Nápověda pro Kontakty

Vítají vás Kontakty

Všechny údaje o svých kontaktech můžete šikovně uchovávat na jednom místě.

Okno aplikace Kontakty se zobrazeným bočním panelem se skupinami, jako například Čtenářský klub nebo Cyklistický oddíl, a dále vizitka, v jejíž dolní části se nachází tlačítko pro přidání nového kontaktu nebo skupiny
Okno pro přidávání internetových účtů do aplikace Kontakty

Shromažďování údajů o kontaktech ze všech vašich účtů

Používáte‑li kontakty na dalších internetových účtech, jako je například iCloud, Google, Facebook, LinkedIn nebo Yahoo, můžete si tyto účty přidat do Kontaktů na Macu. Chcete‑li přidat kontakty z určitého internetového účtu, použijte příkaz Kontakty > Přidat účet, poté vyberte typ účtu a klikněte na Pokračovat.

Okno pro přidání nové dynamické skupiny se zobrazenou skupinou Čtenářský klub. V této skupině jsou obsaženy kontakty, které mají ve svém poli Poznámka uvedeno slovo „četba“.

Automatické vytváření skupin

Podle potřeby můžete vytvářet dynamické skupiny sdružující kontakty se společnými vlastnostmi. Můžete například vytvořit dynamickou skupinu „Čtenářský klub“, která bude obsahovat všechny osoby, které mají v poli Poznámka na své vizitce zapsanou poznámku „četba“. Použijte příkaz Soubor > Nová dynamická skupina.

Okno Kontakty s tlačítkem Mapa vedle adresy

Zobrazení na mapě

Podle potřeby můžete zobrazit mapu ukazující místo, kde se nachází kontaktní adresa. Přesuňte ukazatel na poštovní adresu a poté klikněte na tlačítko Mapa , zobrazené u pravého okraje okna. Dané místo se zobrazí v aplikaci Mapy.

Přečtěte si další informace o seskupování kontaktů, automatickém vytváření skupin nebo zobrazení mapy na Macu.