Úprava videa v iMovie na iPhonu, iPadu, iPodu touch a Macu

Po vytvoření projektu iMovie a přidání videoklipů a fotografií můžete film doladit prodloužením nebo zkrácením klipů, změnou pořadí klipů a pomocí dalších úprav.

Úpravy v iMovie na iPhonu nebo iPadu

Když přidáte videoklipy nebo fotky na časovou osu svého projektu, můžete je zkrátit nebo prodloužit, změnit jejich pořadí nebo klip rozdělit na dva samostatné klipy.

Zkrácení nebo prodloužení klipu

Videoklip nebo fotku můžete zkrátit nebo prodloužit, aby se v projektu objevovaly kratší nebo delší dobu.

 1. V otevřeném projektu klepněte na videoklip nebo fotku na časové ose. Kolem vybraného klipu se objeví žluté zvýraznění.
 2. Pokud chcete přiblížit zobrazení klipu, rozevřete prsty uprostřed časové osy. Když zobrazení přiblížíte, uvidíte v klipu víc detailů a bude jednodušší ho upravit. 
 3. Přetažením začátku nebo konce klipu můžete klip zkrátit nebo prodloužit:
  • Pokud klip chcete prodloužit, přetáhněte jeho okraj dál od jeho středu.
  • Pokud klip chcete zkrátit, přetáhněte jeho okraj směrem do jeho středu.

Pokud nemůžete přetáhnout okraj klipu, možná na jeho začátku nebo konci není k dispozici dost obsahu. Když třeba vložíte klip o délce 20 sekund, nemůžete ho prodloužit na dobu delší než 20 sekund. Další příčinou může být, že by klip byl kratší než minimální délka klipu v iMovie, která je 0,3 sekundy. Pokud chcete změnit délku klipu přes omezení délky, můžete ho zkusit zpomalit nebo zrychlit.

Změna pořadí klipů

Pořadí klipů na časové ose můžete změnit a dosáhnout tak toho, aby se určitý klip objevoval v požadovaném místě filmu. V otevřeném projektu stiskněte a podržte videoklip nebo fotku na časové ose, dokud se z časové osy nezvedne, a pak ho přetáhněte a pusťte na požadovaném místě projektu.

Rozdělení klipu do dvou samostatných částí

Když klip rozdělíte, můžete upravit dobu trvání každé z obou částí, odstranit nepotřebnou část nebo ke každé z částí přidat jiný titulek.

 1. Posuňte na časové ose čtecí hlavu (svislou bílou čáru) na místo, kde chcete klip rozdělit.
 2. Pokud je potřeba, přibližte si klip rozevřením prstů na časové ose.
 3. Klepněte na klip, pak na tlačítko akcí  a nakonec na Rozdělit. Nebo klepněte na klip a přejeďte přes čtecí hlavu dolů, jako byste ho chtěli rozříznout prstem.

iMovie nevloží mezi oba nové klipy žádný přechod (tj. vytvoří čistý střih). Tento přechod můžete změnit na křížovou prolínačku nebo jiný.


Úpravy v iMovie na Macu

Když přidáte videoklipy nebo fotky na časovou osu svého projektu, můžete je zkrátit nebo prodloužit, změnit jejich pořadí nebo klip rozdělit na dvě samostatné části.

Zkrácení nebo prodloužení klipu

Videoklip nebo fotku můžete zkrátit nebo prodloužit, aby se ve vašem filmu objevily na kratší nebo delší dobu.

 1. V otevřeném projektu posuňte časovou osu ke klipu, který chcete zkrátit.
 2. Pokud klip chcete přiblížit, zvolte Zobrazení > Zvětšit, stiskněte Command–Plus (+) nebo sevřete dva prsty na trackpadu. Když zobrazení přiblížíte, uvidíte v klipu víc detailů a bude jednodušší ho upravit.
 3. Na časové ose přesuňte ukazatel nad začátek nebo konec klipu, který chcete prodloužit nebo zkrátit – ukazatel se změní na nástroj zkrácení klipu . Šipky naznačují, v kterém směru můžete klip zkrátit:
 • Pokud klip chcete prodloužit, přetáhněte jeho okraj dál od jeho středu.
 • Pokud klip chcete zkrátit, přetáhněte jeho okraj směrem do jeho středu.

Pokud nemůžete přetáhnout okraj klipu, znamená to, že na jeho začátku nebo konci není k dispozici dost obsahu. Když třeba vložíte klip o délce 20 sekund, nemůžete ho prodloužit na dobu delší než 20 sekund. Další příčinou může být, že by klip byl kratší než minimální délka klipu v iMovie, která je 0,1 sekundy. Pokud chcete změnit délku klipu přes omezení délky, můžete ho zkusit zpomalit nebo zrychlit

Přidání nebo odebrání obrazových snímků pomocí řezačky klipů

Pomocí řezačky klipů můžete z videoklipu přesně odebrat obsah, třeba i po jednotlivých snímcích. Můžete se taky podívat, jaká část klipu je v projektu vidět.

 1. Na časové ose vyberte klip, který chcete zkrátit.
 2. Vyberte Okno > Zobrazit řezačku klipů. Vybraný klip se otevře v řezačce klipů nad časovou osou. Část klipu, která je v projektu použitá, je zobrazena mezi dvěma bílými čarami a část, která vidět není, je zašedlá a mimo bílé čáry.
 3. Přesuňte ukazatel nad čáru na začátku klipu, aby se změnil na nástroj zkrácení , a pak klip zkraťte nebo prodlužte:
  • Pokud chcete klip prodloužit, táhněte okraj dál od středu.
  • Pokud chcete klip zkrátit a odstranit krajní snímky, táhněte okraj směrem ke středu.

Můžete taky použít jinou část klipu, a přitom zachovat jeho délku v projektu:

 1. V řezačce klipů přesuňte ukazatel nad klip, až se změní na nástroj zkrácení .
 2. Přetáhněte vybranou část klipu doleva nebo doprava.
 3. Řezačku klipu zavřete stiskem klávesy Enter.

Změna pořadí klipů

Pořadí klipů na časové ose můžete změnit a dosáhnout tak toho, aby se určitý klip objevoval v požadovaném místě filmu. V otevřeném projektu klikněte na videoklip nebo fotku na časové ose a přetáhněte je doleva nebo doprava podle toho, kam je chcete v projektu umístit:

 • Pokud chcete, aby se klip objevil v projektu dřív, přetáhněte ho doleva a pak ho pusťte. 
 • Pokud chcete, aby se klip objevil v projektu později, přetáhněte ho doprava a pak ho pusťte.

Můžete taky přesunout víc klipů najednou:

 1. Buď podržte klávesu Command a klikněte na klipy, které chcete vybrat, nebo kolem nich přetáhněte obdélník výběru, nebo vyberte klipy s podrženou klávesou Shift.
 2. Přetáhněte klipy na nové místo na časové ose.

Rozdělení klipu do dvou samostatných částí

Když klip rozdělíte, můžete upravit dobu trvání každé z obou částí, odstranit nepotřebnou část nebo ke každé z částí přidat jiný titulek.

 1. Posuňte na časové ose čtecí hlavu (svislou bílou čáru) na místo, kde chcete klip rozdělit.
 2. Pokud je potřeba, přibližte si klip volbou Zobrazení > Zvětšit nebo stisknutím Command–Plus (+).
 3. Klip rozdělíte volbou Změnit > Rozdělit klip nebo klávesou Command–B.

Až klip rozdělíte, můžete mezi obě části přidat přechod, třeba křížovou prolínačku.


Datum zveřejnění: