Používání widgetů na iPadu

S iPadOS 15 můžete používat widgety na jakékoli stránce na ploše. V zobrazení Dnes také můžete přejetím prstem doprava na ploše nebo zamčené obrazovce zobrazit jinou sadu widgetů.

Jak přidat widgety na plochu iPadu

Plocha iPadu zobrazující widgety a aplikace

 1. Na ploše klepněte na volné místo a podržte ho. Když se pak v levém horním rohu objeví tlačítko Přidat , klepněte na něj.
 2. V seznamu vlevo vyberte widget.
 3. Přejetím prstem doleva nebo doprava na widgetu vyberte velikost a potom klepněte na Přidat widget.
 4. Klepněte na Hotovo v pravém horním rohu nebo jednoduše klepněte někam na plochu.

 

Jak do iPadu přidat widgety v zobrazení Dnes

Obrazovka iPadu s widgety v zobrazení Dnes

 1. Na ploše přejíždějte prstem doprava, dokud neuvidíte zobrazení Dnes.
 2. V zobrazení Dnes klepněte na volné místo a podržte ho. Když se pak v levém horním rohu objeví tlačítko Přidat , klepněte na něj.
 3. V seznamu vlevo vyberte widget.
 4. Přejetím prstem doleva nebo doprava na widgetu vyberte velikost a potom klepněte na Přidat widget.
 5. Klepněte na Hotovo v pravém horním rohu nebo jednoduše klepněte někam na plochu.

Widget také můžete do zobrazení Dnes přetáhnout z plochy. Chcete-li zobrazit widgety v zobrazení Dnes, přejeďte prstem doprava na zamčené obrazovce nebo na první stránce plochy.

 

Použití widgetů z jiných aplikací

Widgety nabízí i mnoho aplikací třetích stran. Widgety aktualizované pro iPadOS 14 a novější fungují stejně jako widgety vestavěné v iPadu.

Pokud aplikace nebyla aktualizována, můžete její widgety i nadále používat, ale budou se chovat odlišně. Takto se používají widgety, které nebyly aktualizovány:

 1. Přetažením prstem na ploše zcela doprava přejděte do zobrazení Dnes.
 2. Stiskněte a podržte prázdnou oblast v zobrazení Dnes, dokud se widgety nezačnou chvět.
 3. Sjeďte v zobrazení Dnes dolů a klepněte na Přizpůsobit.
 4. Klepněte na tlačítko Přidat  vedle každého widgetu aplikace, který chcete přidat.
 5. Klepněte na Hotovo. Vybrané widgety se zobrazí ve spodní části zobrazení Dnes.

Úprava widgetů

Některé widgety vám umožňují přizpůsobit jejich obsah. Uděláte to takto:

 1. Stisknutím a podržením widgetu otevřete nabídku rychlých akcí.
 2. Klepněte na Upravit widget .
 3. Proveďte změny a klepněte mimo widget.

Obrazovka iPadu zobrazující možnosti widgetu Připomínky

Můžete taky změnit uspořádání widgetů. Stiskněte widget a podržte jej, dokud se nezačne chvět, a pak jej přesuňte tam, kam chcete. Při přesouvání widgetu se aplikace a další widgety na ploše přeskupí, aby pro něj bylo dost místa.

Chcete-li widget smazat, klepněte na něj, podržte ho a pak klepněte Odebrat widget. Potvrďte akci klepnutím na Odstranit.

Použití sad widgetů

Obrazovka iPadu zobrazující sadu widgetů a její obsah

Sady widgetů kombinují několik widgetů do jednoho. Widgety v sadě můžete svisle procházet, nebo můžete zapnout Dynamické otáčení, aby vám iPadOS mohl automaticky zobrazovat relevantní widgety. Třeba můžete během dne vidět Kalendář s nadcházejícími událostmi, a večer Mapy, aby ukazovaly čas dojíždění.

Vytvoření vlastní sady widgetů

Sadu můžete vytvořit pomocí widgetů, které si vyberete, a pak si přizpůsobíte, jak bude fungovat:

 1. Na ploše nebo v zobrazení Dnes klepněte na volné místo a podržte ho, dokud se aplikace nezačnou chvět.
 2. Přetáhněte widget na jiný stejné velikosti. 
 3. Chcete-li přidat další widgety stejné velikosti, přetáhněte je do horní části sady. Můžete seskupit až 10 widgetů.
 4. Klepněte na Hotovo v pravém horním rohu nebo jednoduše klepněte někam na plochu.

Použití Chytré sady

Chytrá sada je automaticky vybraná kolekce widgetů, která zobrazuje informace na základě faktorů, jako je poloha, aktivita nebo čas. Widgety se v Chytré sadě otáčejí po celý den, aby zobrazovaly nejrelevantnější informace.

Doporučenou Chytrou sadu přidáte takto:

 1. Na ploše klepněte na volné místo a podržte ho. Když se pak v levém horním rohu objeví tlačítko Přidat , klepněte na něj.
 2. V seznamu vlevo vyberte Chytrou sadu.
 3. Přejetím prstem doleva nebo doprava na Chytré sadě vyberte velikost a potom klepněte na Přidat widget.
 4. Klepněte na Hotovo v pravém horním rohu nebo jednoduše klepněte někam na plochu.

Jak upravit sadu widgetů

 1. Klepněte na sadu widgetů a podržte ji.
 2. Klepněte na Upravit sadu. Zde můžete změnit pořadí widgetů v sadě přetažením nahoru nebo dolů. Dále tu můžete: 
  • Pokud chcete, aby vám iPadOS po celý den zobrazoval relevantní widgety ze sady, zapněte Dynamické otáčení. 
  • Zapněte Návrhy widgetů, aby iPadOS mohl přidávat widgety, které by se vám mohly hodit. 
  • Widget ze sady odeberete, pokud na něm klepnete na tlačítko Smazat .
 3. Klepněte na Hotovo v pravém horním rohu nebo jednoduše klepněte někam na plochu.

Další informace

Datum zveřejnění: