macOS High Sierra

Zobrazování, ukládání a mazání příloh

S přílohami v přijatých zprávách se dá pracovat různými způsoby.

Otevřít Mail

Zobrazení příloh

Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Otevření přílohy zobrazené jako ikona: Dvakrát na ikonu klikněte nebo na ni přitlačte. Příloha se otevře v jiné aplikaci, například Náhled nebo TextEdit.

  • Zobrazení náhledu příloh (bez otevření): Vyberte přílohu a stiskněte mezerník. Jiná možnost: Přesuňte ukazatel na záhlaví zprávy, klikněte na tlačítko Přiložit a potom vyberte Rychlý náhled. Chcete-li zobrazit náhled příloh v podobě prezentace na celé obrazovce, podržte při výběru příkazu „Rychlý náhled“ klávesu Alt. Náhled můžete otevřít také přitlačením na přílohu.

  • Zobrazení přílohy v podobě ikony: Podržte klávesu Ctrl a klikněte na přílohu zobrazenou ve zprávě (například na jednostránkový PDF dokument) a potom v místní nabídce vyberte Zobrazit jako ikonu. Chcete‑li přílohu znovu zobrazit, podržte Ctrl, klikněte na ni a potom vyberte Zobrazit v těle zprávy.

Mail automaticky stahuje přílohy, které obdržíte, v souladu s volbou vybranou v předvolbách Informace o účtu v Mailu.

Uložení příloh

Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Přesuňte ukazatel na záhlaví zprávy, klikněte na tlačítko Přiložit , vyberte Uložit vše nebo klikněte na název přílohy a potom vyberte místo, kam chcete soubory uložit. Ke stejnému účelu lze použít příkaz Soubor > Uložit přílohy.

  • Chcete-li přílohu uložit na plochu, přetáhněte ji tam.

Mail standardně ukládá přílohy do složky Stahování, která je k dostupná z Docku. Chcete‑li určit jinou výchozí složku, vyberte Mail > Předvolby, klikněte na Obecné a poté vyberte požadovanou složku.

Smazání příloh

  • Použijte příkaz Zpráva > Odstranit přílohy. Zpráva zůstane ve schránce a objeví se u ní informace, že všechny přílohy byly ručně odstraněny. U IMAP účtů jsou přílohy smazány také z poštovního serveru a nelze je už načíst.

Standardně se při smazání zprávy s přílohou smaže i příloha. Pokud chcete změnit toto nastavení, vyberte Mail > Předvolby, dále klikněte na Obecné, na místní nabídku „Odstranit neupravená stahování“ a poté vyberte požadovanou možnost. Přílohy, které jste uložili, Mail nesmaže.

Pokud posíláte dalším osobám obrázky nebo PDF dokumenty nebo jim předáváte obrázky či PDF dokumenty, které jste sami obdrželi, můžete k přílohám před odesláním připojit anotace obsahující komentáře, kresby či váš podpis.