macOS High Sierra

Použití e-mailových aliasů

E-mailové aliasy plní funkci přezdívek pro vaši skutečnou e-mailovou adresu; můžete pomocí nich skrýt svou skutečnou adresu a udržet ji v tajnosti. Ve zprávách, které odešlete pod aliasem, uvidí příjemci tento alias namísto vaší skutečné e-mailové adresy. Alena Procházková vám například může zasílat zprávy z aliasu webmaster@priklad.org namísto své skutečné adresy aprochazkova@icloud.com.

Otevřít Mail

Vytvoření nebo změna aliasu

  1. Použijte příkaz Mail > Předvolby a potom klikněte na Účty.

  2. Vyberte účet a potom klikněte na Informace o účtu.

  3. Klikněte na místní nabídku E-mailová adresa, vyberte možnost Upravit e-mailové adresy a pak proveďte některou z následujících akcí:

    • Přidání aliasu: Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte jméno a e‑mailovou adresu.

    • Úprava aliasu: Klikněte na pole Celé jméno nebo E‑mailová adresa a změňte jméno nebo e‑mailovou adresu.

    • Odstranění aliasu: Vyberte alias a klikněte na tlačítko Odstranit .

Odeslání zprávy z aliasu

  • V nové zprávě přesuňte ukazatel na pole Od, klikněte na místní nabídku, která se zobrazí, a potom vyberte e‑mailový alias.