Okno pro výběr šablon s řádkem kategorií u horního okraje; klepnutím na ně můžete filtrovat možnosti pro výběr. Pod ním jsou vidět miniatury předdefinovaných šablon, uspořádané v řádcích podle kategorií. Na začátku je položka Poslední a pak následují Základní a Projekty. U řádku každé kategorie je vpravo nahoře zobrazeno tlačítko Zobrazit vše.

Vytváření dokumentů pomocí šablon

Základem každého dokumentu je šablona, neboli maketa, z níž při jeho vytváření vycházíte. Můžete vytvářet jednak dokumenty pro zpracování textu, jako jsou zprávy nebo dopisy, a dále dokumenty s uspořádáním po stránkách, jako jsou plakáty nebo letáky. Text a obrázky v šabloně jednoduše nahradíte vlastním obsahem.

Seznámení s dokumenty pro zpracování textu a dokumenty s uspořádáním po stránkách

Nabídka Přidat. Podél horního okraje se nacházejí tlačítka pro přidávání tabulek, grafů, tvarů a médií. Tlačítko tvarů je vybrané, v jeho nabídce jsou vidět řádky kategorií a vlevo tlačítko Hledat. Pod vybranou kategorií Aktivity se zobrazují různé tvary.

Přidávání tabulek, fotografií, kreseb a dalších prvků

Přidání objektů, například tabulek, grafů, tvarů a médií (obrázků, kreseb, zvuku a videí), do dokumentů. Objekty můžete uspořádat do vrstev, změnit jejich velikost a umístit je kdekoli na stránce.

Seznámení s obrázky, grafy a dalšími objekty

Tvar s textem, který ho obtéká ze tří stran

Doladění každého detailu

Můžete upravit vzhled textu, k obrázku přidat stín, vyplnit tvary barvou nebo provést jiné úpravy – v dokumentu lze zkrátka upravit vše. Text může dokonce obtékat kolem obrázků nebo můžete propojit textové rámečky tak, aby text přetékal z jednoho rámečku do druhého. Můžete také pomocí funkce hromadné korespondence automaticky upravit více dokumentů přidáním jmenovitého oslovení.

Úvod do aplikace Pages

Výběr šablon, v horní části jsou šablony knih s orientací na výšku a v dolní části jsou šablony s orientací na šířku.

Staňte se vydavatelem

Pages nabízejí šablony knih, pomocí kterých můžete vytvářet interaktivní knihy ve formátu EPUB. Můžete přidat text a obrázky – dokonce i přehled obsahu. Jakmile budete mít vše připraveno, můžete dokonce knihu zpřístupnit pro nákup nebo sdílení z Apple Books.

Úvod do vytváření knih

Nabídka spolupráce se zobrazenými jmény uživatelů, kteří na dokumentu spolupracují;

Spolupráce v reálném čase

K práci na dokumentu můžete přizvat jiné uživatele. Prováděné změny uvidí každý, koho pozvete. Můžete však rozhodovat o tom, kdo smí dokument upravovat a kdo jen zobrazit.

Úvod do spolupráce

Tato příručka vám pomůže v začátcích používání Pages 14.0 na iPadu. (Chcete‑li zjistit, kterou verzi Pages máte, přejděte do Nastavení  > Pages.) Chcete‑li se s uživatelskou příručkou pro Pages seznámit podrobněji, klepněte nahoře na stránce na položku Obsah nebo zadejte slovo či frázi do vyhledávacího pole.

Pokud potřebujete více informací, navštivte Webovou stránku podpory pro aplikaci Pages.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.