macOS High Sierra

Předvolby Informace o účtu

V předvolbách Informace o účtu v Mailu můžete zobrazit a nastavit obecné volby pro svůj e‑mailový účet.

Chcete‑li tyto předvolby zobrazit, zvolte Mail > Předvolby, klikněte na Účty a potom na Pokročilé.

Otevřít Mail

Aktivovat tento účet

Slouží k aktivaci nebo deaktivaci účtu. Při deaktivaci je účet převeden do režimu offline a jeho schránky a zprávy se v Mailu přestanou zobrazovat.

Stav

Udává, zda je účet online nebo offline.

Popis

Název účtu. Tento název se zobrazuje v Mailu – například na bočním panelu.

E-mailová adresa

E-mailová adresa, kterou chcete použít k odesílání zpráv. U Exchange účtu se jedná o primární e-mailovou adresu účtu na Exchange serveru.

Chcete‑li změnit jméno, které se zobrazuje ve vašich zprávách, nebo vytvořit e‑mailový alias, klikněte na místní nabídku E‑mailová adresa a poté vyberte Upravit e-mailové adresy.

Pokud již používáte aliasy, jsou zobrazeny v místní nabídce E-mailová adresa. Vaše aliasy se při psaní nové zprávy zobrazí také v místní nabídce Od.

Stáhnout přílohy

Mail vždy stahuje přílohy se soubory médií (například obrázky, PDF soubory, videosoubory nebo zvukové soubory), které obdržíte.

Chcete‑li, aby se v Mailu automaticky stahovaly další typy přiložených souborů (například tabulky nebo komprimované soubory), klikněte na místní nabídku a vyberte některou volbu:

Vše: Mail bude vždy stahovat všechny přílohy.

Poslední: Mail bude stahovat pouze přílohy tohoto typu, které byly obdrženy během posledních 15 měsíců.

Žádný: Mail nebude stahovat žádné z těchto příloh.

Mail stahuje přílohy, které obdržíte, do zvláštní podsložky vaší domovské složky Knihovna.

Odesílání velkých příloh pomocí služby Mail Drop

K zasílání velkých příloh bude použit iCloud. Další informace o službě Mail Drop najdete v tématu Přidání příloh.

Tato volba je dostupná pouze pro účty iCloud, IMAP a Exchange.