Používání Apple Pencilu s iPadem

Apple Pencilem můžete psát, anotovat a kreslit.

Než začnete

Kreslení Apple Pencilem

Otevřete nějakou aplikaci, například Poznámky. V iPadOS je k dispozici paleta nástrojů, kterou můžete přesouvat po obrazovce nebo ji minimalizovat, abyste měli víc místa na kreslení a skicování. Paleta nástrojů obsahuje různé nástroje podle právě používané aplikace. Pomocí pravítka můžete vytvářet rovné čáry a potom je otáčet prsty. Udělali jste chybu? Mazat můžete na úrovni objektů a dokonce i na úrovni pixelů.

Kreslení v aplikaci Poznámky:

 1. Otevřete Poznámky.
 2. Klepnutím na  vytvořte novou poznámku.
 3. Začněte Apple Pencilem kreslit. 

Začít můžete taky tak, že klepnutím na  otevřete paletu nástrojů. Můžete vybírat z několika různých kreslicích nástrojů a barev a pokud uděláte chybu, můžete přepnout na gumu. Dvojitým klepnutím na gumu zobrazíte na iPadu možnosti gumování. Při kreslení můžete nakláněním Apple Pencilu stínovat a přitlačením kreslit sytější barvou. Paletu nástrojů můžete přetáhnout k jinému okraji obrazovky. Klepnutím na  si zobrazíte další volby, například možnost automatického minimalizování palety.

Přečtěte si další informace o kreslení v aplikaci Poznámky.

Kreslení Apple Pencilem u okraje obrazovky neaktivuje Ovládací centrum, Oznamovací centrum ani multitasking. Můžete tedy kreslit kdekoli na obrazovce a nic vás nebude rušit.

Psaní Apple Pencilem

Apple Pencilem můžete v Poznámkách a dalších aplikacích psát poznámky. V iOS 14 a novějším můžete psát Apple Pencilem do libovolného textového pole.* Svůj rukopis můžete převést na text. A ručně napsané telefonní číslo, datum nebo adresu můžete použít stejně, jako kdybyste je napsali na klávesnici.

Psaní do libovolného textového pole rukopisem

Na iPadu můžete Apple Pencilem psát rukopisem do libovolného textového pole, jako je vyhledávací pole v Safari nebo textové pole v Mailu.* Převod rukopisu na text se provádí přímo v iPadu, takže vše, co napíšete, je soukromé a bezpečné.

Další informace, jak mazat, vybírat, vkládat a spojovat slova pomocí rukopisu, získáte, když přejdete do Nastavení > Apple Pencil a klepnete na Vyzkoušejte rukopis.

Převádění ručně psaných poznámek na text

Svůj rukopis* můžete převést dvěma způsoby:

 • Můžete psát perem, které je nejdál od pravítka – pero je označeno písmenem A. Váš rukopis se bude při psaní automaticky převádět na text. 
 • Pokud už máte nějaké ručně psané poznámky, můžete je vybrat a převést na text:
  1. Poklepejte na slovo, které chcete vybrat, nebo na něm podržte prst. Víc slov vyberete tak, že přes ně přejedete prstem. Trojím klepnutím vyberete celý řádek slov.
  2. Klepněte na vybraná slova. 
  3. V nabídce, která se zobrazí, klepněte na Kopírovat jako text.
  4. Vložte text na jiné místo ve stejném dokumentu nebo do jiné aplikace.

Používání ručně psaných telefonních čísel, dat, adres a dalších údajů

 1. Klepněte na číslo, datum, adresu nebo jiné vámi napsané rozpoznané údaje. Poznáte je tak, že jsou podtržené.*
 2. Zvolte, co chcete udělat, jako třeba zavolat na telefonní číslo nebo vytvořit událost v kalendáři.

Kreslení dokonalých tvarů

Můžete vyrovnávat křivě nakreslené kružnice nebo čtverce. Uděláte to takto:

 1. Jedním tahem nakreslete rukou nějaký tvar, například kružnici, čtverec nebo hvězdu.
 2. Když tvar dokončíte, udělejte pauzu s hrotem Apple Pencilu pořád položeným na obrazovce. Vámi nakreslený tvar bude nahrazen dokonalým obrazcem.

Poklepání na Apple Pencil (2. generace)

Když na Apple Pencil (2. generace) poklepete poblíž hrotu, přepnete se rychle na naposledy použitý nástroj. Pokud chcete změnit nastavení poklepání, přejděte do Nastavení > Apple Pencil a vyberte některou z následujících voleb:

 • Přepne mezi aktuálním nástrojem a gumou
 • Přepne mezi aktuálním a předchozím nástrojem
 • Zobrazí paletu barev
 • Vypnuto

Poklepání funguje jenom v podporovaných aplikacích, například v Poznámkách.

Další informace

*Podívejte se, jestli je tato funkce dostupná ve vaší zemi nebo oblasti v systému iPadOS 14 nebo novějším.

Datum zveřejnění: