macOS High Sierra

Provádění změn v kontaktech

Informace o kontaktu můžete kdykoli změnit nebo rozšířit. Můžete například přidat pole pro přezdívku přítele.

Vizitka kontaktu na níž je pod jménem kontaktu zobrazeno pole s přezdívkou a na dolním okraji okna tlačítko pro přidání dalších polí do vizitky

Otevřít Kontakty

 1. Vyberte kontakty, klikněte na tlačítko Upravit v dolní části okna (nebo použijte Touch Bar) a potom klikněte na Informace.

 2. Proveďte na požadované změny údajů o kontaktu.

  Není nutné vyplnit všechna pole – prázdná pole se na vizitce neobjeví.

  • Změna obrázku: Klikněte na Obrázek a poté změňte obrázek.

  • Přidání firmy: Klikněte na zaškrtávací políčko Firma. Pod polem Firma můžete do polí Jméno a Příjmení zadat jméno kontaktní osoby ve firmě.

  • Přidání rozšiřující linky telefonního čísla: Zadejte telefonní číslo a poté za středníkem (;) přidejte rozšiřující číslo linky.

  • Změna vyzvánění nebo zvuku textových zpráv: Klikněte na místní nabídku a poté vyberte zvuk, který má zaznít, když vám daný kontakt zavolá na Mac nebo pošle zprávu.

  • Přidání pole: Kliněte na tlačítko Přidat a poté vyberte pole. Chcete‑li přidat uživatelské jméno kontaktu ve službě Twitter, Yelp nebo jiném sociálním médiu, přidejte například pole Profil.

  • Změna popisku pole: Klikněte na popisek a vyberte jiný. Chcete‑li například namísto soukromého e‑mailu zadat pracovní e‑mail, klikněte na štítek Domov a poté vyberte Práce.

  • Odstranění pole: Smažte údaje v poli nebo klikněte na tlačítko Odstranit .

 3. Klikněte na Hotovo.

Poznámka: Pokud používáte účet Exchange, mějte na paměti, že tyto vizitky mohou obsahovat jen tři e-mailové adresy a pro počty telefonních čísel, jmen kontaktů, adres pro zasílání zpráv a poštovních adres platí omezení.

Upravíte‑li kontaktní údaje na účtu připojeném jen pro čtení, jako je například Facebook nebo LinkedIn, provedené změny se projeví jen v Kontaktech.