Používání Přihlášení přes Apple

Přečtěte si, jak pomocí Přihlášení přes Apple vytvořit účet pro aplikaci nebo web třetí strany na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo ve webovém prohlížeči. 

Chcete-li použít Přihlášení přes Apple, je nutno použít dvoufaktorové ověření a musíte být přihlášení k iCloudu pomocí Apple ID na svém zařízení Apple. Další informace o funkci Přihlášení přes Apple

Vytvoření účtu pomocí Přihlášení přes Apple na iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Macu

 1. V podporované aplikaci nebo webu klepněte na tlačítko Přihlásit se přes Apple.*
 2. Pokud budete požádáni o jméno a e-mailovou adresu, Přihlášení přes Apple za vás tyto informace automaticky vyplní podle vašeho Apple ID. V případě potřeby můžete upravit své jméno a zvolit možnost Sdílet můj e-mail nebo Skrýt můj e-mail. Další informace o funkci Skrýt můj e-mail
 3. Klepněte na možnost Pokračovat a přihlaste se ověřením pomocí Face ID, Touch ID nebo hesla zařízení. Pokud nemáte Face ID, Touch ID nebo heslo nastavené, zadejte heslo pro Apple ID. 

Když se budete chtít k dané aplikaci nebo webu přihlásit, stačí klepnout na tlačítko Přihlásit se přes Apple a provést potvrzení pomocí Face ID, Touch ID nebo hesla. Možnost Přihlásit se přes Apple funguje stejně na všech zařízeních Apple, na kterých jste přihlášení stejným Apple ID.

* Musíte být přihlášeni pomocí svého Apple ID v Předvolbách systému > Apple ID na Macu nebo v Nastavení > [vaše jméno] na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch. Je také nutno mít zapnuté dvoufaktorové ověřování. 


Vytvoření účtu Přihlášení přes Apple na jiných platformách

Přihlášení přes Apple můžete použít také v podporovaných aplikacích a webech a na jiných platformách, jako je Android nebo Windows.

 1. V podporované aplikaci nebo webu klepněte na tlačítko Přihlásit se přes Apple.  
 2. Až uvidíte zabezpečenou stránku hostovanou na serverech Apple, zadejte své Apple ID a heslo. 
 3. Při prvním přihlášení budete vyzváni k zadání ověřovacího kódu na důvěryhodném zařízení Apple nebo telefonním čísle. Podívejte se na zařízení a kód zadejte. Když zvolíte, že je aktuální prohlížeč důvěryhodný, na webu můžete tento krok vynechat po dobu 30 dní od počátečního přihlášení.
 4. Pokud budete požádáni o jméno a e-mailovou adresu, Přihlášení přes Apple za vás tyto informace automaticky vyplní podle vašeho Apple ID. V případě potřeby můžete upravit své jméno a zvolit možnost Sdílet můj e-mail nebo Skrýt můj e-mail. Další informace o funkci Skrýt můj e-mail
 5. Klepnutím na možnost Pokračovat dokončete proces přihlášení.


Převedení stávajícího účtu třetí strany na Přihlášení přes Apple

Podporované aplikace a weby třetích stran vám mohou dát možnost převést stávající účet na Přihlášení přes Apple. To lze provést prostřednictvím nabídky nastavení aplikace nebo webu. 

V iOS 14 a iPadOS 14 nebo novější verzi můžete mít k dispozici možnost přejít na Přihlášení přes Apple, pokud s podporovanou aplikací nebo webem používáte snadno uhodnuté, znovu použité nebo prolomené heslo. Pokud se zobrazí taková výzva, stačí klepnout na možnost Použít přihlášení přes Apple a postupovat podle pokynů na obrazovce. Nebo můžete účet převést na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch:

 1. Přejděte do Nastavení > Hesla.
 2. V části Doporučení k zabezpečení klepněte na název aplikace nebo webu.*
 3. Klepněte na možnost Použít přihlášení přes Apple a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

* Budou uvedeny pouze podporované aplikace nebo webové stránky. 

Pokud chcete použít funkci Skrýt můj e-mail, vytvořte nový účet pomocí Přihlášení přes Apple. Po převedení účtu na Přihlášení přes Apple jej můžete vrátit zpět. 


Datum zveřejnění: