macOS High Sierra

Nastavení vyzvánění

Pro všechny příchozí video a audiohovory FaceTime či telefonní hovory ve vašem Macu můžete nastavit jedno výchozí vyzvánění a pro jednotlivé volající změnit vyzvánění nebo zvuk SMS.

Otevřít FaceTime

  • Změna výchozího vyzvánění: Použijte příkaz FaceTime > Předvolby, klikněte na Nastavení, klikněte na místní nabídku Vyzvánění a vyberte nové vyzvánění.

  • Změna vyzvánění nebo zvuku SMS pro konkrétního volajícího: Upravte vizitku volajícího v Kontaktech. Další informace najdete v tématu Úprava kontaktních údajů.

Vyberete-li nové vyzvánění nebo zvuk SMS a není-li váš Mac ztlumen, přehraje se ukázka vybraného zvuku.