macOS High Sierra

Předvolby zobrazení

V předvolbách Zobrazení v Mailu můžete nastavit volby pro zobrazování zpráv.

Chcete‑li zobrazit tyto předvolby, zvolte Mail > Předvolby a pak klikněte na Zobrazení.

Otevřít Mail

Použít klasické uspořádání

Zprávy se standardně zobrazují vedle seznamu zpráv. Chcete-li, aby se místo toho zobrazovaly pod seznamem zpráv (klasické uspořádání), zaškrtněte toto políčko.

Zobrazovat štítek Pro mě/Kopie v seznamu zpráv

S odlišením zpráv adresovaných přímo vám od zpráv zaslaných v kopii vám pomohou štítky Pro mě a Kopie.

V klasickém uspořádání není tato volba k dispozici.

Zobrazovat fotografie kontaktů v seznamu zpráv

Pokud je k dispozici obrázek odesílatele, bude zobrazen.

V klasickém uspořádání není tato volba k dispozici.

Náhled seznamu

Počet řádků zprávy, které se zobrazí v seznamu zpráv.

Přesunout zahozené zprávy do

Zvolte, jestli přejetím doleva v seznamu zpráv chcete zprávu smazat nebo přesunout do schránky Archiv.

Toto nastavení také určuje, zda můžete mazat nebo archivovat zprávy přímo z oznámení Mailu.

Zobrazení hlaviček zpráv

Zobrazí výchozí nebo vlastní pole v hlavičkách zpráv.

Chcete‑li přidat vlastní pole, klikněte na místní nabídku, vyberte Vlastní, klikněte na tlačítko Přidat a pak zadejte název hlavičky zpráv, například Return‑Path.

Nepřečtené zprávy zobrazovat tučným písmem

V klasickém uspořádání jsou nepřečtené zprávy zobrazeny tučně, abyste je snáze rozeznali od přečtených zpráv.

Načítat vzdálený obsah zpráv

Při načítání vzdáleného obsahu ze serveru je možné získat informace o vašem Macu. Zrušením výběru této volby můžete posílit zabezpečení, některé zprávy se však nemusí zobrazovat správně.

Ve zprávách, které Mail označí jako nevyžádané, se vzdálený obsah nezobrazuje.

Použití inteligentních adres

Zobrazí se jména příjemců, nikoli však jejich e-mailové adresy (pokud je příjemce uložen v aplikaci Kontakty, v seznamu Předchozí příjemci nebo na síťovém serveru).

Neseskupené zprávy zvýraznit barvou

Když jsou konverzace vypnuté, jsou zprávy z konverzace v seznamu zpráv zvýrazněny, abyste je snáze rozeznali. Chcete-li vybrat barvu zvýraznění, klikněte na kolo barev.

Zobrazit související zprávy

Umožňuje zahrnout související zprávy z ostatních schránek do zobrazení konverzace.

Při otevření konverzace označit všechny zprávy jako přečtené

Slouží k označení všech nepřečtených zpráv v konverzaci jako přečtených, jakmile zobrazíte první zprávu konverzace.

Nejnovější zprávy zobrazovat odshora

Slouží k zobrazení nejnovější zprávy z konverzace v oblasti náhledu jako první. Není-li tato volba vybrána, jako první se zobrazí nejstarší zpráva.