Změna pozadí klipu v iMovie

V iMovie na iPhonu, iPadu nebo Macu můžete pomocí klíčování na zelenou změnit pozadí videa.

Pomocí klíčování na zelenou v iMovie můžete videoklip umístit nad videoklip, fotku nebo jiný obrázek, který má být na pozadí. Nejdřív nasnímejte příslušnou osobu před zelenou nebo modrou plochou. Pak na časové ose v iMovie přidejte tento klip nad klip, který má být na pozadí. Následně pomocí klíčování na zelenou v iMovie odhalíte za osobou klip, který má být na pozadí. 

Nahrání videa před zelenou nebo modrou plochou

Nahrajte video iPhonem, iPadem, iPodem touch nebo jinou kamerou před zelenou nebo modrou plochou. Pokud jsou nahrávané objekty nebo osoby zelené nebo se zeleným oblečením, nahrávejte před modrým pozadím. Pokud jsou nahrávané objekty nebo osoby modré nebo s modrým oblečením, nahrávejte před zeleným pozadím.


Použití efektu klíčování na zelenou v iMovie na iPhonu nebo iPadu

 1. V otevřeném projektu přidejte na časovou osu videoklip nebo obrázek, který má být na pozadí.
 2. Posuňte časovou osu tak, aby se čtecí hlava (svislá bílá čára) nacházela nad klipem, který má být na pozadí.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat médium , klepněte na kategorii v seznamu a pak klepnutím vyberte klip se zelenou plochou.
 4. Klepněte na tlačítko Další  a pak na položku Barevné klíčování. Klip se zelenou plochou bude přidán na časovou osu nad klip, který má být na pozadí.
 5. Klepnutím na Automaticky v prohlížeči videa automaticky z klipu odstraníte zelenou nebo modrou. Barvu můžete odstranit také klepnutím na ni v klipu v prohlížeči videa.
 6. Zkraťte videoklip, který má být na pozadí, a posuňte ho tak, aby délkou odpovídal klipu se zelenou plochou. Jelikož jsou klipy propojené, při změně uspořádání klipů na časové ose se pohybují spolu.

Úprava klíčování na iPhonu nebo iPadu

Po přidání klíčování můžete provádět změny. Klepněte na časové ose na klip se zelenou plochou, který chcete upravit, a pomocí dostupných ovládacích prvků pro klíčování proveďte požadované úpravy:

 • Pokud chcete změnit množství zelené nebo modré, které se z klipu se zelenou plochou odstraní, klepněte na tlačítko Upravit a pak posuňte posuvník Intenzita doleva nebo doprava.
 • Pokud chcete oříznout některé části klipu se zelenou plochou, klepněte na tlačítko Maska a pak táhněte rohy.


Použití efektu klíčování v iMovie na Macu

 1. V otevřeném projektu přidejte na časovou osu videoklip nebo obrázek, který má být na pozadí.
 2. Přidejte klip se zelenou plochou na časovou osu nad klip, který má být na pozadí. 
 3. Zkraťte videoklip, který má být na pozadí, a posuňte ho tak, aby délkou odpovídal klipu se zelenou plochou. Jelikož jsou klipy propojené, při změně uspořádání klipů na časové ose se pohybují spolu.
 4. Pokud se ovládací prvky překrytí videí nezobrazují, klikněte na tlačítko Nastavení překrytí videa  nad prohlížečem videí a pak z rozevírací nabídky vyberte Barevné klíčování.
  iMovie odstraní v prohlížeči videa zelenou nebo modrou z klipu se zelenou plochou, aby byl za snímanou osobou vidět klip na pozadí. Jelikož jsou klipy propojené, při změně uspořádání klipů na časové ose se pohybují spolu.

Barva, kterou iMovie odstraní, vychází z převažující barvy ve snímku na pozici čtecí hlavy, když z rozevírací nabídky vyberete Barevné klíčování. Pokud snímek pod čtecí hlavou nereprezentuje dobře zbytek klipu, přesuňte čtecí hlavu a použijte efekt znovu.

Úprava klíčování na Macu

Po přidání klíčování můžete provádět úpravy. Na časové ose vyberte klip se zelenou plochou, klikněte na tlačítko Nastavení překrytí videa  a pak pomocí dostupných ovládacích prvků pro klíčování proveďte úpravy.

 • Pokud chcete upravit přechod na klip se zelenou obrazovkou a z něj, táhněte posuvník Změkčení.
 • Pokud chcete izolovat některé oblasti klipu se zelenou plochou, klikněte na tlačítko Oříznout  a pak táhněte rohy snímku v prohlížeči videí.
 • Pokud chcete maskovat některé části klipu se zelenou plochou, klikněte na tlačítko Začištění  a pak táhněte přes klip v prohlížeči videí.
Datum zveřejnění: