými jmény uživatelů, kteří na dokumentu spolupracují;

Spolupráce v reálném čase

K práci na dokumentu můžete přizvat jiné uživatele. Prováděné změny uvidí každý, koho pozvete. Můžete však rozhodovat o tom, kdo smí dokument upravovat a kdo jen zobrazit.

Úvod do spolupráce

Tato příručka vám pomůže v začátcích používání Pages 14.1 na Macu. (Chcete‑li zjistit, kterou verzi Pages máte, použijte příkaz Pages > O aplikaci Pages z nabídky Pages na horním okraji obrazovky.) Chcete‑li se s uživatelskou příručkou pro Pages seznámit podrobněji, klikněte nahoře na stránce na položku Obsah nebo zadejte slovo či frázi do vyhledávacího pole.

Pokud potřebujete více informací, navštivte Webovou stránku podpory pro aplikaci Pages.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.