Okno pro výběr motivů s řádkem kategorií u horního okraje; klepnutím na ně můžete filtrovat možnosti pro výběr. Pod tím jsou miniatury předdefinovaných motivů, uspořádané v řádcích podle kategorií.

Vytváření prezentací pomocí motivů

Základem každé prezentace je motiv – předdefinovaná sada uspořádání snímků, které můžete použít jako výchozí bod. Obrázky a text nahradíte vlastním obsahem a pak podle potřeby přidáte další snímky.

Vytvoření prezentace

Nabídka Přidat. Podél horního okraje se nacházejí tlačítka pro přidávání tabulek, grafů, tvarů a médií.

Přidávání textu, fotografií, kreseb a dalších prvků

Objekty, například textové rámečky, tabulky, grafy, tvary a média (obrázky, zvuk a videa), můžete přidat do kteréhokoli snímku. Objekty můžete vrstvit, měnit jejich velikosti a propojovat je s webovým stránkami nebo s dalšími snímky ve vaší prezentaci.

Seznámení s obrázky, grafy a dalšími objekty

Ovládací prvky Formát pro změnu velikosti a vzhledu vybraného videa Tlačítka Styl, Film a Uspořádat u horního okraje panelu s ovládacími prvky

Světla, fotoaparát, akce

Prezentaci můžete oživit filmy, živým videem, nahraným výkladem, hudbou a dalšími prvky.

Přidání videa a zvuku

Ovládací prvky animace pro obrázek vybraný na snímku. V dolní části obrazovky se nacházejí ovládací prvky pro použitý efekt Začátek

Ohromující animované efekty

Své publikum můžete zaujmout přidáním vizuálních efektů a animací. Přidáním přechodů můžete například docílit toho, že se každý snímek prolne s následujícím, nebo můžete nechat na snímek postupně přiskakovat jednotlivá slova nadpisu.

Přidávání přechodů mezi snímky

Okno představující prezentace s více prezentujícími a tlačítkem „Spustit jako hostitel“ dole.

Prezentace ve všech situacích

Prezentaci můžete přehrát přes internet, virtuálně s více prezentujícími, jako interaktivní prezentaci apod.

Přehrávání prezentací

Nabídka spolupráce se zobrazenými jmény uživatelů, kteří na prezentaci spolupracují

Spolupráce v reálném čase

K práci na prezentaci můžete přizvat jiné uživatele. Prováděné změny uvidí každý, koho pozvete. Můžete však rozhodovat o tom, kdo smí prezentaci upravovat a kdo jen zobrazit.

Úvod do spolupráce

Tato příručka vám pomůže v začátcích používání aplikace Keynote 14.1 na iPhonu. (Chcete-li zjistit, kterou verzi Keynote máte, přejděte do Nastavení  > Keynote.) Chcete‑li se s uživatelskou příručkou pro Keynote seznámit podrobněji, klepněte nahoře na stránce na položku Obsah nebo zadejte slovo či frázi do vyhledávacího pole.

Pokud potřebujete více informací, navštivte Webovou stránku podpory pro aplikaci Keynote.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.