macOS High Sierra

Smazání zpráv

Zprávy, které už nepotřebujete, můžete smazat, aby se vám schránky snáze spravovaly a abyste uvolnili místo na svém Macu nebo poštovním serveru. Pomocí voleb v předvolbách Mailu můžete určit, zda bude možné smazané zprávy ještě zobrazit a načíst.

Otevřít Mail

Odstranění zprávy

Chcete‑li mazat zprávy přejetím přímo z oznámení Mailu nebo ze seznamu zpráv, musí být volba „Přesunout zahozené zprávy do“ v předvolbách zobrazení v Mailu nastavena na Koš; v opačném případě budou zprávy archivovány.

 • V oznámení Mailu: Přesuňte ukazatel na oznámení a klikněte na Koš.

 • V prohlížeči zpráv: Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přejeďte dvěma prsty doleva a klikněte na Koš nebo přejeďte úplně doleva, až zpráva zmizí.

  • Přesuňte ukazatel na záhlaví zprávy a pak klikněte na tlačítko Smazat , které se zobrazí.

  • Vyberte zprávu v seznamu a poté klikněte na tlačítko Smazat na panelu nástrojů Mailu.

  Tip: Chcete-li zabránit automatickému výběru další zprávy v seznamu (a označení této zprávy jako přečtené), podržte při odstraňování zprávy klávesu Alt.

Smazání více zpráv

 • V seznamu zpráv vyberte jednu nebo více zpráv nebo konverzací a poté klikněte na tlačítko Smazat na panelu nástrojů Mailu nebo stiskněte klávesu Delete. Pokud vyberete konverzaci, budou smazány všechny zprávy z této konverzace.

 • Vyhledejte sadu zpráv, které chcete smazat. Chcete-li například vyhledat zprávy datované od 1. srpna do 5. září 2017, zadejte do vyhledávacího pole Mailu text „datum:01.08.2017-05.09.2017“. Můžete například také vyhledat zprávy od určité osoby zadáním jejího jména do pole hledání. Nalezené zprávy pak vyberte a smažte.

 • Smažte schránku – zároveň s ní budou smazány všechny zprávy v ní obsažené.

Zobrazení smazaných zpráv

Způsob zobrazení smazaných zpráv závisí na tom, jak máte nastaveny předvolby Mailu. Chcete-li to zjistit, použijte příkaz Mail > Předvolby, klikněte na Účty, vyberte účet a potom klikněte na Chování schránek.

 • Je‑li schránka Koš definována jako schránka na poštovním serveru nebo na vašem Macu: Zprávy můžete zobrazit ve schránce Koš, dokud nebudou vymazány trvale. Chcete-li smazanou zprávu obnovit, přetáhněte ji ze schránky Koš do jiné schránky.

 • Je‑li pro schránku Koš nastaveno Žádná: Zprávy mohou dočasně zůstat na původním místě, ale budou zobrazeny ztlumeně nebo budou skryté. Chcete-li je zobrazit nebo skrýt, pokud je tato možnost k dispozici, vyberte volbu Zobrazení > Zobrazit odstraněné zprávy nebo Skrýt odstraněné zprávy.

Trvalé vymazání odstraněných zpráv

 • Automatické mazání zpráv: Použijte příkaz Mail > Předvolby, klikněte na Účty a potom vyberte účet. Klikněte na Chování schránek a v části Koš vyberte dobu, po jejímž uplynutí budou odstraněné zprávy smazány, například Po měsíci.

  Pokud používáte IMAP účet, na jehož serveru je nastaveno mazání starších zpráv, budou zprávy vymazány bez ohledu na nastavení v Mailu.

 • Ruční vymazání zpráv v libovolném okamžiku: Použijte příkaz Schránka > Smazat odstraněné položky a potom vyberte účet.

Pokud jste zprávy smazali omylem, můžete je přetáhnout ze schránky Koš do jiné schránky. Také je můžete vybrat ve schránce Koš a použít příkaz Zpráva > Přesunout do > [schránka].