Když se váš Mac spustí na obrazovku s ozubeným kolem Volby

Okno voleb spuštění obsahuje ikony pro každý dostupný spouštěcí disk, ikonu ozubeného kola s textem Volby a tlačítka pro vypnutí a restartování.

Obrazovka voleb spuštění v systému macOS Big Sur

Pokud máte Mac s čipem Apple, okno voleb spuštění se zobrazí, když zapnete Mac a potom stisknete a podržíte tlačítko napájení nejméně na 10 sekund. 

Ve volbách spuštění můžete:

  • Vybrat spouštěcí disk, například Macintosh HD. Pak kliknutím na Pokračovat spustíte systém z vybraného disku.
  • Vybrat Volby a kliknutím na Pokračovat otevřít Zotavení macOS. Odtud můžete přeinstalovat macOS, pomocí Diskové utility opravit disk nebo disk vymazat a dělat další věci.
  • Kliknout na Vypnout nebo Restartovat.

Ve volbách spuštění jsou taky k dispozici tyto skryté funkce:

Datum zveřejnění: