Okno pro výběr šablon s řádkem kategorií u horního okraje; klepnutím na ně můžete filtrovat možnosti pro výběr. Pod ním jsou vidět miniatury předdefinovaných šablon, uspořádané v řádcích podle kategorií. Na začátku je položka Poslední a pak následují Základní a Projekty. U řádku každé kategorie je vpravo nahoře zobrazeno tlačítko Zobrazit vše. Tlačítko Jazyk a oblast se nachází v pravém horním rohu

Vytváření dokumentů pomocí šablon

Základem každého dokumentu je šablona, neboli maketa, z níž při jeho vytváření vycházíte. Můžete vytvářet jednak dokumenty pro zpracování textu, jako jsou zprávy nebo dopisy, a dále dokumenty s uspořádáním po stránkách, jako jsou plakáty nebo letáky. Text a obrázky v šabloně jednoduše nahradíte vlastním obsahem.

Seznámení s dokumenty pro zpracování textu a dokumenty s uspořádáním po stránkách

Nabídka Přidat. Podél horního okraje se nacházejí tlačítka pro přidávání tabulek, grafů, tvarů a médií. Tlačítko tvarů je vybrané, v jeho nabídce jsou vidět řádky kategorií a vlevo tlačítko Hledat. Pod vybranou kategorií Aktivity se zobrazují různé tvary.

Přidávání tabulek, fotografií, kreseb a dalších prvků

Přidání objektů, například tabulek, grafů, tvarů a médií (obrázků, kreseb, zvuku a videí), do dokumentů. Objekty můžete uspořádat do vrstev, změnit jejich velikost a umístit je kdekoli na stránce.

Seznámení s obrázky, grafy a dalšími objekty

Tvar s textem, který ho obtéká ze tří stran

Doladění každého detailu

Můžete upravit vzhled textu, k obrázku přidat stín, vyplnit tvary barvou nebo provést jiné úpravy – v dokumentu lze zkrátka upravit vše. Text může dokonce obtékat kolem obrázků nebo můžete propojit textové rámečky tak, aby text přetékal z jednoho rámečku do druhého.

Úvod do aplikace Pages

Výběr šablon, v horní části jsou šablony knih s orientací na výšku a v dolní části jsou šablony s orientací na šířku.

Staňte se vydavatelem

Pages nabízejí šablony knih, pomocí kterých můžete vytvářet interaktivní knihy ve formátu EPUB. Můžete přidat text a obrázky -- dokonce i přehled obsahu. Jakmile budete mít vše připraveno, můžete dokonce knihu zpřístupnit pro nákup nebo sdílení z Apple Books.

Úvod do vytváření knih

Obrazovka Přidat uživatele s obrázkem dokumentu určeného ke sdílení. Pod ním se nacházejí tlačítka pro různé způsoby odeslání pozvánky – Mail, Zkopírovat odkaz a Více. Dole je umístěné tlačítko Volby sdílení.

Spolupráce v reálném čase

K práci na dokumentu můžete přizvat jiné uživatele. Prováděné změny uvidí každý, koho pozvete. Můžete však rozhodovat o tom, kdo smí dokument upravovat a kdo jen zobrazit.

Úvod do spolupráce

Tato příručka vám pomůže v začátcích používání Pages 11.2 na iPadu. (Chcete‑li zjistit, kterou verzi Pages máte, přejděte do Nastavení  > Pages.) Chcete‑li se s uživatelskou příručkou pro Pages seznámit podrobněji, klepněte nahoře na stránce na položku Obsah nebo zadejte slovo či frázi do vyhledávacího pole. Tuto příručku si můžete také stáhnout z Apple Books (tam, kde je tato služba k dispozici).

Pokud potřebujete více informací, navštivte Webovou stránku podpory pro aplikaci Pages.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.