macOS High Sierra

Číst knihy

V obchodě iBooks Store si můžete stáhnout knihy a hned si je začíst číst.

Otevřít iBooks

Volby v otevřené knize

Nakupování knih na dalších zařízeních

Pokud jste zakoupili knihy z obchodu iBooks Store na jiných zařízeních, můžete je zobrazit na svém Macu.

 • V iBooks na Macu použijte příkaz Obchod > Přihlásit se a poté se přihlaste s použitím stejného Apple ID, které jste používali na ostatních zařízeních.

  V případě nutnosti autorizujte svůj počítač tak, aby na něj bylo možno stáhnout vámi zakoupené knihy.

Další informace o získávání knih v iBooks Storu najdete v části Nákupy v iBooks Storu.

Otevření knihy a listování v ní

 1. Dvakrát klikněte na některou knihu v knihovně.

  Poznámka: Je‑li vaše kniha označena v pravém horním rohu stavovou ikonou iCloudu , můžete ji dvojím kliknutím stáhnout z iCloudu.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přechod na následující nebo předchozí stránku: Přesuňte ukazatel na levý nebo pravý okraj knihy a poté klikněte na šipku, která se zobrazí.

   Také můžete přejet doprava nebo doleva přes trackpad či Magic Mouse nebo použít Touch Bar, případně klávesy se šipkami. Další informace o gestech najdete v tématu Gesta trackpadu a myši.

  • Zobrazení obsahu: Přesuňte ukazatel na horní okraj knihy a klikněte na tlačítko Obsah. Podle typu knihy se může zobrazit nebo .

  • Zobrazení nesousedících stránek, které jste si nedávno prohlíželi: Klikněte na odkaz „Zpět na stránku“ v levém dolním rohu stránky (nebo použijte Touch Bar). Tato funkce je užitečná zejména při prohlížení výsledků hledání nebo různých oddílů v obsahu knihy.

   Pokud se z původní stránky vrátíte o několik stránek zpět, kliknutím na odkaz „Přejít na stránku“ v pravém dolním rohu se vrátíte zpět stránku, odkud jste se začali vracet.

  • Předčítání knihy: Pokud kniha obsahuje funkci Předčítání, uvidíte na panelu nástrojů na horním okraji knihy (nebo na Touch Baru) tlačítko Reproduktor . Předčítání knihy spustíte kliknutím na tlačítko Reproduktor a poté na Spustit čtení. (Předvolby pro hlasitost funkce Předčítání a pro funkci Otáčet stránky můžete podle potřeby upravit.)

   Pokud kniha funkci Předčítání neobsahuje, můžete předčítání textu zapnout na Macu; přejděte na požadovanou stránku a poté vyberte volbu Úpravy > Řeč > Spustit předčítání. Informace najdete v tématu Předčítání dokumentů v Macu.

Založení aktuálního místa záložkou

 • Označení stránky záložkou: Přesuňte ukazatel na horní okraj knihy a pak klikněte na tlačítko Záložka (nebo použijte Touch Bar).

  Je-li aktuální stránka označena záložkou, bude mít tlačítko Záložka červenou barvu.

 • Zobrazení nastavených záložek: Klikněte na šipku u tlačítka Záložka.

 • Smazání záložky: Klikněte na šipku u tlačítka Záložka, přesuňte ukazatel na záložku a klikněte na tlačítko Smazat .

Zobrazení knih zakoupených ostatními členy rodiny

Pokud jste nastavili Rodinné sdílení, můžete si stahovat i knihy zakoupené dalšími členy rodiny.

 1. Klikněte na iBooks Store (nebo vyberte volbu Obchod > Hlavní stránka obchodu) a poté v seznamu Rychlé odkazy napravo klikněte na možnost Zakoupené.

 2. U položky Zakoupené klikněte na své jméno a poté vyberte jiného člena rodiny.

 3. Klikněte na odznak iCloudu na knize, kterou chcete přidat do své knihovny, a poté zadejte Apple ID a heslo.

Jsou-li některé knihy skryté, nezobrazí se a nelze je stáhnout. Další informace naleznete v části Sdílení nákupů se členy rodiny.