Když při aktualizaci nebo instalaci systému macOS dojde k chybě

Může se objevit zpráva, že došlo k chybě při stahování, přípravě nebo instalaci, nebo že je instalační program poškozený nebo ho nelze ověřit.

Příčina takovýchto zpráv může být různá a někdy jsou pouze dočasné.

Pokud zpráva doporučuje řešení, například opětovné stažení instalačního programu a opakování instalace, zkuste nejprve to. Pokud zpráva říká, že váš Mac nemá dost místa, podívejte se, jak uvolnit úložný prostor. Další možná řešení jsou zde uvedena v pořadí od nejjednoduššího.

 


Zkontrolujte připojení k internetu

I když neinstalujete macOS z internetu, instalační program potřebuje internet, aby získal firmware a další informace specifické pro váš Mac. Zkontrolujte, že váš Mac má funkční a stabilní připojení k internetu.

 


Instalace v bezpečném režimu

Zkuste instalaci provést, když je Mac spuštěný v bezpečném režimu. Chcete-li Mac spustit v bezpečném režimu, zjistěte, jestli máte Mac s čipem Apple, a postupujte podle příslušných kroků:

Čip Apple

  1. Vypněte Mac.
  2. Zapněte Mac a stále držte tlačítko napájení, dokud se neotevře okno s volbami spuštění.
  3. Vyberte startovací disk a se stisknutou klávesou Shift klikněte na „Pokračovat v bezpečném režimu“.
  4. Přihlaste se k Macu. Možná budete vyzváni k opětovnému přihlášení.

Procesor Intel

  1. Zapněte nebo restartujte Mac, pak ihned stiskněte klávesu Shift a při spouštění Macu ji podržte.
  2. Jakmile uvidíte přihlašovací okno, klávesu uvolněte a přihlaste se k Macu. 
  3. Možná budete vyzváni k opětovnému přihlášení. V prvním nebo druhém přihlašovacím okně byste měli vidět v pravém horním rohu okna volbu Safe Boot.

 


Instalace po opravě disku

Opravte startovací disk pomocí Diskové utility. Poté zkuste macOS aktualizovat nebo nainstalovat znovu.

 


Instalace ze Zotavení macOS

Instalujte systém po spuštění Macu do Zotavení macOS. Můžete tak získat nejnovější nebo naposledy nainstalovanou verzi macOS. Chcete-li počítač spustit do Zotavení macOS, postupujte podle příslušných kroků:

Čip Apple

Zapněte Mac a stále držte tlačítko napájení, dokud se neotevře okno s volbami spuštění. Klikněte na ikonu ozubeného kola s názvem Volby a potom na Pokračovat.

Procesor Intel

Zapněte Mac a pak hned podržte stisknutou kombinaci kláves Command (⌘)-R, dokud se nezobrazí logo Apple nebo jiný obrázek.

   

Pokud se zobrazí výzva k výběru uživatele, pro kterého znáte heslo, vyberte vhodného uživatele, klikněte na tlačítko Další a zadejte heslo správce. Když se v Zotavení macOS zobrazí okno utilit, zvolte Znovu nainstalovat macOS, klikněte na Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce. Další informace o použití Zotavení macOS k opětovné instalaci.

 


Instalace po vymazání Macu

Pokud žádná jiná řešení nefungují, vymažte Mac a pak znovu nainstalujte macOS nebo ho obnovte ze zálohy.

 


Pokud problém přetrvává nebo potřebujete pomoc, kontaktujte podporu Apple.

Datum zveřejnění: