macOS High Sierra

Přidání příloh

Do chystaných zpráv můžete přidávat fotografie, dokumenty a další data.

Pokud připojíte obrázky nebo PDF dokumenty, můžete je v Mailu před odesláním zprávy opatřit anotacemi.

Otevřít Mail

Přidání fotografií a jiných souborů

Proveďte kterékoli z následujících akcí:

 • Přetáhněte do zprávy soubory z plochy, Finderu nebo z některé aplikace.

 • Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Přiložit , vyhledejte soubor (další složky zobrazíte kliknutím na některé tlačítko na bočním panelu ), vyberte ho a klikněte na Vybrat soubor.

 • V případě fotografií můžete kliknout na tlačítko Prohlížeč fotografií na panelu nástrojů a přetáhnout fotografii do zprávy.

Mail obrázky standardně vkládá ve skutečné velikosti. Pokud jsou k dispozici různé velikosti, vyberte požadovanou velikost v místní nabídce na pravé straně záhlaví zprávy.

Odesílání velkých příloh pomocí služby Mail Drop

K odeslání velkých souborů, které překračují maximální velikost povolenou poskytovatelem vašeho e‑mailového účtu, můžete použít Mail Drop. Mail Drop odesílá velké přílohy na iCloud, kde jsou uloženy v zašifrované podobě po dobu 30 dnů.

 • Máte‑li účet iCloudu a jste‑li k němu přihlášeni v okamžiku, kdy kliknete na tlačítko Odeslat, Mail přílohy automaticky odešle pomocí Mail Dropu. Přílohy služby Mail Drop se nezapočítávají do limitu vašeho úložiště na iCloudu.

 • Pokud účet iCloudu nemáte nebo k němu nejste přihlášeni, Mail zobrazí dotaz, zda Mail Drop chcete použít (chcete‑li Mail Drop používat pokaždé, vyberte volbu „Na tento účet se již příště neptat“).

Pokud příjemce používá Mail v OS X v10.10 nebo novějším, přílohy se zobrazí ve zprávě. Ostatní příjemci uvidí ve vaší zprávě odkazy pro stažení příloh a datum, kdy vyprší jejich platnost.

Mail Drop můžete pro účet zapnout nebo vypnout. Zvolte Mail > Předvolby, klikněte na Účty, vyberte účet, klikněte na Pokročilé a potom vyberte volbu „Velké přílohy zasílat přes Mail Drop“ nebo její výběr zrušte.

Další informace o službě Mail Drop najdete v článku podpory Apple Omezení Mail Dropu.

Vložení příloh na konec zpráv

 • U aktuální zprávy: Použijte příkaz Úpravy > Přílohy > Vložit přílohy na konec zprávy.

 • Ve všech zprávách: V prohlížeči zpráv použijte příkaz Úpravy > Přílohy > Vždy vkládat přílohy na konec zprávy (u aktivní volby se zobrazuje zaškrtnutí).

Zahrnutí nebo vynechání příloh v odpovědích

 • Zahrnutí původních příloh do odpovědi: Na panelu nástrojů v okně zprávy klikněte na tlačítko Zahrnout přílohu nebo použijte příkaz Úpravy > Přílohy > Přidat původní přílohy do odpovědi (u aktivní volby se zobrazí zaškrtnutí).

 • Vynechání původních příloh v odpovědi: Na panelu nástrojů v okně zprávy klikněte na tlačítko Vyloučit přílohu nebo použijte příkaz Zpráva > Odstranit přílohy (u aktivní volby se zobrazí zaškrtnutí).

 • Zahrnutí původních příloh do všech odpovědí: V prohlížeči zpráv použijte příkaz Úpravy > Přílohy > Přidat původní přílohy do odpovědi (u aktivní volby se zobrazuje zaškrtnutí).

Zasílání příloh uživatelům Windows

Řiďte se těmito doporučeními:

 • Ujistěte se, že odesíláte přílohy kompatibilní s Windows. Chcete‑li toto nastavení zvolit pro všechny zprávy, použijte v prohlížeči zpráv příkaz Úpravy > Přílohy a zaškrtněte políčko Vždy posílat přílohy kompatibilní s Windows. V případě jednotlivé zprávy klikněte v okně zprávy na tlačítko Přiložit a pak zaškrtněte políčko Posílat přílohy kompatibilní s Windows (pokud políčko nevidíte, klikněte dole v rohu na Volby).

 • Namísto odesílání dokumentů Pages, Keynote či Numbers můžete vyexportovat dokument do formátu PDF a odeslat PDF soubor.

 • Používejte přípony názvů souborů (například .docx pro dokument aplikace Microsoft Word).

 • Pokud příjemce vidí dvě přílohy (například „MujSoubor“ a „ _MujSoubor“), může příjemce soubor s podtržítkem v názvu (např. „ _MujSoubor“) ignorovat.

Má‑li údaj o velikosti zprávy na levé straně jejího záhlaví červenou barvu, znamená to, že zpráva s přílohami překračuje velikostní limity nastavené poskytovatelem vašeho e‑mailového účtu. Zkuste zmenšit počet nebo velikost příloh, případně použijte Mail Drop.