macOS High Sierra

Vytváření a mazání schránek

Ke každému e‑mailovému účtu, který v Mailu používáte, patří sada standardních schránek, například Příchozí, Odeslané, Koncepty a Koš. K udržení pořádku v e‑mailech si můžete vytvářet i vlastní schránky. Takto můžete například vytvořit schránku Knižní klub a v ní podschránky, do nichž budete přesouvat zprávy tematicky podle jednotlivých autorů nebo žánrů.

Boční panel Mailu se standardními schránkami (Příchozí, Koncepty atd.) v horní části a s dalšími vytvořenými schránkami v částech Na mém Macu a iCloud

Tip: Chcete-li zprávy uspořádat, aniž byste je fyzicky přesouvali, použijte dynamické schránky.

Otevřít Mail

Vytvoření schránky

  1. Použijte příkaz Schránka > Nová schránka.

  2. Klikněte na místní nabídku Umístění a vyberte místo, kde chcete schránku vytvořit.

    Schránky vytvořené v části Na mém Macu jsou lokální, takže k nim máte přístup jen na svém počítači. Schránky vytvořené na poštovním serveru vašeho e-mailového účtu jsou přístupné ze všech počítačů a zařízení, na nichž daný účet používáte.

  3. Zadejte název schránky a potom klikněte na OK.

V pracovním prostředí mohou být na vašem e-mailovém účtu dostupné veřejné schránky určené jen ke čtení. Prostřednictvím veřejné složky mohou být například poskytovány informace všem uživatelům firemního e-mailového systému. Ve schránkách nastavených pouze pro čtení však nemůžete vytvářet schránky ani do nich ukládat zprávy. Informace o odesílání zpráv do schránek vám poskytne správce e-mailu.

Chcete-li změnit pořadí e-mailových schránek na bočním panelu Mailu, přetáhněte libovolnou schránku na jiné místo v rámci účtu.

Smazání schránky

Schránky můžete z bočního panelu Mailu také mazat.

VAROVÁNÍ: Smazání schránky trvale smaže schránku a její obsah a tuto akci nelze vrátit zpět. Pokud na svém Macu používáte k zálohování souborů aplikaci Time Machine, můžete v ní obnovit předchozí verze smazané schránky.

  • Vyberte schránku a pak použijte příkaz Schránka > Smazat schránku.

    Pokud máte potíže se smazáním schránky na serveru IMAP účtu, obraťte se na poskytovatele vašeho účtu.

Při smazání dynamické schránky zůstanou zprávy, které se v ní zobrazovaly, zachovány na původních místech.

Odstraníte-li schránku ve Finderu, nemusí se tato změna v Mailu projevit.